ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 6 iunie 2000
pentru modificarea Legii nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 14 iunie 2000  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
  Guvernul României emite prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul UNIC

  Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 din 7 aprilie 2000, se modifica după cum urmează:
  1. Punctul I.1 din alineatul (1) al articolului 11 va avea următorul cuprins:
  "1. Ordinul Steaua României, instituit prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 11/1998 pentru reinstituirea Ordinului naţional Steaua României, republicată, cuprinde 6 grade:
  a) Colan;
  b) Mare Cruce;
  c) Mare Ofiţer;
  d) Comandor;
  e) Ofiţer;
  f) Cavaler."
  2. Alineatul (1) al articolului 87 va avea următorul cuprins:
  "Art. 87. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga reglementările anterioare privitoare la decoraţii şi titluri de onoare, cu excepţia: Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat*), cu modificările ulterioare; Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, cu modificările ulterioare; Legii nr. 68/1994 privind înfiinţarea Medaliei <<Crucea Comemorativa a celui de-al doilea Război Mondial, 1941-1945>>, republicată**); Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 11/1998 pentru reinstituirea Ordinului naţional Steaua României, republicată***); Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 194/1999****) privind instituirea medaliei comemorative <<150 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu>>."
  ------------ Notă *) Decretul-lege nr. 118/1990 a fost republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 18 martie 1998. Notă **) Legea nr. 68/1994 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 17 ianuarie 2000. Notă ***) Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 11/1998 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 271 din 14 iunie 1999. Notă ****) Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 194/1999 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 612 din 15 decembrie 1999.
  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN
  ISARESCU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul culturii,
  Ion Caramitru
  ------------