ORDONANTA nr. 117 din 31 august 1999
privind adoptarea termenilor şi condiţiilor de participare a României la programele Comunităţii Europene în domeniul cercetării, dezvoltării tehnologice şi demonstratiilor şi la programele de cercetare şi activităţile de instruire
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 31 august 1999  În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale art. 1 lit. I pct. 1 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, luând în considerare prevederile art. 76 din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunitatile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, şi ale Protocolului adiţional la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunitatile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 30 iunie 1995,
  Guvernul României emite următoarea ordonanţa:

  Articolul 1

  Se aprobă participarea României la programele Comunităţii Europene în domeniul cercetării, dezvoltării şi demonstratiilor, denumite în continuare Programul- cadru V, prevăzute a se desfăşura în perioada 1998-2002, conform Deciziei nr. 182/1998/CE a Parlamentului European şi Consiliului Uniunii Europene, şi la programele de cercetare şi activităţile de instruire, denumite în continuare Programul- cadru V Euratom, prevăzute a se desfăşura în perioada 1998-2002, conform Deciziei nr. 1.999/64/98/Euratom a Consiliului Uniunii Europene, în termenii şi condiţiile stabilite prin Decizia nr. 3/99 a Consiliului de asociere între România, pe de o parte, şi Comunitatile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte.


  Articolul 2

  (1) Din bugetul Agenţiei Naţionale pentru Ştiinţa, Tehnologie şi Inovare se suporta anual cheltuieli pentru:
  a) plata contribuţiei României la bugetul Programului- cadru V şi al Programului-cadru V Euratom;
  b) sprijin financiar acordat participanţilor români.
  (2) Cuantumul sumelor necesare acoperirii cheltuielilor prevăzute la lit. a) şi b) ale alin. (1) se aproba prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Agenţiei Naţionale pentru Ştiinţa, Tehnologie şi Inovare.


  Articolul 3

  Importurile de bunuri şi servicii destinate desfăşurării activităţilor de participare a României la programele prevăzute la art. 1 şi care se realizează în termenii şi condiţiile stabilite prin Decizia nr. 3/99 a Consiliului de asociere între România, pe de o parte, şi Comunitatile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, sunt scutite de la plata taxelor vamale şi nu sunt supuse interdictiilor şi restrictiilor asupra importurilor şi exporturilor.
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Preşedintele
  Agenţiei Naţionale pentru Ştiinţa,
  Tehnologie şi Inovare,
  Lanyi Szabolcs
  Ministrul muncii
  şi protecţiei sociale,
  Alexandru Athanasiu
  Ministrul finanţelor,
  Decebal Traian Remes
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Ion Pascu,
  secretar de stat
  -------------