NORME TEHNICE din 30 martie 2017de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 223 bis din 31 martie 2017 Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 377 din 30 martie 2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 223 din 31 martie 2017.
  Notă
  Conform art. II din ORDINUL nr. 540 din 31 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 1 aprilie 2020, termenul de aplicare a prevederilor Ordinului ministrului sănătății nr. 377/2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 și 223 bis din 31 martie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se prelungește până la încetarea stării de urgență pe teritoriul României, instituită potrivit prevederilor Decretului nr. 195/2020.
  Conform art. II din ORDINUL nr. 805 din 12 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 13 mai 2020, se prelungește aplicabilitatea Ordinului ministrului sănătății nr. 377/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 31 decembrie 2020.


  Articolul 1

  În anii 2017 și 2018, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018, se derulează următoarele programe de sănătate publică finanțate din bugetul Ministerului Sănătății:I. Programele naționale de boli transmisibile:1. Programul național de vaccinare;2. Programul național de supraveghere și control a bolilor transmisibile prioritare; 3. Programul național de prevenire, supraveghere și control a infecției HIV/SIDA;4. Programul național de prevenire, supraveghere și control a tuberculozei;5. Programul național de supraveghere și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale și a rezistenței microbiene, precum și de monitorizare a utilizării antibioticelor;II. Programul național de monitorizare a factorilor determinanți din mediul de viață și muncă;III. Programul național de securitate transfuzională;IV. Programele naționale de boli netransmisibile:1. Programul național de depistare precoce activă a cancerului prin screening organizat:1.1. Subprogramul de depistare precoce activă a cancerului de col uterin prin efectuarea testării Babeș-Papanicolaou la populația feminină eligibilă în regim de screening populațional;1.2. Subprogramul de depistare precoce a cancerului prin determinarea markerilor tumorali la pacienții din grupele de risc, în regim de screening selectiv.
  (la 28-06-2019, Subpunctul 1. din Punctul IV. , Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 978 din 26 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 28 iunie 2019 )
  2. Programul național de sănătate mintală și profilaxie în patologia psihiatrică;3. Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană:3.1. Subprogramul de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană;3.2. Subprogramul de transplant de celule stem hematopoietice de la donatori neînrudiți;3.3. Subprogramul de fertilizare in vitro și embriotransfer.4. Programul național de evaluare a statusului vitaminei D prin determinarea nivelului seric al 25-OH vitaminei D la persoanele din grupele de risc
  (la 28-06-2019, Subpunctul 4. din Punctul IV. , Articolul 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 978 din 26 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 28 iunie 2019 )
  5. Programul național de tratament dietetic pentru boli rare;6. Programul național de management al registrelor naționale;
  V. Programul național de evaluare și promovare a sănătății și educație pentru sănătate:1. Subprogramul de evaluare și promovare a sănătății și educație pentru sănătate;2. Subprogramul de prevenire și combatere a consumului de tutun;VI. Programul național de sănătate a femeii și copilului:1. Subprogramul de nutriție și sănătate a copilului;2. Subprogramul de sănătate a femeii.


  Articolul 2

  Programele naționale de sănătate publică prevăzute la art. 1 sunt derulate de către Ministerul Sănătății.


  Articolul 3

  Implementarea programelor naționale de sănătate publică se realizează prin următoarele unități de specialitate:
  a) direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, numite în continuare D.S.P.;
  b) Institutul Național de Sănătate Publică, numit în continuare I.N.S.P.;
  c) Institutul Național de Hematologie Transfuzională "Prof. Dr. C.T. Nicolau", București, numit în continuare I.N.H.T.;
  d) Registrul național al donatorilor voluntari de celule stem hematopoietice, numit în continuare R.N.D.V.C.S.H.;
  e) furnizori publici de servicii medicale;
  f) furnizori privați de servicii medicale, pentru serviciile medicale care excedează capacității furnizorilor publici de servicii medicale.


  Articolul 4
  (1) Resursele financiare pentru finanțarea programelor naționale de sănătate publică prevăzute la art. 1 provin de la bugetul de stat și din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății, precum și din alte surse, inclusiv din donații și sponsorizări, în condițiile legii.(2) Repartiția bugetului pe programe naționale de sănătate publică este prevăzută în anexa nr. 1 la prezentele norme tehnice.


  Articolul 5
  (1) Condițiile privind implementarea programelor naționale de sănătate publică enumerate la art. 1, sunt prevăzute după cum urmează:
  a) condiții privind implementarea Programelor naționale de boli transmisibile - în anexa nr. 2 la prezentele norme tehnice;
  b) condiții privind implementarea Programului național de monitorizare a factorilor determinanți din mediul de viață și muncă - în anexa nr. 3 la prezentele norme tehnice;
  c) condițiile privind implementarea Programului național de securitate transfuzională - în anexa nr. 4 la prezentele norme tehnice;
  d) condițiile privind implementarea Programelor naționale de boli netransmisibile - în anexa nr. 5 la prezentele norme tehnice;
  e) condițiile privind implementarea Programului național de evaluare și promovare a sănătății și educație pentru sănătate - în anexa nr. 6 la prezentele norme tehnice;
  f) condițiile privind implementarea Programului național de sănătate a femeii și copilului - în anexa nr. 7 la prezentele norme tehnice.
  (2) Coordonarea, monitorizarea și evaluarea implementării programelor naționale de sănătate publică la nivel național se realizează de către Agenția Națională de Programe de Sănătate, numită în continuare A.N.P.S., în mod direct sau prin intermediul unităților naționale/regionale de asistență tehnică și management ale programelor naționale de sănătate publică, după caz.


