ORDONANTA nr. 56 din 16 august 2002
privind monitorizarea pieţei transporturilor rutiere şi măsurile ce trebuie luate în situaţii de criza în domeniul transportului rutier de mărfuri
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 30 august 2002  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. II.9 din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.

  Articolul 1

  Pentru realizarea obiectivelor strategice în domeniul transporturilor rutiere Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei asigura monitorizarea pieţei transporturilor rutiere de mărfuri în scopul constatării apariţiei situaţiilor de criza şi al adoptării măsurilor necesare rezolvarii acestora.


  Articolul 2

  (1) Prin criza, în sensul prezentei ordonanţe, se înţelege apariţia unor probleme specifice acestui domeniu de activitate, de natura sa creeze un excedent important al ofertei faţă de cerere, fapt ce determina o ameninţare serioasă la adresa stabilitatii financiare şi a desfăşurării activităţii unui număr important de operatori de transport care efectuează transport rutier de mărfuri, iar prognozele pe termen scurt şi mediu privind piaţa transporturilor rutiere nu indica nici o imbunatatire importanţa şi de durata.
  (2) Prin monitorizare, în înţelesul prezentei ordonanţe, se înţelege activitatea de urmărire prin date statistice a:
  a) nivelului cererii de transport rutier de mărfuri faţă de nivelul ofertei de transport rutier de mărfuri;
  b) evoluţiei costurilor şi/sau tarifelor în transportul rutier de mărfuri.
  (3) Toate informaţiile brute de natura economică şi financiară, obţinute de la operatorii de transport care efectuează transport rutier de mărfuri, fac obiectul secretului de serviciu.


  Articolul 3

  Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei va publică anual, într-o publicaţie proprie, rezultatul monitorizarii pieţei transporturilor rutiere de mărfuri.


  Articolul 4

  (1) Pentru rezolvarea posibilelor situaţii de criza se instituie Comitetul consultativ, organism consultativ fără personalitate juridică, ce funcţionează pe lângă Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.
  (2) Componenta Comitetului consultativ şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a acestuia se aproba prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei.
  (3) Comitetul consultativ are un secretariat tehnic ce îşi desfăşoară activitatea permanent şi care este asigurat de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.
  (4) Comitetul consultativ este compus din 6 membri, câte 2 membri desemnaţi de fiecare dintre următoarele instituţii:
  a) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei;
  b) Oficiul Concurentei;
  c) Institutul Naţional de Statistica.


  Articolul 5

  Dacă în urma monitorizarii se constata posibilitatea apariţiei unei situaţii de criza în domeniul transporturilor rutiere de mărfuri, susceptibilă sa persiste, conducerea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei convoacă Comitetul consultativ.


  Articolul 6

  (1) În termen de 30 de zile de la convocare Comitetul consultativ prezintă conducerii Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei un raport care va cuprinde:
  a) motivarea constatării situaţiei de criza;
  b) măsurile propuse pentru diminuarea sau înlăturarea situaţiei de criza.
  (2) Comitetul consultativ va consilia Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei ori de câte ori este solicitat cu privire la aplicarea măsurilor propuse.


  Articolul 7

  (1) În baza datelor furnizate de Comitetul consultativ Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei va propune Guvernului măsurile necesare pentru soluţionarea situaţiei de criza.
  (2) Măsurile adoptate prin hotărâre a Guvernului, emisă cu avizul prealabil al Consiliului Concurentei, se vor aplica pentru o perioadă de cel mult 6 luni şi pot fi reînnoite o singură dată pentru o perioadă având aceeaşi durata.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ────────────────
  p. Ministrul lucrărilor publice,
  transporturilor şi locuinţei,
  Ileana Tureanu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 16 august 2002.
  Nr. 56.
  ────────────────