ORDIN nr. 5.286 din 23 septembrie 2015
privind aprobarea Planului de învăţământ pentru programul de pregătire psihopedagogică şi metodică şi a normelor metodologice de organizare şi desfăşurare a programului de pregătire psihopedagogică şi metodică a maiştrilor instructori absolvenţi de şcoli postliceale/colegii din învăţământul terţiar nonuniversitar/şcoli de maiştri în domeniu şi a antrenorilor absolvenţi de liceu urmat de o şcoală de antrenori, şcoli postliceale ori colegii de învăţământ terţiar nonuniversitar de profil, cu specializarea în ramura de sport respectivă, în vederea certificării pentru profesia didactică
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 2 octombrie 2015  În baza prevederilor art. 238, 239 şi 249 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,
  ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Normele metodologice de organizare şi desfăşurare a programului de pregătire psihopedagogică şi metodică a maiştrilor instructori absolvenţi de şcoli postliceale/colegii din învăţământul terţiar nonuniversitar/şcoli de maiştri în domeniu şi a antrenorilor absolvenţi de liceu urmat de o şcoală de antrenori, şcoli postliceale ori colegii de învăţământ terţiar nonuniversitar de profil, cu specializarea în ramura de sport respectivă, în vederea certificării pentru profesia didactică, prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Se aprobă Planul de învăţământ pentru programul de pregătire psihopedagogică şi metodică a maiştrilor instructori absolvenţi de şcoli postliceale/colegii din învăţământul terţiar nonuniversitar/şcoli de maiştri în domeniu şi a antrenorilor absolvenţi de liceu urmat de o şcoală de antrenori, şcoli postliceale ori colegii de învăţământ terţiar nonuniversitar de profil, cu specializarea în ramura de sport respectivă, în vederea certificării pentru profesia didactică, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 3

  Maiştrii instructori şi antrenorii încadraţi în sistemul de învăţământ preuniversitar care nu au dobândit definitivarea în învăţământ au obligaţia ca în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a prezentului ordin să obţină certificatul de pregătire psihopedagogică.


  Articolul 4

  Direcţia generală management şi reţea şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, inspectoratele şcolare şi liceele pedagogice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 5

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

  Sorin Mihai Cîmpeanu

  Bucureşti, 23 septembrie 2015.
  Nr. 5.286.

  Anexa 1

  NORMA 23/09/2015


  Anexa 2

  PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
  pentru programul de pregătire psihopedagogică şi
  metodică a maiştrilor instructori absolvenţi de
  şcoli postliceale/colegii din învăţământul
  terţiar nonuniversitar/şcoli de maiştri în domeniu şi a antrenorilor
  absolvenţi de liceu urmat de o şcoală de antrenori,
  şcoli postliceale ori colegii de învăţământ
  terţiar nonuniversitar de profil, cu specializarea în ramura de
  sport respectivă, în vederea certificării pentru profesia didactică
  *Font 7*
  ┌────┬────────────────────────────────────────────────┬─────────────┬──────────────┬────────────────────┐
  │ │ │ Perioada de │ Nr. de ore/ │ Total ore │
  │Nr. │ │ studii │ săptămână │ │
  │crt.│ Disciplina ├──────┬──────┼──────┬───────┼─────┬───────┬──────┤
  │ │ │ │Nr. de│ │ │ │ │ │
  │ │ │Semes-│săptă-│ Curs │Seminar│Curs │Seminar│Total │
  │ │ │ trul │ mâni │ │ │ │ │ │
  ├────┴────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────┼───────┼──────┤
  │Discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┬────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────┼───────┼──────┤
  │ 1.│Psihologie generală, elemente de psihopedagogia │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │vârstelor şi psihologia învăţării │ I │ 18 │ 1 │ 1 │ 18 │ 18 │ 36 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────┼───────┼──────┤
  │ 2.│Pedagogie şcolară │ I │ 18 │ 1 │ 1 │ 18 │ 18 │ 36 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────┼───────┼──────┤
  │ 3.│Managementul clasei de elevi │ │ 9 │ 1 │ 1 │ 9 │ 9 │ 18 │
  ├────┴────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────┼───────┼──────┤
  │Discipline de pregătire didactică şi practică de │ │ │ │ │ │ │ │
  │specialitate │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┬────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────┼───────┼──────┤
  │ 1.│Metodica predării specialităţii │ II │ 18 │ 1 │ 2 │ 18 │ 36 │ 54 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────┼───────┼──────┤
  │ 2.│Practică pedagogică*) │ II │ 10 │ │ 4 │ │ 40 │ 40 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────┼───────┼──────┤
  │ 3.│Instruire asistată de calculator │ II │ 9 │ 1 │ 1 │ 9 │ 9 │ 18 │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────┼───────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┴────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────┼───────┼──────┤
  │Pregătirea portofoliului didactic │ II │ 4 │ │ 3 │ │ 12 │ 12 │
  ├────┬────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────┼───────┼──────┤
  │ │ TOTAL ORE │ │ │ │ │ 72 │ 142 │ 214 │
  └────┴────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴───────┴─────┴───────┴──────┘
  Notă

  ──────────

  *) Pentru cursanţii încadraţi în sistemul de învăţământ preuniversitar, practica pedagogică se consideră realizată.

  ──────────

  ------