ORDIN nr. 3.725/C din 6 decembrie 2017pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Bazei de aprovizionare, gospodărire și reparații
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 5 ianuarie 2018
  Având în vedere dispozițiile art. 11 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2016 pentru organizarea, funcționarea și atribuțiile Administrației Naționale a Penitenciarelor și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu completările ulterioare,
  în temeiul dispozițiilor art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul justiției emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Bazei de aprovizionare, gospodărire și reparații prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul justiției,
  Tudorel Toader

  București, 6 decembrie 2017.
  Nr. 3.725/C.

  ANEXĂ

  REGULAMENT
  de organizare și funcționare a Bazei de aprovizionare, gospodărire și reparații