LEGE nr. 248 din 10 iunie 2003
pentru completarea Legii cetateniei române nr. 21/1991, republicată
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 13 iunie 2003  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul 1

  Legea cetateniei române nr. 21/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 6 martie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
  1. La articolul 12 se introduce un alineat nou, alineatul 2, cu următorul cuprins:
  "Foştii cetăţeni români, cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate, care din diferite motive au pierdut cetăţenia română, precum şi descendenţii acestora pot face cerere de redobandire a cetateniei la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare competente ale României."
  2. După alineatul 1 al articolului 13 se introduce alineatul 1^1 cu următorul cuprins:
  "Misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României vor inainta de îndată cererile depuse acestei comisii."


  Articolul 2

  Cererile de redobandire a cetateniei române, depuse anterior intrării în vigoare a prezentei legi, se soluţionează potrivit reglementărilor în vigoare la data depunerii cererii.
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 15 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 22 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TARACILA
  Bucureşti, 10 iunie 2003.
  Nr. 248.
  ──────────────