  Articolul 6
  (1) Asigurarea asistenței tehnice și managementului programelor naționale de sănătate publică se realizează de către unitățile de asistență tehnică și management a programelor naționale de sănătate publică, numite în continuare U.A.T.M., organizate ca structuri fără personalitate juridică, în cadrul instituțiilor din subordinea Ministerului Sănătății, după cum urmează:
  a) în cadrul I.N.S.P. se organizează și funcționează U.A.T.M. a I.N.S.P. care asigură, la nivel național, asistență tehnică și management pentru:1. Programul național de vaccinare;2. Programul național de supraveghere și control a bolilor transmisibile prioritare;3. Programul național de supraveghere și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale și a rezistenței microbiene, precum și de monitorizare a utilizării antibioticelor;4. Programul național de monitorizare a factorilor determinanți din mediul de viață și muncă;5. Programul național de depistare precoce activă a cancerului prin screening organizat - Subprogramul de depistare precoce activă a cancerului de col uterin prin efectuarea testării Babeș-Papanicolaou la populația feminină eligibilă în regim de screening;6. Programul național de management al registrelor naționale;7. Programul național de evaluare și promovare a sănătății și educație pentru sănătate - Subprogramul de evaluare și promovare a sănătății și educație pentru sănătate;
  b) în cadrul Institutului Național de Boli Infecțioase "Prof. dr. Matei Balș" se organizează și funcționează U.A.T.M. a Institutului Național de Boli Infecțioase "Prof. Dr. Matei Balș" care asigură, la nivel național, asistență tehnică și management pentru Programul național de prevenire, supraveghere și control a infecției HIV/SIDA;
  c) în cadrul Institutului de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" se organizează și funcționează U.A.T.M. a Institutului de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" care asigură, la nivel național, asistență tehnică și management pentru:1. Programul național de prevenire, supraveghere și control a tuberculozei;2. Programul național de evaluare și promovare a sănătății și educație pentru sănătate - Subprogramul de prevenire și combatere a consumului de tutun;
  d) în cadrul Institutului Oncologic "Prof. Dr. I. Chiricuță" se organizează și funcționează U.A.T.M. a Institutului Oncologic "Prof. Dr. I. Chiricuță" care asigură asistență tehnică și management pentru Programul național de depistare precoce activă a cancerului prin screening organizat - Subprogramul de depistare precoce activă a cancerului de col uterin prin efectuarea testării Babeș-Papanicolaou la populația feminină eligibilă în regim de screening implementat în regiunea Nord-Vest care grupează județele Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Sălaj, Satu Mare și Maramureș;
  e) în cadrul Institutului Regional de Oncologie Iași se organizează și funcționează U.A.T.M. a Institutului Regional de Oncologie Iași care asigură asistență tehnică și management pentru Programul național de depistare precoce activă a cancerului prin screening organizat - Subprogramul de depistare precoce activă a cancerului de col uterin prin efectuarea testării Babeș-Papanicolaou la populația feminină eligibilă în regim de screening implementat în regiunea Nord-Est care grupează județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui;
  f) în cadrul Institutului Oncologic "Prof. Dr. Al. Trestioreanu" se organizează și funcționează U.A.T.M. a Institutului Oncologic "Prof. Dr. Al. Trestioreanu" care asigură asistență tehnică și management pentru Programul național de depistare precoce activă a cancerului prin screening organizat - Subprogramul de depistare precoce activă a cancerului de col uterin prin efectuarea testării Babeș-Papanicolaou la populația feminină eligibilă în regim de screening implementat în regiunea București-Ilfov care grupează municipiul București și județul Ilfov;
  g) în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș se organizează și funcționează U.A.T.M. a Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș care asigură asistență tehnică și management pentru Programul național de depistare precoce activă a cancerului prin screening organizat - Subprogramul de depistare precoce activă a cancerului de col uterin prin efectuarea testării Babeș-Papanicolaou la populația feminină eligibilă în regim de screening implementat în regiunea Centru care grupează județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu;
  h) în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Timișoara se organizează și funcționează U.A.T.M. a Spitalului Clinic Județean de Urgență Timișoara care asigură asistență tehnică și management pentru Programul național de depistare precoce activă a cancerului prin screening organizat - Subprogramul de depistare precoce activă a cancerului de col uterin prin efectuarea testării Babeș-Papanicolaou la populația feminină eligibilă în regim de screening implementat în regiunea Vest care grupează județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș;
  i) în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova se organizează și funcționează U.A.T.M. a Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova care asigură asistență tehnică și management pentru Programul național de depistare precoce activă a cancerului prin screening organizat - Subprogramul de depistare precoce activă a cancerului de col uterin prin efectuarea testării Babeș-Papanicolaou la populația feminină eligibilă în regim de screening implementat în regiunea Sud-Vest care grupează județele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea;
  j) în cadrul Spitalului Clinic de Urgență "Sf. Pantelimon" București se organizează și funcționează U.A.T.M. a Spitalului Clinic de Urgență "Sf. Pantelimon" București care asigură asistență tehnică și management pentru Programul național de depistare precoce activă a cancerului prin screening organizat - Subprogramul de depistare precoce activă a cancerului de col uterin prin efectuarea testării Babeș-Papanicolaou la populația feminină eligibilă în regim de screening implementat în regiunea Sud-Est care grupează județele Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Vrancea și Tulcea;
  k) în cadrul Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului "Alessandrescu-Rusescu" se organizează și funcționează U.A.T.M. a Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului "Alessandrescu-Rusescu" care asigură asistență tehnică și management pentru:1. Programul național de depistare precoce activă a cancerului prin screening organizat - Subprogramul de depistare precoce activă a cancerului de col uterin prin efectuarea testării Babeș-Papanicolaou la populația feminină eligibilă în regim de screening implementat în regiunea Muntenia - Sud 1 care grupează județele Călărași, Giurgiu, Ialomița și Prahova;2. Programul național de sănătate a femeii și copilului;
  l) în cadrul Spitalului Universitar de Urgență București se organizează și funcționează U.A.T.M. a Spitalului Universitar de Urgență București care asigură asistență tehnică și management pentru Programul național de depistare precoce activă a cancerului prin screening organizat - Subprogramul de depistare precoce activă a cancerului de col uterin prin efectuarea testării Babeș-Papanicolaou la populația feminină eligibilă în regim de screening implementat în pentru regiunea Muntenia - Sud2: grupează județele Argeș, Dâmbovița și Teleorman;
  m) în cadrul Centrului Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog se organizează și funcționează U.A.T.M. a Centrului Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog care asigură, la nivel național, asistență tehnică și management pentru Programul național de sănătate mintală și profilaxie în patologia psihiatrică;
  n) în cadrul Agenției Naționale de Transplant se organizează și funcționează U.A.T.M. a Agenției Naționale de Transplant care asigură, la nivel național, asistență tehnică și management pentru Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană:1. Subprogramul de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană;2. Subprogramul de fertilizare in vitro și embriotransfer;
  o) în cadrul Registrului național al donatorilor voluntari de celule stem hematopoietice se organizează și funcționează U.A.T.M. a Registrului Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice care asigură, la nivel național, asistență tehnică și management pentru Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană - Subprogramul de transplant de celule stem de la donatori neînrudiți;
  (la 12-09-2017, Litera o) din Alineatul (1) , Articolul 6 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.020 din 4 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 12 septembrie 2017 )

