ORDIN nr. 2.225 din 18 iulie 2022privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 807/2020 pentru stabilirea atribuțiilor în activitatea de testare în vederea depistării infecției cu virusul SARS-CoV-2 la nivelul unor unități aflate în subordinea Ministerului Sănătății
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 19 iulie 2022
  Văzând Referatul de aprobare nr. AR 12.269 din 18.07.2022 al Direcției generale sănătate publică și programe de sănătate din cadrul Ministerului Sănătății,
  având în vedere prevederile:– art. 25 alin. (2) teza I din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. 3 lit. n) și q) din Hotărârea Guvernului nr. 1.414/2009 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Național de Sănătate Publică, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) pct. 1 și ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul sănătății emite următorul ordin:

  Articolul I

  Ordinul ministrului sănătății nr. 807/2020 pentru stabilirea atribuțiilor în activitatea de testare în vederea depistării infecției cu virusul SARS-CoV-2 la nivelul unor unități aflate în subordinea Ministerului Sănătății, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 14 mai 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Unitățile sanitare publice sau private pot organiza centre de recoltare care să deservească populația generală, sub coordonarea direcțiilor de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, pentru persoanele simptomatice incluse în Recomandările pentru testarea prin RT-PCR/NAAT și/sau test rapid antigenic pentru SARS-CoV-2 din Metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus (COVID-19), elaborată de către Institutul Național de Sănătate Publică.2. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București au obligativitatea de a asigura recoltoarele necesare prelevării probelor, pentru persoanele simptomatice incluse în Recomandările pentru testarea prin RTPCR/NAAT și/sau teste rapide antigenice pentru SARS-CoV-2 din Metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus (COVID-19), elaborată de către Institutul Național de Sănătate Publică, pentru centrele de recoltare aflate sub coordonarea acestora.


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul sănătății,
  Adriana Pistol,
  secretar de stat

  București, 18 iulie 2022.
  Nr. 2.225.
  ----