RECTIFICARE nr. 54 din 14 septembrie 2016
referitoare la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2016
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 26 septembrie 2016    În cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2016 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule şi de tramvaie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 723 din 19 septembrie 2016, se face următoarea rectificare:
    - la art. 18 alin. (2), în loc de: "... prevăzut la art. 34 alin. (3)," se va citi: "... prevăzut la art. 36 alin. (3),".
    -----