  p) în cadrul Institutului Național de Endocrinologie «CI Parhon» se organizează și funcționează U.A.T.M. a Institutului Național de Endocrinologie «CI Parhon» care asigură, la nivel național, asistență tehnică și management pentru Programul național de evaluare a statusului vitaminei D prin determinarea nivelului seric al 25-OH vitaminei D la persoanele din grupele de risc.
  (la 28-06-2019, Litera p) din Alineatul (1) , Articolul 6 a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 978 din 26 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 28 iunie 2019 )
  (2) Până la aprobarea înființării structurilor care să asigure asistența tehnică și managementul, în cazul Programului național de securitate transfuzională și Programului național de tratament dietetic pentru boli rare, asistența tehnică și managementul acestora se asigură de către A.N.P.S.(2^1) Organizarea și funcționarea unităților de asistență tehnică și management al programelor naționale de sănătate publică se realizează în baza planurilor de activități și resurse umane elaborate de fiecare U.A.T.M., conform Regulamentului-cadru cu privire la desfășurarea activităților din cadrul unităților de asistență tehnică și management prevăzut în anexa nr. 7^1 la prezentele norme tehnice.
  Planul de activități și resurse umane pentru fiecare U.A.T.M. se aprobă de ministrul sănătății la propunerea Agenției Naționale de Programe de Sănătate.
  (la 12-09-2017, Articolul 6 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.020 din 4 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 12 septembrie 2017 )
  (3) Pentru realizarea atribuțiilor de asistență tehnică și management ale programelor naționale de sănătate publică, instituțiile publice în cadrul cărora se înființează structurile prevăzute la alin. (1) pun în aplicare art. 57 alin. (6) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, încheind în acest sens contracte individuale de muncă pe perioadă determinată, contracte de prestări servicii sau contracte de antrepriză, în temeiul Codului civil, după caz.(4) În vederea realizării atribuțiilor de asistență tehnică și management ale programelor/subprogramelor naționale de sănătate publică, în fiecare din instituțiile prevăzute la art. 6 alin. (1) se constituie, prin act administrativ al conducătorilor acestora, o echipă a U.A.T.M., pe baza propunerilor coordonatorului U.A.T.M. desemnat de către acesta. Echipa U.A.T.M. are în componență, în mod obligatoriu, un coordonator U.A.T.M. și cel puțin 2 categorii de poziții, respectiv: responsabil tehnic(o)-/medical și responsabil financiar/economic. Membrii echipei U.A.T.M. ce sunt desemnați pentru ocuparea pozițiilor obligatorii trebuie să respecte următoarele cerințele minime:
  a) coordonatorul U.A.T.M.: să fie absolvent cu diplomă al unui program de studii universitare de licență (inclusiv studii superioare de lungă sau scurtă durată) în domeniul medical sau economic;
  b) responsabil tehnic(o)-/medical: să fie absolvent cu diplomă al unui program de studii universitare de licență (inclusiv studii superioare de lungă sau scurtă durată) în unul dintre domeniile: medicină, farmacie, biologie, biochimie, psihologie sau asistență socială, după caz;
  c) responsabilul financiar/economic: să fie absolvent cu diplomă al unui program de studii universitare de licență (inclusiv studii superioare de lungă sau scurtă durată) în domeniul economic.
  Componența propriu-zisă a fiecărei echipe U.A.T.M. se stabilește în funcție de: numărul de programe/subprogram/ intervenții de sănătate publică pentru care se asigură asistența tehnică și managementul, volumul și complexitatea activităților desfășurate în cadrul U.A.T.M., numărul de ore estimate a fi desfășurate efectiv pentru realizarea activităților, numărul de persoane necesare și nivelul pregătirii profesionale solicitat.
  Coordonatorul elaborează planul de activități și resurse umane al U.A.T.M., conform prevederilor alin. (2^1).
  (la 12-09-2017, Alineatul (4) din Articolul 6 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.020 din 4 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 12 septembrie 2017 )
  (5) În situația în care, membrii echipei prevăzute la alin. (4) au calitatea de angajați ai instituției, activitățile desfășurate de către aceștia în cadrul U.A.T.M. sunt distincte față de cele desfășurate ca angajați ai instituției. Prin excepție, pentru toate situațiile în care timpul lucrat pentru îndeplinirea obiectivelor și atribuțiilor specifice ale unității de asistență tehnică și management și remunerat corespunzător se suprapune cu cel aferent funcției de bază, date fiind condițiile și cauzele de desfășurare (program de lucru identic cu al unităților de specialitate ce implementează programe naționale de sănătate publică, respectarea termenelor de transmitere a documentelor), orele astfel desfășurate ce corespund programului de lucru aferent normei de bază vor fi recuperate în cursul aceleiași zile sau, în perioada următoare, potrivit planificărilor stabilite.(6) Cheltuielile privind funcționarea U.A.T.M. sunt incluse în sumele alocate pentru implementarea programelor naționale de sănătate publică pe care le gestionează și sunt aprobate de conducerea unității de specialitate, la propunerea coordonatorului fundamentată în raport cu volumul și complexitatea activităților desfășurate și cu încadrarea în limita bugetului aprobat pentru derularea programului național de sănătate publică;(7) Cheltuielile prevăzute la alin. (6) sunt următoarele:
  a) furnituri de birou: creioane, pixuri și mine, markere, hârtie, dosare, separatoare de dosare, mape, coperți îndosariere, folii protectoare, folii îndosariere, bibliorafturi, plicuri, etichete, post-it-uri, hârtie pentru xerox și imprimantă, agrafe, capse, perforator, capsator, decapsator, cuttere, sfoară, scotch, pastă corectoare, calculatoare de birou, foarfece de birou), tonere/cartușe pentru imprimantă, fax, copiator, multifuncțională, CD-uri și DVD-uri;
  b) cheltuieli pentru editarea și tipărirea de rapoarte, ghiduri, protocoale, standarde, proceduri sau metodologii, formulare tipizate, suporturi de curs și materiale informative pentru personalul medical sau pentru beneficiarii programelor, precum și multiplicarea, legătoria și diseminarea lor;
  c) cheltuieli pentru organizarea instruirii metodologice și cursurilor de formare profesională de scurtă durată a personalului implicat în asistență tehnică și management sau în implementarea activităților programelor naționale de sănătate publică: transport intern, cazare, închirierea sălii, furnituri de birou și materiale de curs pentru participanții la manifestare;
  d) cheltuieli pentru timbre, servicii de poștă și curierat, abonament telefon, fax și internet;
  e) cheltuieli de deplasare internă pentru vizitele de monitorizare/evaluare sau pentru desfășurarea activității de coordonare a U.A.T.M. și a altor activități pentru managementul programelor, după caz: transport, cazare și diurnă potrivit prevederilor legale în vigoare, taxe de drum;
  (la 12-09-2017, Litera e) din Alineatul (7) , Articolul 6 a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 1.020 din 4 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 12 septembrie 2017 )

  f) cheltuieli pentru activitatea de constituire și întreținere a bazei de date a programului;
  g) cheltuieli de personal și/sau cheltuieli cu bunuri și servicii pentru contracte încheiate conform prevederilor art. 52 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  h) cheltuieli pentru organizarea campaniilor de IEC;
  (8) La estimarea cheltuielilor prevăzute la alin. (7) lit. g) se au în vedere volumul și complexitatea activităților desfășurate în cadrul U.A.T.M., numărul de ore estimat a fi lucrat efectiv pentru realizarea activităților, numărul de persoane implicate și nivelul pregătirii profesionale al acestora, cu încadrarea în limita bugetului aprobat pentru derularea programului național de sănătate publică.(9) Echipa prevăzută la alin. (4) care desfășoară activități în cadrul U.A.T.M. este remunerată cu o sumă pentru activitatea depusă, cu încadrarea în limitele maxime ale unui tarif brut orar după cum urmează: 36 lei/oră pentru coordonatorul U.A.T.M. - la nivel național, respectiv 32 lei/oră pentru coordonatorul U.A.T.M. - la nivel regional, 27 lei/oră pentru personalul cu studii superioare și 18 lei/oră pentru personalul cu studii medii. Remunerarea echipei se realizează în baza foilor colective de prezență care se întocmesc distinct pentru fiecare tip de contracte încheiate între părțile contractante, însoțite de rapoartele lunare de activitate ale personalului care desfășoară activități în cadrul unităților de asistență tehnică și management, din care să rezulte: activitățile și numărul de ore lucrate zilnic pentru realizarea acestora. Documentele se certifică prin semnare și de către coordonatorul U.A.T.M.
  (la 12-09-2017, Alineatul (9) din Articolul 6 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 1.020 din 4 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 12 septembrie 2017 )


  Articolul 7

  Programele naționale de sănătate publică se finanțează de la bugetul de stat și din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății, de la titlurile bugetare 20 "Bunuri și servicii" și 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", prevăzute în Clasificația indicatorilor privind finanțele publice.


