HOTĂRÂRE nr. 15 din 18 iunie 2015
pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
EMITENT
 • ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 24 iunie 2015  În temeiul art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.076 din 30 noiembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 2 alineatul (2), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "e) Compartimentul relaţii internaţionale;"
  2. La articolul 2 alineatul (2), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:
  "g) Compartimentul arhivă."
  3. La capitolul VIII, după secţiunea 5^1 se introduce o nouă secţiune, secţiunea 5^2, cu următorul cuprins:
  "SECŢIUNEA 52
  Compartimentul arhivă
  Art. 88^5. - Compartimentul arhivă funcţionează în subordinea preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
  Art. 88^6. - Compartimentul arhivă se încadrează cu personalul prevăzut prin statul de funcţii.
  Art. 88^7. - Atribuţiile Compartimentului arhivă se stabilesc prin ordin al preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, cu avizul Arhivelor Naţionale."


  Articolul II

  În cuprinsul Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, expresia "Biroul relaţii internaţionale" se înlocuieşte cu expresia "Compartimentul relaţii internaţionale".


  Articolul III

  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Preşedintele Înaltei Curţi
  de Casaţie şi Justiţie,
  Livia Doina Stanciu
  Bucureşti, 18 iunie 2015.
  Nr. 15.
  -----