LEGE nr. 17 din 17 februarie 1997
pentru modificarea articolului 330^1 din Codul de procedură civilă
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 18 februarie 1997  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Articolul 330^1 din Codul de procedură civilă se modifica şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 330^1 - Pentru motivul prevăzut la art. 330 pct. 1, recursul în anulare se poate declara în termen de 6 luni de la data când hotărârea judecătorească a rămas irevocabilă.
  Pentru motivul prevăzut la art. 330 pct. 2, recursul în anulare se poate declara în termen de 6 luni de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare."
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 16 ianuarie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  PETRE ROMAN
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 4 februarie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VASILE LUPU
  ---------------