  Articolul 8
  (1) Finanțarea programelor/subprogramelor naționale de sănătate publică din bugetul Ministerului Sănătății se face lunar, detaliat pentru fiecare sursă de finanțare și titlu, pe baza cererilor fundamentate ale unităților de specialitate care le implementează, însoțite de documentele justificative prevăzute în anexa nr. 8 la prezentele norme tehnice, în raport cu:
  a) gradul de utilizare a fondurilor puse la dispoziție anterior;
  b) disponibilul din cont rămas neutilizat;
  c) bugetul aprobat cu această destinație;
  (1^1) Finanțarea testării de laborator prin metoda RT-PCR a persoanelor suspecte de infectare cu virusul SARS-CoV-2 în cadrul Programului național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare se realizează pe baza cererilor fundamentate ale unităților de specialitate, întocmite distinct și însoțite de documentele justificative prevăzute în anexa nr. 8^1 la prezentele norme tehnice.
  (la 13-04-2020, Articolul 8 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 614 din 10 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 306 din 13 aprilie 2020 )
  (la 27-05-2020, sintagma: virusul 2019-nCOV a fost înlocuită de Punctul 5, Articolul I ORDINUL nr. 909 din 26 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 mai 2020 )
  (2) Cererile de finanțare fundamentată ale unităților de specialitate, detaliate pe tipuri de cheltuieli, se transmit pentru avizare, pe suport hârtie și în format electronic, după cum urmează:
  a) D.S.P., până cel târziu la data de 25 a lunii pentru care se face finanțarea, în cazul unităților de specialitate care implementează programe/subprograme în baza relațiilor contractuale cu D.S.P.; aceste unități verifică eligibilitatea cheltuielilor și încadrarea în bugetul aprobat și întocmesc documentele centralizatoare distinct pentru fiecare program/subprogram național de sănătate publică, sursă de finanțare și titlul bugetar pe care le transmit, însoțite de documentele prevăzute la alin. (1), unităților de asistență tehnică și management, până cel târziu la data de 5 a lunii următoare celei pentru care se face finanțarea;
  b) U.A.T.M., până cel târziu la data de 5 a lunii următoare celei pentru care se face finanțarea, în cazul unităților de specialitate care funcționează în subordinea Ministerului Sănătății;
  c) ANPS până cel târziu la data de 5 a lunii următoare celei pentru care se face finanțarea, în cazul unităților de specialitate care implementează Programul național de securitate transfuzională și Programul național de tratament dietetic pentru boli rare.
  Cererile de finanțare fundamentată ale D.S.P. pentru finanțarea activităților din cadrul Subprogramului de depistare precoce activă a cancerului de col uterin prin efectuarea testării Babeș - Papanicolaou la populația feminină eligibilă în regim de screening, precum și ale unităților din subordinea Ministerului Sănătății care implementează activitățile acestui program se transmit spre avizare U.A.T.M. a I.N.S.P. Borderoul centralizator care însoțește cererea de finanțare este avizat în prealabil de U.A.T.M. din regiunea căreia îi este arondată rețeaua de screening.
  (3) U.A.T.M. ale programelor naționale de sănătate publică solicită A.N.P.S. finanțarea unităților de specialitate care implementează programe naționale de sănătate publică, după verificarea documentelor prevăzute la alin. (1), în baza unei situații centralizatoare întocmite distinct pentru fiecare program/subprogram național de sănătate publică, sursă de finanțare și titlul bugetar, însoțită de documentele prevăzute la alin. (1), până cel târziu în data de 10 a lunii pentru care se face finanțarea;(4) Cererile de finanțare transmise de către unitățile de specialitate după termenul stabilit în prezentul ordin nu sunt avizate, iar sumele solicitate în cererea de finanțare se finanțează în luna următoare celei pentru care a fost transmisă solicitarea;(5) În urma evaluărilor trimestriale ale indicatorilor specifici se stabilește și modul de alocare a resurselor rămase neutilizate.(6) Activitățile implementate de unitățile sanitare cu paturi în cadrul programelor naționale de sănătate publică pe toată perioada stării de urgență se finanțează din bugetul Ministerului Sănătății, la nivelul cheltuielilor efectiv realizate, în condițiile prevăzute la alin. (1)-(4). În cazul în care unitățile sanitare cu paturi realizează activități în cadrul programelor naționale de sănătate publică în baza relațiilor contractuale încheiate cu direcțiile de sănătate publică, finanțarea cheltuielilor înregistrate peste valoarea de contract se realizează în condițiile încheierii unor acte adiționale de suplimentare a sumelor contractate, până la nivelul cheltuielilor efectiv realizate, după încheierea lunii.
  (la 01-04-2020, Articolul 8 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 540 din 31 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 01 aprilie 2020 )
  (7) Pentru unitățile de specialitate care acordă servicii medicale, investigații paraclinice, medicamente în cadrul programelor naționale de sănătate publică, în perioada stării de urgență, sumele angajate nu vor fi limitate la cele aprobate pentru trimestrul I al anului 2020, finanțarea realizându-se la nivelul cheltuielilor efectiv realizate, pentru care unitățile vor depune documente justificative. În cazul unităților de specialitate care, în perioada stării de urgență, acordă servicii medicale, investigații paraclinice, medicamente în cadrul programelor naționale de sănătate publică în baza relațiilor contractuale încheiate cu direcțiile de sănătate publică, finanțarea cheltuielilor înregistrate peste valoarea de contract se realizează în condițiile încheierii unor acte adiționale de suplimentare a sumelor contractate, după încheierea lunii.
  (la 01-04-2020, Articolul 8 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 540 din 31 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 01 aprilie 2020 )


  Articolul 9
  (1) Din fondurile alocate la titlul 20 "Bunuri și servicii" și titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice" se pot finanța următoarele categorii de cheltuieli: medicamente, materiale sanitare, reactivi, dezinfectanți, materiale de laborator, furnituri de birou, bunuri de natura obiectelor de inventar cu durată de folosință mai mare de 1 an și valoare unitară sub 2.500 lei, carburanți pentru autovehiculele din dotare, piese de schimb, poștă, comunicații, internet, materiale și prestări servicii cu caracter funcțional, bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare, hrană pentru oameni, uniforme și echipament de protecție, deplasări interne ale personalului propriu, potrivit prevederilor legale în vigoare, cărți și publicații, pregătire profesională, protecția muncii, tichete de masă pentru donatorii de sânge, servicii medicale, alte categorii de bunuri și servicii, cheltuieli efectuate de personal pentru implementarea activităților prevăzute în cadrul programelor naționale de sănătate publică, în condițiile prevăzute de art. 52 alin. (3) - (6) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;(2) Cheltuielile eligibile care fac obiectul finanțării sunt prevăzute distinct la titlul "Natura cheltuielilor eligibile" în cadrul fiecărui program/subprogram național de sănătate publică;(3) Din fondurile alocate unităților de specialitate care implementează programe naționale de sănătate publică nu se pot finanța cheltuieli de natura utilităților și de capital.


  Articolul 10
  (1) Activitățile pentru care se utilizează personalul prevăzut la art. 9 alin. (1) sunt următoarele:
  a) realizarea activităților medicale prevăzute în cadrul programelor/subprogramelor naționale de sănătate publică;
  b) educația pentru sănătate pe grupe de populație cu risc de îmbolnăvire;
  c) servicii de consiliere acordate de consilierii HIV/SIDA;
  d) efectuarea screening-ului pentru grupele de populație incluse în programele/subprogramele naționale de sănătate publică;
  e) instruirea și formarea personalului;
  f) informarea, educarea și comunicarea în probleme specifice privind promovarea unui comportament sănătos;
  g) realizarea lucrărilor legate de sistemul informațional utilizat în cadrul programelor naționale de sănătate;
  h) coordonarea centrelor de consiliere pentru renunțarea la fumat;
  i) logistica aprovizionării și distribuirii contraceptivelor prin rețeaua de asistență medicală spitalicească, ambulatorie și primară sau direct către grupuri vulnerabile de populație;
  j) coordonarea activității de transplant de organe și țesuturi și menținerea în condiții fiziologice a donatorilor aflați în moarte cerebrală;
  k) realizarea procedurilor de transplant;
  l) realizarea investigațiilor paraclinice prevăzute în cadrul programelor/subprogramelor naționale de sănătate publică;
  m) realizarea serviciilor de administrare de medicamente;
  n) coordonarea activității rețelei de TB;
  o) managementul registrelor naționale ale bolnavilor cronici;
  p) alte activități prevăzute în cadrul programelor naționale de sănătate publică;
  (2) Personalul care desfășoară activități medicale în cadrul programelor naționale de sănătate publică poate fi remunerat în limitele maxime ale tarifului orar care corespunde salariului de bază aprobat, precum și sporurilor aferente locului de muncă unde își desfășoară activitatea pentru personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar din unitățile sanitare și numărului de ore lucrate efectiv pe perioada unei luni calendaristice
  (la 12-09-2017, Alineatul (2) din Articolul 10 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 1.020 din 4 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 12 septembrie 2017 )
  (3) Personalul care desfășoară alte activități decât cele medicale poate fi remunerat cu încadrarea în limitele maxime ale tarifului orar corespunzător salariului de bază aprobat pentru pregătirea profesională și a numărului de ore lucrate efectiv pe perioada unei luni calendaristice;(4) Personalul care desfășoară activități medicale în cadrul Subprogramului de transplant de celule stem hematopoietice de la donatori neînrudiți va fi remunerat pentru activitatea depusă cu încadrarea în limitele maxime ale unui tarif brut orar de 27 lei/oră pentru personalul cu studii superioare și 18 lei/oră pentru personalul cu studii medii, în limita bugetului stabilit și pe baza rezultatelor realizate de unitatea sanitară care implementează activități în cadrul subprogramului.(5) Personalul care are calitatea de lector pentru cursurile de formare profesională poate fi remunerat în limitele maxime ale tarifului orar prevăzut în programul național de sănătate publică în cadrul căruia se organizează cursul și ale numărului de ore realizate efectiv.(6) Personalul care realizează coordonarea activității rețelei de TB la nivel județean va fi remunerat pentru activitățile realizate cu încadrarea în limitele maxime ale unui tarif brut orar de 27 lei/oră, în limita bugetului stabilit și pe baza rezultatelor realizate de județul care implementează activități în cadrul Programului național de prevenire, supraveghere și control al tuberculozei. Remunerarea se realizează în baza foilor colective de prezență care se întocmesc distinct pentru fiecare tip de contract încheiat între părțile contractante, însoțite de rapoartele lunare de activitate ale personalului care desfășoară activități de coordonare a activității rețelei de TB la nivel județean, din care să rezulte activitățile și numărul de ore lucrate zilnic pentru realizarea acestora. Documentele se certifică prin semnarea acestora de către managerul spitalului din unitatea sanitară în care își desfășoară activitatea coordonatorul tehnic județean, precum și de coordonatorul Programului național de prevenire, supraveghere și control al tuberculozei din cadrul direcției de sănătate publică.
  (la 28-09-2018, Articolul 10 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.230 din 21 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 28 septembrie 2018 )


