RECTIFICARE nr. 744 din 18 septembrie 2018referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 744/2018
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 833 din 28 septembrie 2018
    În cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 744/2018 privind stabilirea măsurilor tehnico-organizatorice, a bugetului și a cheltuielilor necesare pentru buna organizare și desfășurare a referendumului național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 800 din 18 septembrie 2018, se face următoarea rectificare:– la art. 16 alin. (2), în loc de: „...5%, respectiv 20%...“ se va citi: „...5%...“.
    ----