HOTĂRÂRE nr. 1.886 din 21 decembrie 2006 (*actualizata*)
pentru stabilirea cuantumului chiriilor aferente imobilelor care fac obiectul prevederilor art. 16 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, ale art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România şi ale art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor aparţinând minoritatilor naţionale din România
(actualizata până la data de 19 aprilie 2007*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • --------------
  *) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 10 ianuarie 2007. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 19 aprilie 2007, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 343 din 11 aprilie 2007.
  În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 16 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor aparţinând minoritatilor naţionale din România, republicată,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă cuantumul chiriilor lunare aferente imobilelor care intra sub incidenţa art. 16 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 1.


  Articolul 2

  Se aprobă cuantumul chiriilor lunare aferente imobilelor care intra sub incidenţa art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor aparţinând minoritatilor naţionale din România, republicată, prevăzut în anexa nr. 2.


  Articolul 3

  Cuantumul chiriilor prevăzut în anexele nr. 1 şi 2 se va diferentia în functie de rangul localitatilor stabilit conform art. 2 din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional.


  Articolul 4

  În situaţiile prevăzute la art. 1 şi 2, noul proprietar va incheia contractul de închiriere în forma scrisa cu utilizatorul imobilului, în termen de 15 zile de la data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri sau de la data emiterii deciziei/dispozitiei de restituire, după caz. În situaţia în care nu se incheie un contract de închiriere în forma scrisa, obligaţia de plată a chiriei lunare devine scadenta de plin drept la data de 10 a fiecarei luni.


  Articolul 5

  Pe durata mentinerii afectatiunii imobilului, noul proprietar poate renunta la plata chiriei sau poate diminua chiria stabilita potrivit prevederilor prezentei hotărâri în schimbul unor prestatii corelative.


  Articolul 5^1

  În situaţia în care nu este necesară întreaga suprafaţa a imobilului pentru desfăşurarea activităţilor de interes public, aceasta poate fi restransa, chiria recalculandu-se în mod corespunzător.
  ---------------
  Art. 5^1 a fost introdus de pct. 1 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 343 din 11 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 19 aprilie 2007.


  Articolul 6

  Plata obligaţiilor care decurg din contractele de închiriere incheiate potrivit art. 4 se asigura din fondurile prevăzute cu aceasta destinatie în bugetele de venituri şi cheltuieli aprobate, în condiţiile legii.


  Articolul 7

  Cuantumul chiriilor prevăzut în anexele nr. 1 şi 2 se va actualiza anual cu indicele de inflatie prin hotărâre a Guvernului.


  Articolul 8

  Pe data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 244/2004 pentru stabilirea cuantumului chiriilor aferente imobilelor care fac obiectul prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 8 martie 2004.


  Articolul 9

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Seful Cancelariei
  Primului-Ministru,
  Ion-Mircea Plangu
  Preşedintele
  Autorităţii Naţionale
  pentru Restituirea
  Proprietăţilor,
  Ingrid Zaarour
  p. Ministrul
  administraţiei
  şi internelor,
  Mircea Nicu Toader,
  secretar de stat
  Ministrul
  finanţelor publice,
  Sebastian Teodor
  Gheorghe Vladescu
  Bucureşti, 21 decembrie 2006.
  Nr. 1.886.


