ORDIN nr. 823 din 15 august 2006
pentru aprobarea procedurilor de codificare a atenţionărilor şi avertizărilor meteorologice şi a avertizărilor şi alertelor hidrologice
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR
 • Nr. 823 din 15 august 2006
 • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
 • Nr. 1.427 din 11 septembrie 2006
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 21 septembrie 2006  În baza prevederilor art. 6 lit. g) şi ale art. 9 din Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 3 alin. 2 lit. d) şi e) din Legea nr. 216/2004 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie,
  în temeiul prevederilor art. 3 alin. 2 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
  având în vedere prevederile art. 1, art. 3 lit. a) şi ale art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul mediului şi gospodăririi apelor şi ministrul administraţiei şi internelor emit prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Procedura de codificare a atenţionărilor şi avertizărilor meteorologice care se emit în cazul producerii de fenomene meteorologice periculoase la scară naţională sau regională, prevăzută în anexa nr. 1.


  Articolul 2

  Se aprobă Procedura de codificare a avertizărilor şi alertelor hidrologice care se emit în cazul producerii de fenomene hidrologice periculoase la scară naţională sau regională, prevăzută în anexa nr. 2.


  Articolul 3

  Se aprobă fluxul informaţional operativ pentru transmiterea avertizărilor meteorologice şi hidrologice, prevăzut în anexa nr. 3.


  Articolul 4

  Structurile de la nivel central şi local, implicate în managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 5

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice dispoziţii contrare.


  Articolul 6

  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 7

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,
  Sulfina Barbu
  Ministrul administraţiei şi internelor,
  Vasile Blaga


  Anexa 1

  PROCEDURA 15/08/2006


  Anexa 2

  PROCEDURA 15/08/2006


  Anexa 3

  FLUXUL INFORMAŢIONAL OPERATIV
  pentru transmiterea avertizărilor meteorologice şi hidrologice

  Articolul 1

  Avertizările meteorologice care se emit în cazul producerii de fenomene meteorologice periculoase la scară naţională se transmit de către Administraţia Naţională de Meteorologie la Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă al Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor.


  Articolul 2

  Avertizările hidrologice care se emit în cazul producerii de fenomene hidrologice periculoase la scară naţională se transmit de către Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărirea Apelor la Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă al Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor şi la Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă al Administraţiei Naţionale "Apele Române".


  Articolul 3

  Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă al Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor transmite, cu maximă operativitate, avertizările meteorologice şi hidrologice, care se emit în cazul producerii de fenomene meteorologice şi hidrologice periculoase la scară naţională, la Ministerul Administraţiei şi Internelor - Direcţia generală pentru relaţii cu prefecturile, la comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă şi către mass-media.


  Articolul 4

  Comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă transmit avertizările meteorologice şi hidrologice, care se emit în cazul producerii de fenomene meteorologice şi hidrologice periculoase la scară naţională, prin intermediul centrelor operaţionale ale inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă la comitetele locale pentru situaţii de urgenţă (primării).


  Articolul 5

  Avertizările meteorologice care se emit în cazul producerii de fenomene meteorologice periculoase la scară regională se transmit de centrele meteorologice regionale (CMR) la centrele operaţionale ale inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă.


  Articolul 6

  Avertizările hidrologice care se emit în cazul producerii de fenomene hidrologice periculoase la scară regională se transmit de direcţiile apelor la centrele operaţionale ale inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă.


  Articolul 7

  Centrele operaţionale ale inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă au obligaţia de a transmite avertizările meteorologice şi hidrologice, care se emit în cazul producerii de fenomene meteorologice şi hidrologice periculoase la scară regională, la comitetele locale pentru situaţii de urgenţă (primării) din zonele potenţial afectabile.


  Articolul 8

  Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă (primării) au obligaţia de a dispune declanşarea sistemelor de alarmă existente pe raza localităţii (sirene, clopotul bisericii etc.) pentru avertizarea-alarmarea populaţiei.
  -----------