ORDIN nr. 1.545 din 27 noiembrie 2018privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017
EMITENT
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1009 din 28 noiembrie 2018
  Văzând Referatul de aprobare nr. D.G. 5.156 din 27.11.2018 al directorului general al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  având în vedere art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018, cu modificările ulterioare,
  în temeiul art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,
  președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

  Articolul I

  Normele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 și 224 bis din 31 martie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La capitolul VIII tabelul „Creditele bugetare și de angajament aferente programelor naționale de sănătate curative pentru anul 2018“ se modifică și va avea următorul cuprins:

  Creditele bugetare și de angajament aferente programelor naționale de sănătate curative pentru anul 2018*
  -mii lei-
  Denumire program de sănătateCredite de angajament an 2018Credite bugetare an 2018
  Programul național de oncologie, din care:1.800.675,001.560.662,00
  Subprogramul de tratament medicamentos al bolnavilor cu afecțiuni oncologice (adulți și copii)**1.574.211,001.348.171,00
  Subprogramul de monitorizare a evoluției bolii la pacienții cu afecțiuni oncologice prin PET - CT31.336,0026.808,00
  Subprogramul de reconstrucție mamară după afecțiuni oncologice prin endoprotezare339,00227,00
  Subprogramul de diagnostic și de monitorizare a bolii reziduale a bolnavilor cu leucemie acută prin imunofenotipare, examen citogenetic si/sau FISH și examen de biologie moleculară la copii și adulți 2.948,002.338,00
  Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecțiuni oncologice realizate în regim de spitalizare de zi (adulți și copii)191.808,00183.104,00
  Subprogramul de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne (sarcom Ewing și neuroblastom) la copii și adulți33,0014,00
  Programul național de diabet zaharat1.267.950,171.041.799,00
  Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană53.801,0046.683,00
  Programul național de tratament pentru boli rare**272.440,00176.782,00
  Programul național de tratament al bolilor neurologice170.928,00125.242,00
  Programul național de tratament al hemofiliei și talasemiei 159.046,00148.779,00
  Programul național de tratament al surdității prin proteze auditive implantabile (implant cohlear și proteze auditive)19.083,6415.836,00
  Programul național de boli endocrine2.372,001.896,00
  Programul național de ortopedie88.634,0072.203,00
  Programul național de terapie intensivă a insuficienței hepatice517,00355,00
  Programul național de boli cardiovasculare158.624,00132.493,00
  Programul național de sănătate mintală1.953,001.551,00
  Programul național de diagnostic și tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanță, din care:22.093,1913.402,00
  Subprogramul de radiologie intervențională 16.407,0011.912,00
  Subprogramul de diagnostic și tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos 4.471,87338,00
  Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite la copil389,00243,00
  Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular825,32909,00
  Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică1.022.801,001.013.570,00
  Total5.040.918,004.351.253,00
  Cost volum717.282,00558.042,00
  Total general5.758.200,004.909.295,00
  2. La capitolul IX titlul „Programul național de boli cardiovasculare“ subtitlul „Unități care derulează programul“ punctul 9, după litera k) se introduc două noi litere, literele l) și m), cu următorul cuprins:
  l) Spitalul Universitar de Urgență București;
  m) Spitalul Județean de Urgență Baia Mare;
  3. La capitolul IX titlul „Programul național de tratament al bolilor neurologice“ subtitlul „Unități care derulează programul“, după litera l) se introduce o nouă literă, litera m), cu următorul cuprins:
  m) Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova;
  4. La capitolul IX titlul „Programul național de tratament pentru boli rare“ subtitlul „Unități care derulează programul“ punctul 25, după litera b) se introduc patru noi litere, literele c), d) e) și f), cu următorul cuprins:
  c) Spitalul Clinic de Psihiatrie «Prof. Dr. Alexandru Obregia» București;
  d) Spitalul Clinic de Copii «Dr. Victor Gomoiu» București;
  e) Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii «Louis Țurcanu» Timișoara;
  f) Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu.
  5. La capitolul IX, titlul „Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică“, la subtitlul „Indicatori de evaluare“, punctul 1) se modifică și va avea următorul cuprins:1) indicatori fizici:– numărul total de bolnavi tratați prin dializă: 13.983, din care:
  a) hemodializă convențională: 12.750;
  b) hemodiafiltrare intermitentă on-line: 800;
  c) dializă peritoneală continuă: 416;
  d) dializă peritoneală automată: 17.


  Articolul II

  Direcțiile de specialitate din Casa Națională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate și unitățile de specialitate prin care se derulează programe naționale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul III

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Liliana-Maria Mihai

  București, 27 noiembrie 2018.
  Nr. 1.545.
  -----