DECRET nr. 496 din 18 decembrie 1952
pentru reglementarea regimului substanţelor şi produselor toxice
EMITENT
 • MAREA ADUNARE NAŢIONALA
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 33 din 21 septembrie 1953  Prezidiul Marii Adunări Naţionale a Republicii Populare Române, decretează:

  Articolul 1

  Fabricarea, producerea, experimentarea, prelucrarea, vînzarea, cumpărarea, transportul, deţinerea sau întrebuinţarea substanţelor şi produselor toxice sînt permise numai:
  - organelor şi instituţiilor de stat,
  - întreprinderilor şi organizaţiilor economice de stat şi cooperatiste, care sînt obligate de a se inregistra în acest scop la organele Militiei.
  Unităţile prevăzute la alineatul precedent, pot autoriza, cu avizul prealabil al Ministerului Securităţii Statului, persoane particulare care să cultive plante sau sa achizitioneze produse vegetale care conţin substanţe toxice.


  Articolul 2

  Sînt exceptate dela obligaţiunea înregistrării la organele Militiei:
  a) farmaciile de toate categoriile, unităţile sanitare umane şi veterinare, cabinetele medicale umane şi veterinare, precum şi cele dentare de orice fel;
  b) depozitele şi subdepozitele de medicamente şi plante medicinale, precum şi întreprinderile de stat care efectuează operaţiuni de import sau export cu asemenea produse;
  c) laboratoarele, organele şi instituţiile de stat, întreprinderile şi organizaţiile economice de stat sau cooperatiste, care deţin sau folosesc substanţe şi produse toxice pentru cercetări sau control analitic, precum şi cele care cultiva plante sau achiziţionează produse vegetale ce conţin asemenea substanţe;
  d) laboratoarele ştiinţifice şi de învăţămînt care folosesc asemenea substanţe şi produse în scop ştiinţific şi didactic;
  e) toate unităţile ce depind de Ministerul Forţelor Armate.


  Articolul 3

  Farmaciile de toate categoriile vor elibera substanţe şi produse toxice, numai pe bază de prescripţii medicale emise de medicii umani şi veterinari.
  Unităţile sanitare umane şi veterinare, care nu au farmacisti, pot deţine substanţe şi produse toxice, numai şi sub forma de medicamente gata ambalate, ca: fiole, tablete, soluţii şi alte asemenea, care se vor elibera pe bază de prescripţii medicale.


  Articolul 4

  Unităţile prevăzute la art. 1, independent de scopul operaţiunilor, de cantitatea produsă sau folosită şi de procesul tehnologic care are loc, sînt obligate sa îndeplinească următoarele condiţiuni:
  a) sa posede utilajul corespunzător, pentru a nu pune în pericol de intoxicare pe cei care iau parte la operaţiunile respective, cat şi populaţia invecinata;
  b) producţia substanţelor şi produselor toxice, precum şi depozitarea lor, se va face în clădiri adecvate şi izolate de locuinţe;
  c) clădirile în care se fabrica, se prelucreaza şi se depozitează substantele şi produsele toxice, vor avea un serviciu de paza. Caracterul pazei şi numărul paznicilor va fi stabilit de organele de Militie.


  Articolul 5

  Se considera substanţe toxice şi produse toxice, în înţelesul prezentului decret, substantele şi produsele în tabelul anexa, care face parte integrantă din decretul de faţa.
  Ministerul Sănătăţii, prin instrucţiuni, va putea stabili şi alte substanţe sau produse, care să fie supuse regimului substanţelor şi produselor toxice.


  Articolul 6

  Evidenta miscarii substanţelor şi produselor toxice este supusă controlului organelor Militiei, cu excepţia unităţilor prevăzute de art. 2.


  Articolul 7

  Normele de aplicare a prezentului decret se vor stabili prin instrucţiuni ale Ministerului Sănătăţii şi ale Ministerului Securităţii Statului.


  Articolul 8

  Nerespectarea dispoziţiunilor prezentului decret se pedepseşte conform legilor penale în vigoare.
  Preşedintele
  Prezidiului Marii
  Adunări Naţionale,
  PETRU GROZA
  Secretarul
  Prezidiului Marii
  Adunări Naţionale,
  MARIN FLOREA IONESCU
  TABEL ANEXA
  la Decretul pentru reglementarea regimului substanţelor şi produselor toxice
  I. Substanţe şi produse toxice diverse
  1. Acid cianhidric şi saruri.
  2. Acid gama.
  3. Acid H.
  4. Acid picric.
  5. Adamsit.
  6. Adrenalina.
  7. Alcool metilic şi disolvanti pe bază de alcool metilic.
  8. Alfanaftilamina.
  9. Anhidrida arsenioasa şi arseniti.
  10. Anhidrida arsenica şi arseniati.
  11. Azotiperita.
  12. Cantarida şi cantaridina.
  13. Cloropicrina.
  14. Difosgen.
  15. Difenilclorarsina.
  16. Difenilcianarsina.
  17. Dinitro-clorbenzen.
  18. Fosfor alb.
  19. Fosfuri (Calciu şi zinc).
  20. Fosgen.
  21. Fosgenoxima.
  22. Iod-acetat de etil.
  23. Iperita.
  24. Leucomaine.
  25. Levizita.
  26. Nitroglicerina.
  27. Ol. de croton.
  28. Plumb tetraetil.
  29. Ptomaine.
  30. Sarurile galvanice pe bază de cianura.
  31. Sarurile de mercur.
  32. Sarurile de stibiu solubile.
  33. Sarurile de seleniu.
  34. Sarurile de telur.
  35. Sarurile de taliu.
  36. Toxalbumine.
  37. Clor lichid.
  38. Rodanuri (Tiocianuri).
  39. Fluoruri.
  40. Furfurol.
  II. Alcaloizi cu acţiune otravitoare puternica şi plantele respective
  1. Aconitum şi Aconitina.
  2. Amanitina.
  3. Amanita muscaria.
  4. Arecolina.
  5. Atropina.
  6. Brucina.
  7. Cocaina.
  8. Codeina.
  9. Colchicina.
  10. Coniina.
  11. Conium maculatum.
  12. Diacetil morfina (Heroina).
  13. Dihidrocodeinon (Dicodid).
  14. Dihidromorfinon (Dilaudid).
  15. Emetina.
  16. Ergotamina.
  17. Ergotoxine.
  18. Etil morfina (Dionina).
  19. Fisostigmina.
  20. Hiosciamina (Atropa belladonnae).
  21. Homatropina (Datura-stramonium).
  22. Lohelina.
  23. Morfina.
  24. Nicotina.
  25. Nux Vomica.
  26. Opium.
  27. Papaverina.
  28. Pilocarpina.
  29. Scopolamina (hyoscyamus niger).
  30. Stricnina.
  31. Secale Cornutum.
  32. Veratrum şi Veratrina.
  33. Yohimbina.
  Pentru fiecare substanţa se înţeleg şi sarurile respective.
  III. Glucosizi cu acţiune otravitoare puternica şi plantele respective
  1. Adonidina.
  2. Adonis vernalis.
  3. Convalamarina.
  4. Convalatoxina.
  5. Digitala.
  6. Digitalina cryst (Dogitoxina).
  7. Heleborina.
  8. Helleborus.
  9. Ouabaina.
  10. Strofantina.
  11. Strophantus Hispidus.
  12. Strophantus Kombe.
  ------------