LEGE nr. 87 din 3 aprilie 2007
pentru ratificarea Convenţiei asupra relaţiilor personale care privesc copiii, adoptată la Strasbourg la 15 mai 2003
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2007  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul 1

  Se ratifică Convenţia asupra relaţiilor personale care privesc copiii, adoptată la Strasbourg la 15 mai 2003 şi semnată de România la 17 iulie 2006.


  Articolul 2

  În conformitate cu dispoziţiile art. 11 paragraful 1 din Convenţia asupra relaţiilor personale care privesc copiii, Ministerul Justiţiei este desemnat ca autoritate centrală care exercită funcţiile prevăzute de prezenta convenţie în cazul relaţiilor personale transfrontaliere.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  BOGDAN OLTEANU
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Bucureşti, 3 aprilie 2007.
  Nr. 87.

  CONVENTIE 15/05/2003