HOTĂRÂRE nr. 38 din 19 ianuarie 2011 (*actualizată*)
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei
(actualizată până la data de 11 octombrie 2013*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • --------------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 11 octombrie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către HOTĂRÂREA nr. 57 din 30 ianuarie 2012; HOTĂRÂREA nr. 225 din 27 martie 2012; HOTĂRÂREA nr. 1.291 din 18 decembrie 2012; HOTĂRÂREA nr. 778 din 9 octombrie 2013.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 din Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:
  a) Hotărârea Guvernului nr. 1.539/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2003 privind alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 11 din 8 ianuarie 2004;
  b) Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 136/2004 pentru aprobarea Precizărilor privind aplicarea unor prevederi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 298 din 5 aprilie 2004.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
  Ioan Nelu Botiş
  p. Ministrul administraţiei şi internelor,
  Gheorghe Emacu,
  secretar de stat
  Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,
  Daniel Petru Funeriu
  Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Ialomiţianu
  Bucureşti, 19 ianuarie 2011.
  Nr. 38.


  Anexă

  NORMA 19/01/2011