HOTĂRÂRE nr. 680 din 28 iunie 2007 (*actualizată*)
pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap
(actualizată până la data de 10 august 2009*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 20 iulie 2007. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ, până la data de 10 august 2009, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 884 din 29 iulie 2009.
  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 22 alin. (8) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Normele metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  --------------
  p. Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,
  Akos Derzsi,
  secretar de stat
  Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu
  Handicap,
  Silviu George Didilescu
  p. Ministrul transporturilor,
  Septimiu Buzaşu,
  secretar de stat
  Ministrul economiei şi finanţelor,
  Varujan Vosganian
  Bucureşti, 28 iunie 2007.
  Nr. 680.

  Anexă

  NORMA 28/06/2007