ORDONANŢĂ nr. 23 din 18 august 2010
pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 26 august 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.8 din Legea nr. 138/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

  Articolul UNIC

  După articolul 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 28 august 1992, aprobată cu modificări prin Legea nr. 11/1994, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 5^1, cu următorul cuprins:
  "Art. 5^1. - România participă la "Programul european de cercetare şi dezvoltare în metrologie derulat de mai multe state membre - EMRP".
  Cofinanţarea naţională a programului se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, în limita sumelor alocate cu această destinaţie, şi se constituie din:
  a) o sumă fixă reprezentând costurile de administrare ale programului, care trebuie asigurată indiferent dacă institutele de cercetare din România au fost sau nu selectate în proiectele EMRP;
  b) o sumă variabilă reprezentând participarea efectivă a institutelor de cercetare din România, în funcţie de măsura în care acestea au fost selectate şi participă în proiectele EMRP."
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul economiei,
  comerţului şi mediului de afaceri,
  Adriean Videanu
  Ministrul finanţelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  Bucureşti, 18 august 2010.
  Nr. 23.
  ---------