ORDIN nr. 3.831 din 16 noiembrie 2015 (*actualizat*)
pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale în cazul creanţelor administrate de către organul fiscal central
(actualizat până la data de 24 martie 2016*)
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • ----------
  În temeiul prevederilor art. 16 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale şi a prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul finanţelor publice emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Procedura de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale în cazul creanţelor administrate de către organul fiscal central, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Ministrul finanţelor publice,

  Eugen Orlando Teodorovici

  Bucureşti, 16 noiembrie 2015.
  Nr. 3.831.

  Anexă

  PROCEDURA 16/11/2015