HOTĂRÂRE nr. 775 din 16 septembrie 2015
privind aprobarea Strategiei naţionale pentru competitivitate 2015-2020
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 9 octombrie 2015  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 11 lit. f) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Strategia naţională pentru competitivitate 2015-2020, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  PRIM-MINISTRU

  VICTOR-VIOREL PONTA

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul economiei, comerţului şi turismului,

  Mihai Tudose

  Ministrul finanţelor publice,

  Eugen Orlando Teodorovici

  Ministrul energiei, întreprinderilor mici şi

  mijlocii şi mediului de afaceri,

  Andrei Dominic Gerea

  Ministrul afacerilor externe,

  Bogdan Lucian Aurescu

  Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

  Sevil Shhaideh

  Ministrul muncii, familiei, protecţiei

  sociale şi persoanelor vârstnice,

  Rovana Plumb

  Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

  Sorin Mihai Cîmpeanu

  Ministrul fondurilor europene,

  Marius Nica

  Ministrul pentru societatea informaţională,

  Sorin Mihai Grindeanu

  p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

  Mihail Fâcă,

  secretar de stat

  Bucureşti, 16 septembrie 2015.
  Nr. 775.

  Anexa

  STRATEGIE 16/09/2015