ORDIN nr. 1.763 din 22 mai 2023pentru modificarea Normelor metodologice privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 774/2023
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 25 mai 2023
  Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale asistență medicală din cadrul Ministerului Sănătății cu nr. AR/9.219/2023,
  având în vedere prevederile Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale prin centrele de permanență, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 67 lit. e), art. 70 și 78 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul sănătății emite următorul ordin:

  Articolul I

  Normele metodologice privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 774/2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 și 234 bis din 22 martie 2023, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 3, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Lista centrelor de permanență înființate în baza zonelor și criteriilor propuse de direcțiile de sănătate publică, conform art. 4 alin. (1) din Legea nr. 263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale prin centrele de permanență, cu modificările și completările ulterioare, este prevăzută în anexa nr. 1.2. La articolul 5, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Cursurile de formare în resuscitarea cardiopulmonară, prevăzute la alin. (3), sunt organizate de direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București în parteneriat cu filialele teritoriale ale Colegiului Medicilor din România și ale Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.3. La articolul 13, alineatul (1) se abrogă.4. La articolul 13, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Actul de înființare al centrului de permanență îl constituie decizia de înființare a centrului de permanență, emisă de directorul executiv al direcției de sănătate publică județene sau a municipiului București numai după includerea acestuia în anexa nr. 1.5. La articolul 13 alineatul (3), litera a) se abrogă.6. La articolul 33, punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:1. Indicatori raportați lunar de către centrul de permanență către direcția de sănătate publică:
  a) numărul de persoane care s-au prezentat în centrul de permanență, adulți/copii;
  b) numărul de persoane care s-au prezentat în centrul de permanență pentru o afecțiune care nu a reprezentat o urgență medicală, adulți/copii;
  c) numărul de persoane pentru care s-a asigurat consultație, adulți/copii;
  d) numărul de persoane pentru care s-a asigurat tratament, adulți/copii;
  e) numărul de persoane pentru care s-a solicitat echipaj de urgență/ambulanță, adulți/copii;
  f) numărul de scrisori medicale emise pentru adulți/copii.
  7. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
  *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 455 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul din șos. Panduri nr. 1, bl. P33, parter, sectorul 5, București.


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul sănătății,
  Cătălin Vișean,
  secretar de stat

  București, 22 mai 2023.
  Nr. 1.763.

  ANEXĂ

  (Anexa Nr. 1 la normele metodologice)
  ANEXĂ
  privind modificarea Normelor metodologice privind asigurarea
  continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență,
  aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 774/2023