HOTĂRÂRE nr. 331 din 23 aprilie 2014
pentru modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.005/2012 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 30 aprilie 2014  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.005/2012 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 729 din 29 octombrie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul mediului şi
  schimbărilor climatice,
  Attila Korodi
  Ministrul finanţelor publice,
  Ioana-Maria Petrescu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
  Bucureşti 23 aprilie 2014.
  Nr. 331.


  Anexa
  -----
  (Anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.005/2012)
  -----------------------------------------------------
  NUMĂRUL
  de autoturisme, ambarcaţiuni şi aparatul de
  zbor cu motor care aparţin Gărzii Naţionale de Mediu, precum şi normele
  privind consumul lunar de carburanţi pentru autoturisme şi ambarcaţiuni
  I. Număr de autoturisme
  Numărul maxim aprobat Consumul de carburanţi maxim aprobat
  264 400 litri/lună/autoturism
  10 400 litri/lună/autoutilitară

  II. Număr de ambarcaţiuni
  Numărul maxim aprobat Consumul de carburanţi maxim aprobat
  27 20-50 litri/oră, în funcţie de capacitatea cilindrică a bărcilor din dotare, pentru maximum 80 de ore pe lună, şi 3 litri ulei la 100 litri benzină

  III. Un elicopter care va fi folosit în caz de intervenţie rapidă sau în situaţii de urgenţă ale cărui cotă de consum şi cheltuieli de întreţinere vor fi suportate din bugetul alocat Gărzii Naţionale de Mediu pentru acest aparat, în conformitate cu fişa tehnică de exploatare
  NOTE:
  1. Alocarea de drepturi, repartizarea, detalierea, transferul mijloacelor de transport, indiferent de categoria lor, se stabilesc prin decizia comisarului general al Gărzii Naţionale de Mediu.
  2. Nu se consideră depăşiri la consumul normat la mijloacele de transport consumul care la nivelul anului se încadrează în limita carburantului normat în raport cu numărul total de mijloace de transport aprobat pentru Garda Naţională de Mediu.
  -----