HOTĂRÂRE nr. 647 din 22 iunie 2011
privind desfiinţarea unor unităţi sanitare publice cu paturi din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale din judeţele Suceava şi Vâlcea
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 1 iulie 2011  Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 212/2011 pentru aprobarea Programului de interes naţional "Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice", cu modificările ulterioare,
  în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 174 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  (1) Se aprobă desfiinţarea unităţilor sanitare publice cu paturi din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale din judeţele Suceava şi Vâlcea, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 212/2011 pentru aprobarea Programului de interes naţional "Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice", cu modificările ulterioare.
  (2) Patrimoniului şi personalului unităţilor sanitare publice cu paturi prevăzute la alin. (1) li se aplică regimul prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 212/2011, cu modificările ulterioare.


  Articolul 2

  La anexa nr. 2 "Lista unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti" la Hotărârea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 10 iunie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, la rubrica "Judeţul Suceava", respectiv rubrica "Judeţul Vâlcea", poziţiile nr. 299 şi 338 se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul sănătăţii,
  Cseke Attila
  Ministrul administraţiei şi internelor,
  Constantin-Traian Igaş
  Ministrul muncii,
  familiei şi protecţiei sociale,
  Laurenţiu Sebastian Lăzăroiu
  Bucureşti, 22 iunie 2011.
  Nr. 647.


  Anexa
  LISTA
  unităţilor sanitare publice cu paturi din subordinea
  autorităţilor administraţiei publice locale din judeţele
  Suceava şi Vâlcea, care se desfiinţează
  Nr. crt Denumirea autorităţii administraţiei publice locale Judeţul Unitatea sanitară cu paturi din subordinea autorităţii administraţiei publice locale care se desfiinţează
  1. Consiliul Local Solca Suceava Spitalul de Boli Cronice Solca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 14/2011
  2. Consiliul Local Bălceşti Vâlcea Spitalul Orăşenesc Bălceşti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 42/2011

  -------