ORDIN nr. 471 din 10 octombrie 2002
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind planurile de prelevare, metodele de diagnostic, determinarea şi confirmarea prezentei septicemiei hemoragice virale - SHV - şi necrozei hematopoetice infectioase - NHI - la peşti
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 27 noiembrie 2002  În temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitară veterinara nr. 60/1974, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  în baza Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,
  vazand Referatul de aprobare nr. 159.465 din 16 septembrie 2002, întocmit de Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara,
  ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Norma sanitară veterinara privind planurile de prelevare, metodele de diagnostic, determinarea şi confirmarea prezentei septicemiei hemoragice virale - SHV - şi necrozei hematopoetice infectioase - NHI - la peşti, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara, institutele centrale de profil şi direcţiile sanitare veterinare judeţene şi a municipiului Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 3

  Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara va controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.


  Articolul 4

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga orice alta dispoziţie contrară.


  Articolul 5

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul agriculturii,
  alimentaţiei şi pădurilor,
  Ilie Sarbu
  Bucureşti, 10 octombrie 2002.
  Nr. 471.


  Anexă

  NORMA 10/10/2002