NORME din 7 iulie 2007 (*actualizate*)
privind informaţiile care trebuie comunicate de către donatori la fiecare donare
(actualizate la data de 16 aprilie 2010*)
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
 • ----------
  A. Identificarea donatorului
  Datele personale unice, fără niciun risc de eroare, astfel încât să permită identificarea donatorului, şi detaliile de contact (adresa de domiciliu, număr de telefon etc.)
  Orice persoană care doreşte să doneze sânge este obligată să se identifice. Identificarea se face pe baza unuia dintre următoarele documente:
  a) buletin sau carte de identitate, în original;
  b) document provizoriu de identitate, în original;
  c) carnet de conducere eliberat în România, în original;
  d) carte de alegător, în original;
  e) carnet de serviciu, în cazul militarilor;
  f) paşaport, în original;
  g) paşaport, pentru cetăţenii altor state care locuiesc în România de cel puţin un an şi prezintă documentele justificative în acest sens, în original sau copii legalizate la notariat.
  Actele de identitate pe baza cărora se face identificarea donatorului nu trebuie să fie expirate.
  Identificarea iniţială a donatorului se face de către personalul medical instruit, în momentul prezentării potenţialului donator la centrul de transfuzie sanguină sau la sediul colectei mobile.
  Verificarea identităţii acestuia se face ulterior în fiecare etapă a procesului de selecţie, recoltare şi monitorizare postdonare.
  B. Antecedentele medicale ale donatorului
  Înainte de fiecare donare de sânge, potenţialul donator este obligat să completeze Chestionarul pentru donatorul de sânge, asistat de către un cadru medical instruit. Verificarea răspunsurilor date în chestionarul completat şi semnat de către potenţialul donator se face de către medicul care efectuează examenul medical al persoanei respective. Medicul contrasemnează chestionarul.
  Antecedentele fiziologice şi patologice ale donatorului, furnizate prin completarea chestionarului şi prin intermediul interviului personal, efectuat de către cadre medicale calificate, includ factori relevanţi care pot conduce la identificarea şi excluderea persoanelor a căror donare ar putea prezenta riscuri pentru sănătatea celorlalţi, cum ar fi posibilitatea transmiterii unor boli sau riscuri faţă de sănătatea proprie.
  C. Semnătura donatorului
  Semnătura donatorului pe Chestionarul pentru donatorul de sânge, contrasemnat de către personalul medical responsabil cu obţinerea informaţiilor referitoare la istoricul de sănătate, care să confirme că donatorul:
  a) a citit şi a înţeles materialul educaţional furnizat;
  b) a avut oportunitatea de a pune eventuale întrebări;
  c) a primit răspunsuri satisfăcătoare la toate întrebările puse;
  d) şi-a dat "consimţământul informat" pentru a se trece la procedura donării;
  e) a fost informat, în cazul donării autologe, că sângele şi componentele sanguine donate pot să nu fie suficiente pentru necesităţile transfuzionale;
  f) a furnizat informaţii adevărate, conform cunoştinţelor sale.
  D. CHESTIONAR PENTRU DONATORUL DE SÂNGE
  Convorbirea din cadrul consultaţiei medicale intră sub incidenţa prevederilor privind secretul medical. Precauţiile sunt luate în scopul asigurării securităţii transfuzionale şi pentru protejarea donatorului şi primitorului de sânge.
  Vă rugăm să încercuiţi răspunsul corect.
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Data
  crt. completării
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1. Consideraţi că aveţi o stare bună de sănătate? DA NU
  În ultima vreme aţi avut: - o pierdere în greutate neaşteptată; DA NU
                            - febră inexplicabilă; DA NU
                            - tratament stomatologic; vaccinări. DA NU
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  2. Urmaţi vreun tratament medicamentos? DA NU
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  3. În ultimele 12 luni aţi avut contact sexual cu:
  - un partener cu hepatită sau HIV pozitiv; DA NU
  - un partener ce se droghează prin injecţie; DA NU
  - un partener care este plătit pentru sex; DA NU
  - parteneri multipli. DA NU
  V-aţi injectat vreodată droguri? DA NU
  Aţi acceptat bani sau droguri pentru a întreţine relaţii sexuale? DA NU
  Aţi schimbat partenerul (partenera) în ultimele 6 luni? DA NU
  Câţi/Câte parteneri (partenere) aţi avut în ultimele 6 luni?
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  4. De la ultima donare sau în ultimele 12 luni aţi suferit:
  - o intervenţie chirurgicală sau investigaţii medicale; DA NU
  - tatuaje, acupunctură, găuri pentru cercei; DA NU
  - aţi fost transfuzat(ă). DA NU
  Aţi fost însărcinată? (pentru femei) DA NU
  - data naşterii copilului:
  - data ultimei menstruaţii:
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  5. V-aţi născut, aţi trăit sau aţi călătorit în străinătate? DA NU
  Unde?
  Când?
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  6. Aţi fost în detenţie în ultimul an? DA NU
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  7. Aţi fost expuşi la hepatită (bolnavi în familie sau
  risc profesional)? DA NU
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  8. Aţi suferit vreodată de:
  - icter, tuberculoză, febră reumatică, malarie; DA NU
  - boli de inimă, tensiune arterială mare sau mică; DA NU
  - accidente vasculare cardiace sau cerebrale; DA NU
  - astm; DA NU
  - convulsii, boli nervoase; DA NU
  - boli cronice (diabet, ulcer, cancer); DA NU
  - boli transmise sexual. DA NU
  Sunteţi fumător? DA NU
  Când aţi consumat ultima dată alcool?
  Ce băuturi aţi consumat?
  În ce cantitate?
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  9. Aţi fost refuzat sau amânat la o donare anterioară? DA NU
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  10. Aveţi pasiuni sau ocupaţii ce necesită atenţie specială DA NU
  24 h postdonare (de exemplu: şofer, scafandru, alpinist etc.)
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Declar pe propria răspundere/Semnătura
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Semnătura persoanei care supraveghează completarea chestionarului
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Semnătura medicului din cadrul cabinetului de triaj
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  În numele bolnavilor ce vor beneficia de acest sânge, vă mulţumesc pentru nobilul dumneavoastră gest.
  ----------
  "Chestionarul pentru donatorul de sânge" de la litera D din norme a fost înlocuit cu cel prevăzut în anexa din ORDINUL nr. 316 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 20 martie 2008, potrivit art. I din acelaşi act normativ.
  --------