HOTĂRÂRE nr. 50 din 13 ianuarie 2005 (*republicată*)
pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de acte normative spre adoptare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 17 martie 2006  --------- Notă *) Republicată în temeiul art. II din Hotărârea Guvernului nr. 617/2005 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de acte normative spre adoptare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 601 din 12 iulie 2005, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Hotărârea Guvernului nr. 50/2005 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 20 ianuarie 2005 şi rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 3 martie 2006.

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de acte normative spre adoptare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi prefecturile vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


  Articolul 3

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 555/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile pentru supunerea proiectelor de acte normative spre adoptare Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 334 din 22 iunie 2001.


  Anexă

  REGULAMENT (R) 13/01/2005