ORDIN nr. 129 din 21 noiembrie 2017pentru aprobarea Normelor metodologice de monitorizare a standardelor de microclimat, în vederea asigurării statusului minim de bunăstare a porcinelor din exploatațiile comerciale
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 998 din 15 decembrie 2017
  Văzând Referatul de aprobare nr. 5.205 din 24.08.2017, întocmit de Direcția generală sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,
  având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul art. 3 alin. (3) și al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare,
  președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Normele metodologice de monitorizare a standardelor de microclimat, în vederea asigurării statusului minim de bunăstare a porcinelor din exploatațiile comerciale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București verifică și dispun măsurile de conformare a exploatațiilor comerciale de porcine la standardele de microclimat prevăzute în normele metodologice aprobate prin prezentul ordin, în vederea asigurării statusului minim de bunăstare a porcinelor.


  Articolul 3

  Respectarea prevederilor legale privind protecția porcinelor revine în exclusivitate proprietarului acestora.


  Articolul 4

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 20/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de monitorizare a standardelor de microclimat, precum și a necesarului de apă și de hrană, în vederea asigurării statusului minim de bunăstare a porcinelor din exploatațiile comerciale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 17 aprilie 2012.


  Articolul 5

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,
  Geronimo Răducu Brănescu

  București, 21 noiembrie 2017.
  Nr. 129.

  ANEXĂ

  NORME METODOLOGICE
  de monitorizare a standardelor de microclimat, în vederea asigurării statusului minim
  de bunăstare a porcinelor din exploatațiile comerciale