ORDIN nr. 857 din 30 iunie 2004
pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 117/2002 privind aprobarea Procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, construcţie, amenajare şi reglementare sanitară a funcţionării obiectivelor şi a activităţilor desfăşurate în acestea, altele decât cele supuse înregistrării în registrul comerţului, şi a Procedurilor de reglementare sanitară a punerii pe piaţă a substanţelor şi produselor noi sau importate pentru prima dată şi destinate utilizării ori consumului uman
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 8 iulie 2004  Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale sănătate publică şi inspecţia sanitară de stat nr. OB 7.632 din 30 iunie 2004,
  în conformitate cu prevederile art. 12 din Legea nr. 100/1998 privind asistenţa de sănătate publică, cu completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

  Articolul I

  Anexa nr. 1 la Procedurile de reglementare sanitară a punerii pe piaţă a substanţelor şi produselor noi sau importate pentru prima dată şi destinate utilizării ori consumului uman, prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 117/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 din 18 martie 2002, se înlocuieşte cu anexa la prezentul ordin.


  Articolul II

  Avizele sanitare sau notificările eliberate anterior prezentului ordin pentru: aditivi alimentari; coloranţi folosiţi în industria alimentară sau la prepararea produselor alimentare; arome utilizate în alimente; produse alimentare, inclusiv băuturi nealcoolice, cu destinaţie nutriţională specială; apă naturală/potabilă îmbuteliată; apă minerală îmbuteliată; materiale pentru construcţii supuse agrementului tehnic, cu conţinut potenţial periculos pentru sănătate (radioactiv natural, azbest, formaldehidă, VOC etc.); detergenţi utilizaţi în industria alimentară îşi încetează valabilitatea de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.


  Articolul III

  Direcţia generală sănătate publică şi inspecţia sanitară de stat, institutele de sănătate publică şi direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul IV

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătăţii,
  Ovidiu Brînzan
  Bucureşti, 30 iunie 2004.
  Nr. 857.


  Anexa
  LISTA
  cuprinzând substanţele şi categoriile de
  produse noi sau importate pentru prima dată,
  supuse unei reglementări sanitare înainte de distribuirea pe piaţă
    Nr. crt.Substanţa/Categoria de produsProceduraAutoritatea
    1.Suplimente nutritive din extracte vegetale sau animale (potrivit Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 528/2001)notificareComisia de avizare
    2.Materiale în contact cu alimentul, inclusiv utilajeavizareComisia de avizare
    3.Organisme modificate genetic şi produse rezultate din acestea, destinate utilizării sau consumului umanavizareComisia de avizare
    4.Materiale folosite pentru confecţionarea echipamentelor de protecţie pentru condiţii specialeavizareComisia de avizare
    5.Substanţe, produse şi pesticide utilizate în profilaxia sanitar-umană, insecticide, raticide, produse pentru combaterea scabiei şi păduchilor, fungicideavizareComisia de avizare
    6.Produse pentru uz fitosanitaravizareComisia de avizare
    7.Substanţe şi reactivi folosiţi pentru potabilizarea apeiavizareComisia de avizare
    8.Materiale de construcţie supuse agrementului tehnic şi folosite în contact cu apa potabilăavizareComisia de avizare
    9.Materiale de construcţie supuse agrementului tehnic şi folosite în contact cu apa de piscinăavizareComisia de avizare
    10.Dispozitive (cartuşe filtrante, membrane filtrante) în contact cu apa potabilăavizareComisia de avizare
    11.Substanţe sau produse biocide (dezinfectante, antiseptice şi decontaminante)avizareComisia de avizare
    12.Produse cosmeticenotificareBiroul de avizare Direcţia de sănătate publică
    13.Ambalaje pentru deşeurile rezultate din activitatea medicalăavizareComisia de avizare

  -----------