  Articolul 11
  (1) Din fondurile alocate la titlul 20 "Bunuri și servicii", D.S.P. pot încheia contracte pentru implementarea programelor naționale de sănătate publică, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9 la prezentele norme tehnice, cu:
  a) unități sanitare din subordinea ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie, definite conform prevederilor art. 4 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  b) unități sanitare private;
  c) autoritățile administrației publice locale;
  (2) Contractele încheiate conform prevederilor alin. (1) reprezintă acțiuni multianuale, sunt de natură civilă și au valabilitate până la data de 31 decembrie 2018;(3) În baza contractelor încheiate conform prevederilor alin. (1), D.S.P. finanțează cheltuielile efectuate pentru realizarea activităților contractate în cadrul programelor naționale de sănătate publică, în condițiile prezentelor norme tehnice;(4) Finanțarea activităților curente ale programelor naționale de sănătate publică implementate în anii 2017 și 2018 se efectuează în limita sumelor disponibile aprobate cu această destinație, în ordine cronologică, după cum urmează:
  a) în termen de până la 60 de zile calendaristice de la data depunerii facturilor pentru decontarea activităților din cadrul programelor naționale de sănătate contractate de către D.S.P., instituții publice din subordinea Ministerului Sănătății sau, după caz, Ministerul Sănătății;
  b) în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor justificative pentru sumele decontate de către D.S.P. sau după caz, instituțiile publice din subordinea Ministerului Sănătății, în vederea decontării sumelor necesare pentru plata drepturilor salariale aferente personalului care desfășoară activități în cadrul programelor naționale de sănătate publică.


  Articolul 12
  (1) Ministerul Sănătății, în calitatea sa de unitate de achiziții publice centralizată, desemnată în condițiile legii, efectuează, la nivel național, achiziții centralizate de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale și altele asemenea pentru implementarea:
  a) Programului național de prevenire, supraveghere și control a infecției HIV/SIDA;
  b) Programului național de prevenire, supraveghere și control al tuberculozei;
  c) intervenției "Profilaxia distrofiei la copiii cu vârstă cuprinsă între 0 - 12 luni, care nu beneficiază de lapte matern prin administrare de lapte praf" din cadrul Programului național de sănătate a femeii și copilului;
  (2) Ca urmare a achizițiilor centralizate prevăzute la alin. (1) unitatea de achiziții publice centralizată încheie acorduri-cadru în numele și pentru unitățile sanitare publice din rețeaua Ministerului Sănătății și rețeaua autorităților administrației publice locale, precum și pentru unitățile sanitare publice cu paturi din subordinea ministerelor și instituțiilor cu rețele sanitare proprii, la solicitarea acestora;(3) În baza acordurilor-cadru atribuite de unitatea de achiziții publice centralizată, unitățile de specialitate prevăzute în lista unităților care implementează programele/subprogramele naționale de sănătate publică/intervențiile de sănătate, încheie și desfășoară contracte subsecvente, cu avizul structurii de specialitate cu responsabilități în domeniul achizițiilor publice din cadrul Ministerului Sănătății;(4) Până la finalizarea achizițiilor centralizate la nivel național prin semnarea contractelor subsecvente cu ofertanții desemnați câștigători, medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale și altele asemenea, care fac obiectul acestor proceduri, se achiziționează de unitățile de specialitate prin care se derulează programele/intervențiile prevăzute la alin. (1), cu respectarea legislației în domeniul achiziției publice, la un preț de achiziție care nu poate depăși prețul de decontare aprobat în condițiile legii, în cazul medicamentelor, respectiv prețul de 25 lei/kg fără TVA, pentru achiziționarea laptelui praf care se acordă copiilor cu vârstă cuprinsă între 0-12 luni, care nu beneficiază de lapte matern.
  (la 15-07-2020, Alineatul (4) din Articolul 12 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.272 din 14 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 15 iulie 2020 )
  (5) Pentru realizarea activității din cadrul intervenției "Profilaxia distrofiei la copiii cu vârstă cuprinsă între 0 - 12 luni, care nu beneficiază de lapte matern prin administrare de lapte praf" din cadrul Programului național de sănătate a femeii și copilului, pentru care se efectuează achiziție centralizată la nivel național, autoritățile administrației publice locale pot primi lapte praf în baza contractelor încheiate cu D.S.P., conform modelului prevăzut în anexa nr. 10 la prezentele norme tehnice.


  Articolul 13
  (1) Medicamentele care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor cu HIV/SIDA și tuberculoză se eliberează prin farmaciile cu circuit închis aparținând unităților sanitare prin care se derulează aceste programe, pe bază de prescripție medicală/condică medicală. (2) Pe durata stării de urgență, perioada de prescriere a medicației pentru bolnavii cu infecție HIV/SIDA și tuberculoză poate fi de până la 90/91/92 de zile, după caz.
  (la 26-03-2020, Articolul 13 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 500 din 26 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 26 martie 2020 )


  Articolul 14
  (1) În conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Sănătății organizează la nivel național proceduri de achiziție publică pentru achiziția de:
  a) vaccinuri pentru realizarea vaccinărilor prevăzute în cadrul Programului național de vaccinare;
  b) teste rapide și teste ELISA pentru diagnosticul infecției HIV/SIDA;
  c) medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale și altele asemenea, altele decât cele prevăzute la lit. a) - c), după caz.
  (2) Urmare finalizării procedurilor de achiziție organizate de Ministerul Sănătății, contractele de furnizare de produse se încheie între furnizorii adjudecați și Ministerul Sănătății;(3) Pentru realizarea activităților programelor/subprogramelor naționale de sănătate publică în cadrul cărora se utilizează medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale și altele asemenea pentru care se efectuează achiziții centralizate la nivel național, unitățile de specialitate pot primi produsele achiziționate în baza contractelor încheiate cu D.S.P., conform modelului prevăzut în anexa nr. 11 la prezentele norme tehnice;


  Articolul 15

  Achiziționarea medicamentelor, materialelor sanitare, dispozitivelor medicale și altora asemenea, necesare pentru derularea programelor naționale de sănătate cărora nu le sunt aplicabile prevederile art. 12 și 14, se realizează de unitățile de specialitate prin care se derulează programele, cu respectarea legislației în domeniul achiziției publice, la prețul de achiziție.


