RECTIFICARE nr. 158 din 15 mai 2006
la Legea nr. 158/2006
EMITENT
  • REGIA AUTONOMĂ MONITORUL OFICIAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 13 iulie 2006    În Legea nr. 158/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 165/2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 444 din 23 mai 2006, se face următoarea rectificare (care aparţine Redacţiei "Monitorul Oficial", Partea I):
    - la art. I pct. 24, referitor la art. 126 alin. (2), în loc de: "... sechestrului asigurătoriu asupra bunurilor publice mobile şi/sau imobile ..." se va citi: "... sechestrului asigurătoriu asupra bunurilor mobile şi/sau imobile ... ".
    -------