HOTĂRÂRE nr. 31 din 25 octombrie 1999
privind demisia unui deputat
EMITENT
 • CAMERA DEPUTAŢILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 28 octombrie 1999  În temeiul art. 67 alin. (2) şi al art. 68 alin. (2) din Constituţia României, precum şi al art. 192 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,
  Camera Deputaţilor hotărăşte:

  Articolul UNIC

  Camera Deputaţilor ia act de cererea de demisie prezentată de doamna Silvia Petrovici, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 42 Ilfov, aparţinând Grupului parlamentar al Partidului Naţional Taranesc Crestin Democrat-civic ecologist, şi declara vacant locul de deputat deţinut de aceasta.
  Aceasta hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 25 octombrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI
  DEPUTAŢILOR,
  ACSINTE GASPAR
  -----