LEGE nr. 137 din 1 iulie 2010
pentru ratificarea Protocolului privind conservarea şi utilizarea durabilă a diversităţii biologice şi a diversităţii peisajelor, adoptat şi semnat la Bucureşti la 19 iunie 2008, la Convenţia-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 12 iulie 2010  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul 1

  Se ratifică Protocolul privind conservarea şi utilizarea durabilă a diversităţii biologice şi a diversităţii peisajelor, adoptat şi semnat la Bucureşti la 19 iunie 2008, la Convenţia-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003, ratificată prin Legea nr. 389/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 879 din 27 octombrie 2006, denumit în continuare Protocol.


  Articolul 2

  Cu ocazia depunerii instrumentului de ratificare a Protocolului, Guvernul României este autorizat să formuleze următoarea declaraţie:
  "Guvernul României declară că interpretează art. 2 alin. 1 din prezentul protocol doar conform prevederilor şi în limitele Convenţiei-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003."


  Articolul 3

  Guvernul, prin autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, întreprinde toate demersurile necesare în vederea punerii în aplicare a Protocolului.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  ROBERTA ALMA ANASTASE
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ
  Bucureşti, 1 iulie 2010.
  Nr. 137.

  PROTOCOL 19/06/2008