LEGE nr. 33 din 12 martie 1997
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 33/1996 pentru îmbunătăţirea regimului de impunere şi de utilizare a taxelor consulare încasate, în străinătate, de către reprezentantele diplomatice ale României
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 14 martie 1997  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 33 din 16 august 1996 pentru îmbunătăţirea regimului de impunere şi de utilizare a taxelor consulare încasate, în străinătate, de către reprezentantele diplomatice ale României, emisă în temeiul art. 1 lit. f) din Legea nr. 65/1996 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 195 din 21 august 1996, cu următoarele modificări:
  1. Punctul 1 al articolului I se elimina.
  2. Punctul 2 al articolului I, referitor la litera b) din nota la anexa nr. 2, formează cuprinsul articolului I.
  Această lege a fost adoptată în şedinţa comuna a Camerei Deputaţilor şi Senatului din 21 februarie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  ION DIACONESCU
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  PETRE ROMAN
  --------------