LEGE nr. 223 din 23 aprilie 2002pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor și adeverintelor de către autoritățile publice centrale și locale
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 290 din 29 aprilie 2002
  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 33 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea eliberării certificatelor și adeverintelor de către autoritățile publice centrale și locale, adoptată în temeiul art. 1 pct. IV.6 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 2 februarie 2002, cu următoarea modificare:– Alineatul 2 al articolului 4 va avea următorul cuprins:(2) Certificatele și adeverintele se semnează de către conducătorul autorității publice centrale sau locale ori de către împuterniciții acestuia, se înregistrează și se datează, după care se aplică ștampila instituției.
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 5 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU

  Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 2 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VACAROIU