HOTĂRÂRE nr. 135 din 13 februarie 2020privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, precum și pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 121 din 17 februarie 2020
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I
  (1) Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Culturii pe anul 2020 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, la capitolul 67.01 „Cultură, recreere și religie“, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, cu suma de 3.530 mii lei, alocată pentru asigurarea funcționării Muzeului Național „Brătianu“.(2) Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat și în volumul și structura bugetului Ministerului Culturii pe anul 2020.


  Articolul II

  La anexa nr. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 22 februarie 2010, cu modificările și completările ulterioare, la punctul II, nota se modifică și va avea următorul cuprins:
  NOTĂ: Unitățile prevăzute la nr. crt. 1-47 pot utiliza un număr maxim de 5.862 de posturi.

  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul culturii,
  Bogdan Gheorghiu
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru

  București, 13 februarie 2020.
  Nr. 135.
  -----