  Articolul 16
  (1) Ministerul Sănătății poate încheia contracte cu unitățile aflate sub autoritatea sa, în condițiile prevăzute de legislația din domeniul achizițiilor publice.(2) Pentru realizarea unor obiective și activități cuprinse în programele naționale de sănătate publică, Ministerul Sănătății poate încheia contracte de servicii pentru depozitarea, conservarea și eliberarea produselor achiziționate la nivel național, a produselor primite ca donație/sponsorizare, prin negociere cu Compania Națională "Unifarm" - S.A., cu respectarea obiectului de activitate al acesteia prevăzut în statutul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 892/1998 privind înființarea Companiei Naționale "UNIFARM" - S.A.;(3) Natura cheltuielilor aferente serviciilor prevăzute la alin. (2) este parte integrantă din contractul de prestări de servicii încheiat între Ministerul Sănătății și Compania Națională "Unifarm" - S.A.


  Articolul 17
  (1) Contractele prevăzute la art. 12 alin. (2) și art. 14 sunt atribuite de Serviciul investiții și achiziții din cadrul Ministerului Sănătății.(2) Derularea contractelor încheiate de Ministerul Sănătății cu furnizorii adjudecați în urma procedurilor de achiziție organizate de Ministerul Sănătății se realizează de către structurile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății.


  Articolul 18

  În vederea realizării programelor naționale de sănătate publică, structurile de specialitate din Ministerul Sănătății au următoarele atribuții:(1) A.N.P.S.:
  a) participă la elaborarea strategiei programelor naționale de sănătate, parte integrantă a Strategiei naționale de sănătate publică 2014-2020;
  b) elaborează structura programelor naționale de sănătate publică, în colaborare cu direcțiile și comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății, pe baza propunerilor formulate de unitățile de specialitate în structura cărora funcționează unitățile de asistență tehnică și management;
  c) fundamentează anual necesarul de resurse financiare pentru implementarea programelor naționale de sănătate publică, în colaborare direcțiile și comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății, pe baza propunerilor coordonatorilor unităților de asistență tehnică și management, fundamentate pe estimările realizate de unitățile de specialitate care implementează programele;
  d) propune spre aprobare ministrului sănătății normele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică, elaborate în colaborare cu direcțiile de specialitate din Ministerul Sănătății;
  e) realizează coordonarea derulării programelor naționale de sănătate publică prin organizarea activităților specifice, cu încadrarea în limitele bugetului aprobat și în condițiile prevăzute de actele normative în vigoare;
  f) realizează monitorizarea activităților cuprinse în programele naționale de sănătate publică, în condițiile prevăzute la art. 5 alin. (2), cu referire la:1. realizarea indicatorilor prevăzuți în prezentul ordin;2. consumurile și stocurile cantitativ-valorice de bunuri înregistrate pentru realizarea activităților programelor naționale de sănătate publică;3. încadrarea în bugetul aprobat;4. respectarea destinațiilor stabilite pentru fondurile unităților de specialitate care derulează programe naționale de sănătate publice;5. urmărirea respectării de către persoanele implicate a responsabilităților stabilite prin prezentele norme tehnice;
  g) identifică posibile disfuncționalități în derularea programelor naționale de sănătate publică; propune spre aprobare ministrului sănătății măsuri pentru remedierea disfuncționalităților constatate în implementarea programelor naționale de sănătate publică sau pentru îmbunătățirea derulării acestora, după caz;
  h) propune spre aprobare ordonatorului principal de credite repartiția fondurilor pe surse și titluri bugetare, programe/subprograme naționale de sănătate publică, respectiv pe unități de specialitate;
  i) comunică unităților de specialitate care implementează programele naționale de sănătate publică, precum și unităților de asistență tehnică și management sumele aprobate pentru implementarea programelor naționale de sănătate publică, precum și activitățile pentru care acestea se utilizează;
  j) comunică Direcției generale de asistență medicală și sănătate publică sumele aprobate pentru derularea Programului național de vaccinare, precum și pentru realizarea achiziției de teste rapide și teste ELISA necesare pentru diagnosticul infecției HIV/SIDA în cadrul Programului național de prevenire, supraveghere și control a infecției HIV/SIDA;
  k) propune spre aprobare ordonatorului principal de credite, pe baza solicitărilor centralizate și avizate de unitățile de asistență tehnică și management, referatul privind finanțarea lunară a programelor/subprogramelor naționale de sănătate publică;
  l) transmite Direcției generale economice referatul aprobat în vederea deschiderii de credite;
  m) comunică lunar unităților de asistență tehnică și management sumele aprobate pentru finanțarea programelor naționale de sănătate;
  n) analizează trimestrial și anual gradul de utilizare al fondurilor aprobate pentru implementarea programelor/subprogramelor naționale de sănătate publică și propune spre aprobare ordonatorului principal de credite, la solicitările fundamentate ale unităților de specialitate care implementează programe, modificări ale bugetului, în sensul diminuării sau suplimentării acestuia;
  o) comunică Serviciului investiții și achiziții necesitățile din domeniul programelor naționale de sănătate publică în vederea întocmirii programului anual al achizițiilor publice, în condițiile legii;
  p) primește de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, trimestrial și anual, raportul privind modul de derulare a programelor naționale de sănătate curative finanțate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, precum și indicatorii specifici ai acestora.
  (2) Direcția generală de asistență medicală și sănătate publică:
  a) colaborează cu A.N.P.S. în vederea elaborării structurii programelor naționale de sănătate publică;
  b) colaborează cu A.N.P.S. în vederea elaborării normelor tehnice de realizarea programelor naționale de sănătate publică;
  c) realizează fundamentarea sumelor necesare pentru implementarea Programului național de vaccinare;
  d) estimează necesarul anual de vaccin pentru implementarea Programului național de vaccinare, cu detalierea acestuia pe tipuri și cantități, pe baza situației elaborate de către Institutul Național de Sănătate Publică, București prin centralizarea solicitărilor direcțiilor de sănătate publică;
  e) coordonează activitățile de achiziționare, depozitare și distribuire a vaccinurilor necesare pentru implementarea Programului național de vaccinare prin:1. elaborarea și supunerea spre aprobare ordonatorului principal de credite a referatelor de necesitate care stau la baza inițierii procedurilor de achiziție publică centralizată a vaccinurilor și serviciilor de depozitare, conservare și eliberare a produselor achiziționate la nivel național, precum și a produselor primite ca donație/sponsorizări de Ministerul Sănătății;2. coordonarea activităților aferente procedurilor de achiziție conform prevederilor legale în vigoare: întocmirea caietelor de sarcini, derularea contractelor de achiziție publică, avizarea documentelor care fac dovada recepționării vaccinurilor și serviciilor către comisia de recepție a Ministerului Sănătății, elaborarea proiectelor de ordin pentru repartizarea vaccinurilor și supunerea acestora spre aprobare ministrului sănătății, întocmirea și semnarea documentele de angajare și ordonanțare a cheltuielilor pentru efectuarea plății vaccinurilor și serviciilor achiziționate și supunere spre aprobare ordonatorului de credite după avizarea prealabilă de control financiar preventiv propriu;3. monitorizarea consumurilor și respectiv a stocurilor cantitativ-valorice de vaccinuri pe baza raportărilor Institutul Național de Sănătate Publică, București;
  f) estimează necesarul anual de teste rapide și teste ELISA pentru depistarea infecției HIV/SIDA pe baza situației elaborate de către Institutul Național de Boli Infecțioase "Prof. dr. Matei Balș" prin centralizarea solicitărilor direcțiilor de sănătate publică;
  g) realizează fundamentarea sumelor necesare pentru achiziționarea testelor rapide și testelor ELISA necesare pentru diagnosticul infecției HIV/SIDA;
  h) coordonează activitățile de achiziționare, depozitare și distribuire a testelor rapide și testelor ELISA necesare pentru diagnosticul infecției HIV/SIDA prin:1. elaborarea și supunerea spre aprobare ordonatorului principal de credite a referatelor de necesitate care stau la baza inițierii procedurilor de achiziție publică centralizată a testelor necesare pentru diagnosticul infecției HIV/SIDA;2. coordonarea activităților aferente procedurilor de achiziție conform prevederilor legale în vigoare: întocmirea caietelor de sarcini, derularea contractelor de achiziție publică, avizarea documentelor care fac dovada recepționării testelor de comisia de recepție a Ministerului Sănătății, elaborarea proiectelor de ordin pentru repartizarea acestora și supunerea spre aprobare ministrului sănătății, întocmirea și semnarea documentelor de angajare și ordonanțare a cheltuielilor pentru efectuarea plății testelor achiziționate și supunere spre aprobare ordonatorului de credite după avizarea prealabilă de control financiar preventiv propriu;3. monitorizarea consumurilor și respectiv a stocurilor cantitativ-valorice de teste pe baza raportărilor Institutului Național de Boli Infecțioase "Prof. dr. Matei Balș".
  (3) Direcția generală economică:
  a) elaborează proiectul bugetului Ministerului Sănătății pentru anii 2017 și 2018, în care sunt cuprinse sumele aferente programelor naționale de sănătate publică, pe baza propunerilor prezentate de A.N.P.S.;
  b) comunică A.N.P.S., în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la aprobare, fondurile bugetare aprobate, pe surse de finanțare și titluri bugetare, în vederea repartizării acestora pe programe/subprograme naționale de sănătate publică, respectiv pe unități de specialitate;
  c) elaborează și supune spre aprobare ordonatorului principal de credite filele de buget, pe surse de finanțare, titluri bugetare și articole de cheltuieli și le comunică unităților de specialitate care implementează programele naționale de sănătate publică;
  d) primește lunar referatul de finanțare al unităților de specialitate care implementează programe naționale de sănătate publică, elaborat de A.N.P.S., verifică încadrarea în disponibilul de credite bugetare și propune deschiderile lunare de credite necesare pentru finanțarea programelor naționale de sănătate publică;
  e) efectuează deschiderile de credite bugetare necesare pentru finanțarea programelor naționale de sănătate publică, pe unități de specialitate care implementează programele naționale de sănătate publică;
  f) Abrogată.
  (la 28-06-2019, Litera f) din Alineatul (3) , Articolul 18 a fost abrogată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 978 din 26 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 28 iunie 2019 )

