ORDIN nr. 4.694 din 2 august 2019privind aprobarea Curriculumului pentru educația timpurie
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 20 august 2019
  În temeiul prevederilor art. 65 alin. (4) și ale art. 94 alin. (2) lit. e) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
  în baza prevederilor Ordinului ministrului educației naționale nr. 3.593/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea și aprobarea curriculumului școlar - planuri-cadru de învățământ și programe școlare,
  în temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul educației naționale emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Curriculumul pentru educația timpurie, care conține Planul de învățământ pentru educația timpurie, Metodologia de aplicare a Planului de învățământ pentru educația timpurie și Programa școlară pentru educația timpurie. Curriculumul pentru educația timpurie este prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
  *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 686 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.


  Articolul 2

  Prezentul Curriculum pentru educația timpurie se aplică în educația antepreșcolară și în învățământul preșcolar începând cu anul școlar 2019-2020.


  Articolul 3

  Direcția generală educație timpurie, învățământ primar și gimnazial, Direcția generală minorități și relația cu Parlamentul, Direcția generală învățământ secundar superior și educație permanentă, Direcția generală economică, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și unitățile de învățământ, specifice educației timpurii, duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

  Ministrul educației naționale,
  Ecaterina Andronescu

  București, 2 august 2019.
  Nr. 4.694.

  ANEXĂ

  ANEXA
  privind aprobarea Curriculumului pentru educația timpurie