HOTĂRÂRE nr. 1.121 din 15 iulie 2004
pentru modificarea lit. C din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 28 iulie 2004  În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  La litera C "Unităţile care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi care se finanţează din venituri proprii şi din subvenţii de la bugetul de stat, în condiţiile legii" din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 30 martie 2004, nota de subsol se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "*) Numărul maxim de posturi pentru unitatea prevăzută la nr. crt. 1 este de 31, pentru unitatea prevăzută la nr. crt. 2 este de 93, pentru unitatea prevăzută la nr. crt. 3 este de 145, pentru unitatea prevăzută la nr. crt. 4 este de 96, iar pentru cea prevăzută la nr. crt. 5 este de 264."
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  --------------
  Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,
  Miron Tudor Mitrea
  Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,
  Dan Mircea Popescu
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Maria Manolescu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 15 iulie 2004.
  Nr. 1.121.
  -----------