  g) efectuează modificări în structura și volumul bugetului programelor naționale de sănătate, în repartiția acestuia pe unități de specialitate care implementează programe, precum și pe titluri bugetare prin virări de credite, la propunerea A.N.P.S.;
  h) organizează și conduce înregistrarea evidenței analitice a stocurilor de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale și altele asemenea achiziționate de Ministerul Sănătății și transferate direcțiilor de sănătate publică pentru implementarea fiecărui program/subprogram național de sănătate publică și în cadrul acestora pe fiecare tip de produse;
  i) Abrogată.
  (la 28-06-2019, Litera i) din Alineatul (3) , Articolul 18 a fost abrogată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 978 din 26 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 28 iunie 2019 )
  (4) Direcția de specialitate cu atribuții în realizarea achizițiilor publice din cadrul Ministerului Sănătății organizează procedurile de achiziție publică centralizate și proprii ale Ministerului Sănătății în conformitate cu prevederile legale în vigoare.


  Articolul 19

  Atribuțiile unităților de asistență tehnică și management ale programelor naționale de sănătate publică sunt următoarele:
  a) acordă consultanță și asistență tehnică unităților de specialitate care implementează programe naționale de sănătate publică;
  b) planifică, organizează și coordonează desfășurarea activităților din cadrul programelor de sănătate publică;
  c) monitorizează activitățile desfășurate în cadrul programelor naționale de sănătate publică;
  d) elaborează proceduri și metodologii pentru procesele pe care le desfășoară;
  e) asigură managementul fondurilor alocate programelor naționale de sănătate publică prin:1. estimarea și fundamentarea anuală a necesarului de fonduri pentru implementarea programelor naționale de sănătate publică și transmiterea acestuia către A.N.P.S. până cel târziu la data de 15 iulie a anului curent, pentru anul următor;2. propunerea repartizării fondurilor alocate pe unitățile de specialitate care implementează programe naționale de sănătate publică;3. verificarea lunară a eligibilității cheltuielilor efectuate de unitățile de specialitate care implementează programe/subprogram naționale de sănătate publică;4. întocmirea și avizarea situațiilor centralizate privind cererile de finanțare lunară a programelor naționale de sănătate publică și transmiterea acestora A.N.P.S. în condițiile prevăzute de art. 8 alin. (1) - (3);5. comunicarea sumelor aprobate pentru finanțarea lunară a programelor naționale de sănătate publică către unitățile de specialitate care implementează programe naționale de sănătate publică;6. centralizează trimestrial, cumulat de la începutul anului și anual execuția bugetară, pe baza raportărilor efectuate de unitățile de specialitate în condițiile prezentelor norme tehnice;7. formularea propunerilor cu privire la suplimentarea fondurilor alocate programelor /subprogramelor naționale de sănătate publică și înaintarea acestora A.N.P.S.;
  f) centralizează trimestrial, cumulat de la începutul anului și anual indicatorii specifici programelor naționale de sănătate raportați de unitățile de specialitate în condițiile prezentelor norme tehnice;
  g) transmit A.N.P.S., trimestrial, cumulat de la începutul anului și anual, indicatorii prevăzuți în cadrul programelor naționale de sănătate și execuția bugetară centralizate la nivel național, în termen de 45 de zile după încheierea perioadei pentru care se face raportarea;
  h) monitorizează consumurile și stocurile de medicamente, materiale sanitare sau dispozitive medicale și altele asemenea raportate de unitățile de specialitate care implementează programele naționale de sănătate publică și transmit A.N.P.S., trimestrial, cumulat de la începutul anului și anual situații centralizate ale consumurilor și stocurilor raportate, în termen de 45 de zile după încheierea perioadei după care se face raportarea; situațiile centralizate vor fi însoțite și de balanțele de stocuri cantitativ-valorice pe depozite întocmite de unitățile de specialitate care implementează programele naționale de sănătate publică;
  i) estimează cantitățile de medicamente, materiale sanitare sau dispozitive medicale și altele asemenea necesare pentru implementarea programelor naționale de sănătate publică, pe baza estimărilor realizate de unitățile de specialitate;
  j) elaborează și transmit A.N.P.S. rapoarte trimestriale și anuale cu privire la implementarea programelor naționale de sănătate publică în termen de 45 de zile după după încheierea perioadei pentru care se face raportarea;
  k) informează A.N.P.S. asupra problemelor și disfuncționalităților întâmpinate în implementarea programelor naționale de sănătate și formulează propuneri de îmbunătățire a modului de derulare a acestora;
  l) organizează și administrează la nivel național sau regional, după caz, sistemul informațiilor din domeniul programelor naționale de sănătate publică;
  m) formulează propuneri cu privire la strategia programelor naționale de sănătate publică, de organizare și desfășurare a acestora, pe care le înaintează A.N.P.S. până cel târziu la data de 15 iulie a anului în curs pentru anul următor;
  n) formulează propuneri cu privire la structura programelor/subprogramelor naționale de sănătate publică, pe care le înaintează A.N.P.S. până cel târziu la data de 15 iulie a anului în curs pentru anul următor.


