ORDIN nr. 2.888/C din 7 octombrie 2003
pentru aprobarea Metodologiei de aplicare a prevederilor Legii nr. 189/2003 privind asistenţa judiciară internationala în materie civilă şi comercială
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 14 octombrie 2003  În temeiul art. 1 alin. (2) şi al art. 35 alin. (1) din Legea nr. 189/2003 privind asistenţa judiciară internationala în materie civilă şi comercială,
  în conformitate cu dispoziţiile art. 6 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 736/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 din 7 iulie 2003, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.040/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 640 din 9 septembrie 2003,
  ministrul justiţiei emite următorul ordin:

  Articolul UNIC

  Se aprobă Metodologia de aplicare a prevederilor Legii nr. 189/2003 privind asistenţa judiciară internationala în materie civilă şi comercială, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Ministrul justiţiei,
  Rodica Mihaela Stanoiu
  Bucureşti, 7 octombrie 2003.
  Nr. 2.888/C.


  Anexă

  METODOLOGIE 07/10/2003