ORDIN nr. 257 din 3 martie 2022privind aprobarea Ghidului solicitantului elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă - Revizia 5
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 14 martie 2022
  Având în vedere:– prevederile Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, cu modificările și completările ulterioare;– Referatul nr. 582.838 din 17.02.2022 al Direcției generale ajutor de stat,
  în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul finanțelor emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Ghidul solicitantului elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă - Revizia 5, prevăzut în anexa*) la prezentul ordin.
  *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 248 bis, care se poate achiziționa de la Biroul pentru relații cu publicul din Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, București.


  Articolul 2

  Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se difuzează Direcției generale ajutor de stat, care va duce la îndeplinire prevederile acestuia.


  Articolul 4

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.658/2020 pentru aprobarea Ghidului solicitantului elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă și a Ghidului de plată a ajutorului de stat acordat în baza Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 811 și 811 bis din 3 noiembrie 2020.


  Articolul 5

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul finanțelor,
  Daniela Pescaru,
  secretar de stat

  București, 3 martie 2022.
  Nr. 257.

  ANEXĂ

  GHIDUL SOLICITANTULUI
  elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de
  ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională
  prin crearea de locuri de muncă, cu modificările și completările ulterioare