ORDIN nr. 975 din 22 iunie 2010
pentru aprobarea Normelor privind practicarea activităţii de pescuit pentru consumul familial în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
 • Nr. 975 din 22 iunie 2010
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Nr. 172 din 29 iulie 2010
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 30 august 2010  Având în vedere Referatul de aprobare al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării nr. 8.637 din 20 mai 2010,
  în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării", republicată, cu modificările ulterioare, al art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, cu modificările ulterioare, al art. 42 alin. (3) din Statutul de organizare şi funcţionare a Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" şi a componenţei nominale a Consiliului ştiinţific, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 367/2002, cu modificările ulterioare, al art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 25/2010*) privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,
  ministrul mediului şi pădurilor şi ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emit prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Normele privind practicarea activităţii de pescuit pentru consumul familial în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul mediului şi pădurilor,
  Laszlo Borbely
  Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Mihail Dumitru


  Anexă

  NORMA 22/06/2010