ORDIN nr. 5.149 din 30 august 2022privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu Program Prelungit "Infants" din municipiul Timișoara
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 950 din 29 septembrie 2022
  Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare,
  având în vedere prevederile art. 11 lit. a), respectiv ale art. 15 lit. e) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 155/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar,
  luând în considerare dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație, cu modificările și completările ulterioare,
  având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 994/2020 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcționare provizorie și a standardelor de acreditare și de evaluare externă periodică în învățământul preuniversitar, cu modificările ulterioare,
  ținând cont de dispozițiile Ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.890/2016*), privind acordarea autorizării de funcționare provizorie Asociației „Infants Royal Club“, pentru unitatea de învățământ particular Grădinița cu Program Prelungit „Infants“ din municipiul Timișoara,
  *) Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.890/2016 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar nr. 5 din 21.06.2022 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular,
  având în vedere Referatul de aprobare nr. 5.837 din 29.08.2022 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu Program Prelungit „Infants“ din municipiul Timișoara, județul Timiș,
  în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul educației emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se acordă acreditarea pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu Program Prelungit „Infants“ din municipiul Timișoara, strada Basarabia nr. 4, județul Timiș, pentru nivelul de învățământ „preșcolar“, limba de predare „română“, forma de învățământ „program prelungit“, începând cu anul școlar 2022-2023, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu Program Prelungit „Infants“ din municipiul Timișoara, județul Timiș, acreditată potrivit dispozițiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat și de interes public, parte a sistemului național de învățământ, și beneficiază de toate drepturile și obligațiile prevăzute de lege.


  Articolul 3

  Personalul didactic, didactic auxiliar și personalul nedidactic din unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu Program Prelungit „Infants“ din municipiul Timișoara, județul Timiș, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu Program Prelungit „Infants“ din municipiul Timișoara, județul Timiș.


  Articolul 4
  (1) Unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu Program Prelungit „Infants“ din municipiul Timișoara, județul Timiș, dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat și va fi utilizat numai în interesul învățământului.(2) În cazul desființării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unității de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu Program Prelungit „Infants“ din municipiul Timișoara, județul Timiș, revine fondatorilor.


  Articolul 5

  Unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu Program Prelungit „Infants“ din municipiul Timișoara, județul Timiș, este monitorizată și controlată periodic de către Ministerul Educației și Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Timiș, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.


  Articolul 6

  Asociația „Infants Royal Club“, unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu Program Prelungit „Infants“, Ministerul Educației, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Școlar Județean Timiș duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 7

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat

  București, 30 august 2022.
  Nr. 5.149.

  ANEXĂ

  Județul Timiș
  Nr. crt.Denumirea unității de învățământNr. și data ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice de autorizareHotărârea ARACIP de evaluare/dataDenumirea persoanei juridice inițiatoareAdresa unității de învățământ, tel./fax, e-mailNivelul de învățământ/ Nivelul de calificareDomeniul/ ProfilulDomeniul pregătirii de bazăCalificarea profesională/ SpecializareaLimba de predareForma de învățământNr. de clase solicitate
  1.Grădinița cu Program Prelungit „Infants“5.890/28.11.20161/20.05.2022Asociația „Infants Royal Club“Municipiul Timișoara, str. Basarabia nr. 4, tel.: 0256/227074, office@ infantsroyalclub.ro Preșcolar
   

   

   
  RomânăPP2
  Capacitate maximă de școlarizare - 3 formațiuni de studiu/1 schimb (maximum 3 formațiuni de studiu/schimbul 1)

  -----