HOTĂRÂRE nr. 1.294 din 13 august 2004 (*actualizată*)
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare
(actualizată până la data de 12 iulie 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------
  În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 10 din Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  PRIM-MINISTRU

  ADRIAN NĂSTASE

  Contrasemnează:

  --------------

  Ministrul educaţiei şi cercetării,

  Alexandru Athanasiu

  Ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei,

  Silvia Adriana Ţicău

  Ministrul finanţelor publice,

  Mihai Nicolae Tănăsescu

  Bucureşti, 13 august 2004.
  Nr. 1.294.

  Anexă

  NORMA 13/08/2004