ORDIN nr. 192 din 6 aprilie 2023privind abrogarea unor ordine
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 25 mai 2023
  În temeiul prevederilor art. 64 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, cu modificările și completările ulterioare, și al Referatului nr. 3.581 din 3.04.2023,
  președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin, următoarele ordine se abrogă:
  a) Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor nr. 531/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei pentru Clauze Abuzive, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 4 din 7 ianuarie 2002;
  b) Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor nr. 532/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei pentru Securitatea Produselor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 4 din 7 ianuarie 2002.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor,
  Horia Miron Constantinescu

  București, 6 aprilie 2023.
  Nr. 192.
  -----