ORDONANȚĂ nr. 23 din 24 august 2022pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății cotizațiilor anuale ale României pentru Grupul Consultativ Comun CFE și Comisia Consultativă Cer Deschis
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 25 august 2022
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. I.1 din Legea nr. 186/2022 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

  Articolul I

  Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 29 august 1994, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La anexa nr. 1 „Lista organizațiilor internaționale interguvernamentale la care România este membră“, la punctul II „Organizațiile internaționale guvernamentale la care România a aderat în baza aprobărilor date de conducerea ministerelor și a altor instituții centrale“, după numărul curent 95 se introduc două noi numere curente, nr. crt. 96 și 97, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumirea organizațieiSediulAnul înființăriiAnul aderării RomânieiInstituția română care coordonează relațiile cu organizația internațională respectivăExplicații
  „96.Grupul Consultativ Comun CFEViena19901992Ministerul Afacerilor ExterneRomânia și-a consolidat consecvent profilul la nivelul OSCE, promovând activ obiectivul implementării depline a principiilor și angajamentelor asumate pe cele trei dimensiuni de activitate ale organizației, inclusiv pe dimensiunea politico-militară.
  97.Comisia Consultativă Cer Deschis (OSCC)Viena19921994Ministerul Afacerilor ExterneIdem“
  2. La anexa nr. 2.2 „Cotizații la alte organisme internaționale“, la subcapitolul „Ministerul Afacerilor Externe“, după numărul curent 12, se introduc două noi numere curente, nr. crt. 13 și 14, cu următorul cuprins:
  „13.Grupul Consultativ Comun CFEeuro
  32.000
  Sumele reprezentând cotizațiile anuale sunt estimative și se actualizează conform procedurilor statutare și metodologiei CFE-OSCC de estimare a contribuțiilor naționale.
  14.Comisia Consultativă Cer Deschiseuro
  24.000
  Sumele reprezentând cotizațiile anuale sunt estimative și se actualizează conform procedurilor statutare și metodologiei CFE-OSCC de estimare a contribuțiilor naționale.“


  Articolul II
  (1) Se aprobă plata cotizațiilor naționale ale României pentru Grupul Consultativ Comun CFE și Comisia Consultativă Cer Deschis, în limita echivalentului în lei al sumei de 32.000 de euro/an, respectiv 24.000 de euro/an, la care se adaugă și sumele restante de plată în valoare de 4.522,58 de euro pentru perioada 1 iulie-30 septembrie 2021, respectiv 2.363,16 de euro pentru perioada 1 octombrie-31 decembrie 2021.(2) Cuantumul cotizațiilor anuale poate fi modificat prin hotărâre a Guvernului, în situația în care Grupul consultativ comun CFE și Comisia Consultativă Cer Deschis decid actualizarea acestora la un alt nivel.(3) Echivalentul în lei al sumelor prevăzute la alin. (1) se va calcula pe baza cursului oficial de schimb leu/euro al Băncii Naționale a României, în vigoare la data efectuării plății.(4) Fondurile necesare plății cotizațiilor anuale prevăzute la alin. (1) se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe, în limita fondurilor aprobate prin legile bugetare anuale.

  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu

  București, 24 august 2022.
  Nr. 23.
  ----