LEGE nr. 86 din 11 aprilie 2023pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 12 aprilie 2023
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  ARTICOL UNIC

  Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 29 iunie 1998, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 38, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 38
  (1) Pe sectoarele de drumuri publice care traversează localități rurale, autoritățile administrației publice locale sunt obligate să întrețină șanțurile, rigolele, podețele, plantațiile, trotuarele, căile pietonale sau altele asemenea.
  2. La articolul 60, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Controlul vehiculelor privind respectarea maselor maxime admise, totală și pe axe, prevăzute în anexele nr. 2 și 3, se efectuează cu sisteme automate de cântărire amplasate pe rețeaua de drumuri sau cu echipamente de cântărire dinamică montate la bordul vehiculelor, de către personalul prevăzut la art. 61^2 lit. a), c) și e), potrivit competențelor legale.3. La articolul 61 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
  a) încălcarea prevederilor art. 16 alin. (2), art. 17 alin. (2), art. 18 alin. (1), art. 19 alin. (4)-(6), art. 21 alin. (3), art. 22^1 alin. (9) și (10), art. 25 și 26, art. 27 alin. (1), (2) și (4)-(9), art. 30, art. 32 alin. (2), art. 35, art. 37 alin. (2) și (6)-(9), art. 38 alin. (3) și (4), art. 39 alin. (2)-(4), art. 40 alin. (1), art. 43 lit. a)-j), art. 44 alin. (4) și (5), art. 45, art. 46 alin. (1) și (3)-(12), art. 47 alin. (1), (2), (4), (5), (8), (11), (13) și (14), art. 48, art. 50, art. 51 alin. (2) și (4), art. 52 și ale art. 54 alin. (2), cu amendă de la 2.000 lei la 6.000 lei, aplicată persoanei fizice sau juridice;
  4. La articolul 61 alineatul (1), după litera a^2) se introduce o nouă literă, lit. a^3), cu următorul cuprins:
  a^3) încălcarea prevederilor art. 43 lit. k) și l), cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei, aplicată persoanei fizice sau juridice;
  5. La articolul 61 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
  b) încălcarea prevederilor art. 41 alin. (1) și (2), cu avertisment sau, după caz, cu amendă. Sancțiunile contravenționale pentru depășirea maselor și/sau dimensiunilor maxime admise se clasifică gradual, în funcție de gravitatea contravenției, în contravenții minore, grave și foarte grave.
  Sancțiunile respective se aplică după cum urmează:(i) pentru depășirea masei totale maxime admise sau depășirea masei totale autorizate prin AST:
  Contravenții minore:– până la 5% inclusiv - de la 1.500 lei la 1.800 lei, dacă depășirea se constată din documentele de transport
  La constatarea masei totale prin cântărire se aplică sancțiuni contravenționale dacă masa totală maximă admisă sau masa totală autorizată prin AST este depășită cu:
  Contravenții grave:– cu până la 10% inclusiv - de la 6.000 lei la 10.000 lei;– cu mai mult de 10%, dar nu mai mult de 20% inclusiv - de la 10.000 lei la 12.000 lei.
  Contravenții foarte grave:– cu mai mult de 20%, dar nu mai mult de 25% inclusiv - de la 12.000 lei la 15.000 lei;– cu mai mult de 25% - de la 15.000 lei la 20.000 lei;
  (ii) pentru depășirea maselor maxime admise pe axe sau depășirea maselor pe axe autorizate prin AST:
  La constatarea masei pe axe prin cântărire se aplică sancțiuni contravenționale dacă masa maximă admisă pe axe sau masa pe axe autorizată prin AST este depășită cu:– axa simplă:
  Contravenții minore:– cu până la 5% inclusiv - de la 150 lei la 300 lei
  Contravenții grave:– cu mai mult de 5%, dar nu mai mult de 10% inclusiv - de la 300 lei la 900 lei;– cu mai mult de 10%, dar nu mai mult de 20% inclusiv - de la 900 lei la 6.000 lei.
