ORDIN nr. 1.140 din 3 decembrie 2015
pentru aprobarea Regulamentului privind controlul ex-post al modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 936 bis din 17 decembrie 2015  În temeiul prevederilor:
  - art. 295 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
  - art. 4 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, aprobată prin Legea nr. 244/2015;
  - art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice,
  preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul privind controlul ex-post al modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  La data publicării prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice nr. 107/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 473 din 9 iulie 2009, cu modificările ulterioare.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice,

  Roxana Mînzatu

  Bucureşti, 3 decembrie 2015.
  Nr. 1.140.

  Anexă

  REGULAMENT 03/12/2015