HOTĂRÂRE nr. 314 din 12 iunie 1998
privind actualizarea limitelor amenzilor prevăzute în Legea protecţiei mediului nr. 137/1995
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 221 din 17 iunie 1998  În temeiul prevederilor art. 107 alin. (2) din Constituţia României şi ale art. 82 pct. 4 din Legea protecţiei mediului nr. 137/1995,
  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul UNIC

  Limitele amenzilor contravenţionale prevăzute la art. 82 din Legea protecţiei mediului nr. 137/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 304 din 30 decembrie 1995, se actualizează după cum urmează:
  a) 1.000.000 lei - 6.000.000 lei pentru persoane fizice şi 5.000.000 lei - 30.000.000 lei pentru persoane juridice, în cazul faptelor menţionate la art. 82 pct. 1;
  b) 2.000.000 lei - 12.000.000 lei pentru persoane fizice şi 10.000.000 lei - 60.000.000 lei pentru persoane juridice, în cazul faptelor menţionate la art. 82 pct. 2.
  c) 3.000.000 lei - 15.000.000 lei pentru persoane fizice şi 15.000.000 lei - 75.000.000 lei pentru persoane juridice, în cazul faptelor menţionate la art. 82 pct. 3.
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul apelor, pădurilor
  şi protecţiei mediului,
  Romica Tomescu
  p. Ministrul finanţelor,
  Dan Radu Rusanu,
  secretar de stat
  ----------