  Contravenții foarte grave:– cu mai mult de 20%, dar nu mai mult de 30% inclusiv - de la 6.000 lei la 19.000 lei;– cu mai mult de 30% - de la 20.000 lei la 25.000 lei;
  – axa dublă:
  Contravenții minore:– cu până la 5% inclusiv - de la 240 lei la 1.200 lei
  Contravenții grave:– cu mai mult de 5%, dar nu mai mult de 10% inclusiv - de la 1.200 lei la 3.300 lei;– cu mai mult de 10%, dar nu mai mult de 20% inclusiv - de la 3.300 lei la 10.000 lei.
  Contravenții foarte grave:– cu mai mult de 20%, dar nu mai mult de 30% inclusiv - de la 10.000 lei la 18.000 lei;– cu mai mult de 30% - de la 20.000 lei la 25.000 lei;
  – axa triplă:
  Contravenții minore:– cu până la 5% inclusiv - de la 210 lei la 1.000 lei
  Contravenții grave:– cu mai mult de 5%, dar nu mai mult de 10% inclusiv - de la 1.000 lei la 4.500 lei;– cu mai mult de 10%, dar nu mai mult de 20% inclusiv - de la 4.000 lei la 13.500 lei.
  Contravenții foarte grave:– cu mai mult de 20%, dar nu mai mult de 30% inclusiv - de la 13.500 lei la 25.000 lei;– cu mai mult de 30% - de la 25.000 lei la 30.000 lei;
  (iii) pentru depășirea dimensiunilor maxime admise sau depășirea dimensiunilor autorizate prin AST:– lungime:
  La constatarea lungimii prin măsurare se aplică sancțiuni contravenționale dacă lungimea maximă admisă sau lungimea autorizată prin AST este depășită cu:
  Contravenții minore:– cu până la 5% inclusiv - de la 150 lei la 250 lei
  Contravenții grave:– cu mai mult de 5%, dar nu mai mult de 10% inclusiv - de la 400 lei la 500 lei;– cu mai mult de 10%, dar nu mai mult de 20% inclusiv - de la 800 lei la 1.000 lei.
  Contravenții foarte grave:– cu mai mult de 20% - de la 8.000 lei la 10.000 lei
  – lățime:
  La constatarea lățimii prin măsurare se aplică sancțiuni contravenționale dacă lățimea maximă admisă sau lățimea autorizată prin AST este depășită cu:
  Contravenții minore:– cu până la 5% inclusiv - de la 300 lei la 400 lei
  Contravenții grave:– cu mai mult de 5%, dar nu mai mult de 10% inclusiv - de la 400 lei la 600 lei;– cu mai mult de 10%, dar nu mai mult de 20% inclusiv - de la 800 lei la 1.000 lei.
  Contravenții foarte grave:– cu mai mult de 20% - de la 8.000 lei la 10.000 lei
  – înălțime:
  La constatarea înălțimii prin măsurare se aplică sancțiuni contravenționale dacă înălțimea maximă admisă sau înălțimea autorizată prin AST este depășită cu:
  Contravenții minore:– cu cel mult 1% inclusiv - de la 100 lei la 300 lei
  Contravenții grave:– cu mai mult de 1%, dar nu mai mult de 5% inclusiv - de la 300 lei la 500 lei;– cu mai mult de 5%, dar nu mai mult de 10% inclusiv - de la 1.500 lei la 2.000 lei.
  Contravenții foarte grave:– cu mai mult de 10%, dar nu mai mult de 20% inclusiv - de la 3.000 lei la 4.000 lei;– cu mai mult de 20% - de la 8.000 lei la 10.000 lei;
  6. La articolul 61 alineatul (1), litera k) se modifică și va avea următorul cuprins:
  k) refuzul de a supune vehiculul verificării prin cântărire și/sau măsurare a dimensiunilor, refuzul de a însoți vehiculul personalului cu atribuții de control în vederea cântăririi și/sau măsurării dimensiunilor transportului, precum și refuzul de a prezenta personalului cu atribuții de control documentele privind transportul, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei, aplicată conducătorului auto;
  7. După articolul 61^3 se introduce un nou articol, art. 61^4, cu următorul cuprins:

  Articolul 61^4

  Entitățile administrative descrise la art. 61^2 lit. e) vor aproba, prin hotărâri ale consiliilor județene și locale, modul de organizare și desfășurare a activității organelor proprii de control privind mijloacele tehnico-administrative prevăzute la art. 60 alin. (3).

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  CIPRIAN-CONSTANTIN ȘERBAN
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU

  București, 11 aprilie 2023.
  Nr. 86.
  -----