  Anexa 1
  CUANTUMUL CHIRIILOR LUNARE
  aferente imobilelor care intra sub incidenţa
  art. 16 alin. (2) din Legea nr. 10/2001
  privind
  regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv
  în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989,
  republicată, cu modificările şi completările ulterioare
  *Font 8*
  ┌─────────────────────┬────────┬────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐
  │ │ │Lei/mp pe suprafaţa construita desfăşurată │Lei/mp pe suprafaţa de │
  │ │ │ │teren aferent (inclusiv │
  │ │ Rangul │ │terenul de sub │
  │ Afectatiunea │ locali-│ │construcţie) │
  │ imobilului │ tatii ├────┬────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┬──────┤
  │ │ │<300│300-│500-│700- │1000-│1500-│3000-│>5000│<2000│2000-│5000-│>10000│
  │ │ │mp │500 │700 │1.000│1500 │3000 │5000 │mp │mp │5000 │10000│mp │
  │ │ │ │mp │mp │mp │mp │mp │mp │ │ │mp │mp │ │
  ├─────────────────────┼────────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
  │1. Imobile ocupate de│Rang 0 │ 10 │ 9 │ 8 │ 7 │ 6 │ 5 │ 4 │ 3 │ 4 │ 3 │ 2,5 │ 2 │
  │unităţi şi institutii├────────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
  │de invatamant din │Rang I │ 8 │ 7 │ 6 │ 5 │ 4 │ 3 │ 2,5│ 2 │ 3 │ 2,5│ 2 │ 1,5 │
  │sistemul de stat ├────────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
  │(gradinite, scoli, │Rang II │ 7 │ 6 │ 5 │ 4 │ 3 │ 2,5│ 2 │ 1,5│ 2,5│ 2 │ 1,5 │ 1 │
  │licee, colegii, scoli├────────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
  │profesionale, scoli │Rang III│ 6 │ 5 │ 4 │ 3 │ 2 │ 1,5│ 1 │ 0,7│ 2 │ 1,7│ 1,5 │ 1 │
  │postliceale, ├────────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
  │institutii de │Rang IV │ 4 │ 3 │ 2 │ 1,5│ 1,2│ 1 │ 0,8│ 0,6│ 1,5│ 1 │ 0,7 │ 0,5 │
  │invatamant superior) ├────────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
  │2. Imobile ocupate │Rang V │ 4 │ 3 │ 2 │ 1,5│ 1,2│ 1 │ 0,8│ 0,6│ 1,5│ 1 │ 0,7 │ 0,5 │
  │de unităţi sanitare ├────────┼────┴────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┼─────┴─────┴─────┴──────┤
  │şi de asistenţa │ │ │ │
  │medico-sociala │ │ │ │
  │din sistemul public │ │ │ │
  │(crese, camine-spital│ │ │ │
  │pentru batrani, │ │ │ │
  │spitale, │ │ │ │
  │centre de plasament, │ │ │ │
  │case de copii) │ │ │ │
  │3. Imobile ocupate de│ │ │ │
  │institutii publice │ │ │ │
  │(administratii │ │ │ │
  │financiare, │ │ │ │
  │trezorerii, ministere│ │ │ │
  │şi alte autorităţi │ │ │ │
  │ale administraţiei │ │ │ │
  │publice centrale, │ │ │ │
  │parchete, │ │ │ │
  │judecatorii, │ │ │ │
  │tribunale, curti de │ │ │ │
  │apel, politie, │ │ │ │
  │politie de frontieră,│ │ │ │
  │jandarmerii, │ │ │ │
  │servicii publice │ │ │ │
  │comunitare pentru │ │ │ │
  │situaţii de urgenta, │ │ │ │
  │sedii vamale, arhive │ │ │ │
  │naţionale, direcţii │ │ │ │
  │judetene, case de │ │ │ │
  │asigurari de │ │ │ │
  │sănătate, │ │ │ │
  │primarii, prefecturi,│ │ │ │
  │consilii locale şi │ │ │ │
  │judetene, │ │ │ │
  │inspectorate scolare)│ │ │ │
  │4. Imobile ocupate de│ │ │ │
  │institutii culturale │ │ │ │
  │(teatre, opere, │ │ │ │
  │biblioteci, muzee) │ │ │ │
  └─────────────────────┴────────┴────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┘

  --------------
  Anexa 1 a fost inlocuita cu anexa 1 din HOTĂRÂREA nr. 343 din 11 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 19 aprilie 2007, conform pct. 2 al articolului unic din acelasi act normativ.


  Anexa 2
  CUANTUMUL CHIRIILOR LUNARE
  aferente imobilelor care intra sub incidenţa
  art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului
  nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care
  au apartinut cultelor religioase din România, republicată,
  cu modificările şi completările ulterioare, şi a art. 1
  alin. (5) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 83/1999
  privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut
  comunitatilor cetatenilor aparţinând minoritatilor
  naţionale din România, republicată
  *Font 8*
  ┌─────────────────────┬────────┬────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐
  │ │ │Lei/mp pe suprafaţa construita desfăşurată │Lei/mp pe suprafaţa de │
  │ │ │ │teren aferent (inclusiv │
  │ │ Rangul │ │terenul de sub │
  │ Afectatiunea │ locali-│ │construcţie) │
  │ imobilului │ tatii ├────┬────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┬──────┤
  │ │ │<300│300-│500-│700- │1000-│1500-│3000-│>5000│<2000│2000-│5000-│>10000│
  │ │ │mp │500 │700 │1.000│1500 │3000 │5000 │mp │mp │5000 │10000│mp │
  │ │ │ │mp │mp │mp │mp │mp │mp │ │ │mp │mp │ │
  ├─────────────────────┼────────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
  │Imobile afectate unor│Rang 0 │ 10 │ 9 │ 8 │ 7 │ 6 │ 5 │ 4 │ 3 │ 4 │ 3 │ 2,5 │ 2 │
  │activităţi de interes├────────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
  │public din invatamant│Rang I │ 8 │ 7 │ 6 │ 5 │ 4 │ 3 │ 2,5│ 2 │ 3 │ 2,5│ 2 │ 1,5 │
  │sau sănătate, ├────────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
  │finantate ori │Rang II │ 7 │ 6 │ 5 │ 4 │ 3 │ 2,5│ 2 │ 1,5│ 2,5│ 2 │ 1,5 │ 1 │
  │cofinantate de la ├────────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
  │bugetul de stat sau │Rang III│ 6 │ 5 │ 4 │ 3 │ 2 │ 1,5│ 1 │ 0,7│ 2 │ 1,7│ 1,5 │ 1 │
  │de la bugetele ├────────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
  │locale │Rang IV │ 4 │ 3 │ 2 │ 1,5│ 1,2│ 1 │ 0,8│ 0,6│ 1,5│ 1 │ 0,7 │ 0,5 │
  │ ├────────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
  │ │Rang V │ 4 │ 3 │ 2 │ 1,5│ 1,2│ 1 │ 0,8│ 0,6│ 1,5│ 1 │ 0,7 │ 0,5 │
  │ ├────────┼────┴────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┼─────┴─────┴─────┴──────┤
  └─────────────────────┴────────┴────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┘

  --------------
  Anexa 2 a fost inlocuita cu anexa 2 din HOTĂRÂREA nr. 343 din 11 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 19 aprilie 2007, conform pct. 2 al articolului unic din acelasi act normativ.
  -----------