  Articolul 20

  În vederea implementării programelor naționale de sănătate publică, unitățile de specialitate, au următoarele obligații:
  a) să ia măsurile necesare în vederea realizării activităților programele/subprogramele naționale de sănătate publică, în concordanță cu actele normative în vigoare;
  b) să înregistreze, să stocheze, să prelucreze și să transmită informațiile legate de programele/subprogramele naționale de sănătate publică pe care le derulează, conform prevederilor legale în vigoare;
  c) să organizeze evidența beneficiarilor programelor/subprogramelor naționale de sănătate publică prin înregistrarea la nivel de pacient a următorului set minim de date: codul numeric personal, diagnosticul specific concordant cu programul, medicul curant (cod parafă), bunurile și serviciile acordate, cantitatea și valoarea de decontat acestora;
  d) să asigure prevederilor legale referitoare la protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
  e) să dețină autorizația pentru prelucrarea datelor cu caracter personal privind starea de sănătate, emisă, în condițiile legii, de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
  f) să ia măsurile necesare pentru asigure buna desfășurare a activităților prevăzute în cadrul programelor/subprogramelor naționale de sănătate publică,
  g) să utilizeze fondurile primite pentru fiecare program/subprogram de sănătate publică, potrivit destinației acestora cu respectarea naturii cheltuielilor eligibile pentru fiecare program / subprogram național de sănătate publică;
  h) să cuprindă sumele alocate pentru implementarea programelor/subprogramelor naționale de sănătate publică în bugetul de venituri și cheltuieli și să le aprobe odată cu acesta, în condițiile legii;
  i) să controleze modul de utilizare a fondurilor alocate și să analizeze indicatorii realizați;
  j) să ia măsurile necesare și răspund de achiziționarea tuturor bunurilor și serviciilor în baza necesarului stabilit pentru implementarea activităților programelor/subprogramelor naționale de sănătate, în condițiile prevăzute în normele tehnice, ținând cont de nevoile reale, consumurile realizate și de stocurile cantitativ-valorice;
  k) să organizeze procedurile de achiziție a bunurilor și serviciilor necesare pentru implementarea activităților programelor/subprogramelor naționale de sănătate cu respectarea legislației în domeniul achizițiilor publice, în situațiile în care acestea nu fac obiectul achizițiilor centralizate organizate de Ministerul Sănătății;
  l) să încheie contracte subsecvente la acordurile-cadru încheiate de Ministerul Sănătății pentru bunurile achiziționate prin proceduri centralizate;
  m) să organizeze transmiterea cererilor de finanțare fundamentate, însoțite de documentele justificative, în condițiile prevăzute la art. 8;
  n) să monitorizeze și să evalueze modul de realizare a activităților cuprinse în programele/subprogramele naționale de sănătate publică;
  o) să monitorizeze consumurile și stocurile de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale și altele asemenea înregistrate pentru implementarea programelor/subprogramelor naționale de sănătate publică; contravaloarea bunurilor expirate sau a celor utilizate cu altă destinație decât implementarea activităților programelor/subprogramelor naționale de sănătate publică se recuperează de la unitatea de specialitate;
  p) să ia măsurile necesare și să răspundă pentru asigurarea stocurilor de bunuri adecvate consumurilor din punct de vedere al structurii și volumului acestora;
  q) să ia măsurile necesare și să răspundă de asigurarea unui stoc tampon de bunuri necesare pentru asigurarea continuității consumului, în situațiile în care stocul curent urmează a se epuiza și pot fi înregistrate întârzieri în reîntregirea lui, ca urmare a unor dereglări în livrările de la furnizori, în transport sau creșterii ritmului consumului curent;
  r) să elaboreze, prin coordonatorii fiecărui program/subprogram național de sănătate publică, un raport de activitate care cuprinde: stadiul realizării activităților prevăzute în cadrul programului, analiza comparativă a costurilor medii realizate raportat la costurile medii la nivel național prevăzute în prezentul ordin, probleme și disfuncționalități întâmpinate în realizarea activităților, propuneri de îmbunătățire a modului de derulare a programelor/subprogramelor naționale de sănătate publică;
  s) să întocmească, sub îndrumarea coordonatorilor fiecărui program/subprogram național de sănătate publică, raportări privind:1. indicatorii specifici programelor/subprogramelor naționale de sănătate publică;2. execuția bugetară;3. situația consumurilor și stocurilor cantitativ-valorice de bunuri, conform machetei de raportare prevăzută în anexa nr. 12 la prezentele norme tehnice;4. balanțele de stocuri cantitativ-valorice după preț, conform machetei de raportare prevăzută în anexa nr. 13 la prezentele norme tehnice;
  t) raportările prevăzute la lit. r) și s) se elaborează trimestrial, cumulat de la începutul anului și anual și se transmit, în format electronic, cât și pe suport hârtie, către:1. D.S.P., în primele 10 zile ale lunii următoare perioadei pentru care se face raportarea, dacă unitatea de specialitate implementează programul/subprogramul în baza unei relații contractuale cu această instituție;2. U.A.T.M., în primele 20 zile ale lunii următoare perioadei pentru care se face raportarea, dacă unitatea de specialitate care implementează programul/subprogramul funcționează în subordinea Ministerului Sănătății;3. A.N.P.S. în primele 20 zile ale lunii următoare perioadei pentru care se face raportarea pentru unitățile de specialitate care implementează Programul național de securitate transfuzională și Programul național de tratament dietetic pentru boli rare;
  u) să analizeze gradul de utilizare a fondurilor alocate pentru implementarea programelor/subprogramelor naționale de sănătate publică luând în considerare indicatorii realizați, consumurile și stocurile de bunuri înregistrate la nivelul unității de specialitate și să transmită propuneri fundamentate de modificare a bugetului, fie în sensul redistribuirii fondurilor alocate la nivelul unității de specialitate, fie în sensul rectificării lor către:1. D.S.P., dacă unitatea de specialitate implementează programul/subprogramul în baza unei relații contractuale cu această instituție;2. A.N.P.S., dacă unitatea de specialitate care implementează programul/subprogramul funcționează în subordinea Ministerului Sănătății;
  v) să realizeze estimarea cantităților de medicamente, materiale sanitare sau dispozitive medicale și altele asemenea necesare pentru organizarea achizițiilor publice centralizate și să le transmită către D.S.P., unităților de asistență tehnică sau A.N.P.S., după caz;
  w) să realizeze estimarea și fundamentarea anuală a necesarului de fonduri pentru implementarea programelor/subprogramelor naționale de sănătate publică și să le transmită către D.S.P., U.A.T.M. sau A.N.P.S., după caz;
  x) să asigure publicarea pe site-ul propriu, în termen de maximum 10 zile de la comunicare a bugetului alocat, detaliat pe surse de finanțare și programe/subprograme naționale de sănătate publică sau a oricăror alte modificări survenite în timpul anului financiar;
  y) să asigure publicarea pe site-ul propriu, în termen de maximum 20 zile după realizarea deschiderilor de credite, a execuției înregistrate, detaliat pe surse de finanțare și programe/subprograme naționale de sănătate publică;
  z) să asigure, la sfârșitul fiecărui an calendaristic, stocuri cantitativ-valorice adecvate și continue de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale și altele asemenea necesare implementării programelor/subprogramelor naționale de sănătate publică, dimensionate la nivelul consumului mediu lunar înregistrat în anul precedent, corespunzător unei perioade de două luni; pentru Programul național de prevenire, supraveghere și control a infecției HIV/SIDA și, respectiv, Programul național de prevenire, supraveghere și control a tuberculozei, stocurile de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale și altele asemenea vor fi dimensionate, la nivelul consumului mediu lunar înregistrat în anul precedent, corespunzător unei perioade de 3 luni;
  aa) să se asigure că serviciile medicale furnizate în baza prezentului contract se încadrează din punctul de vedere al calității în normele privind calitatea asistenței medicale, elaborate în condițiile legii;
  ab) să asigure tratamentul adecvat și prescrierea medicamentelor conform reglementărilor în vigoare;
  ac) să asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la derularea programelor/subprogramelor naționale de sănătate publică;
  ad) să asigure raportarea corectă, completă și la termenele stabilite a datelor care fac obiectul implementării programelor/subprogramelor naționale de sănătate publică, în conformitate cu evidențele primare;
  ae) să pună la dispoziția organelor de control toate documentele justificative care atestă bunurile și serviciile acordate și raportate, respectiv toate documentele justificative privind sumele finanțate din bugetul alocat programelor/subprogramelor naționale de sănătate publică;
  af) să transmită direcțiilor de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, unităților de asistență tehnică și management sau direcțiilor de sănătate publică, după caz, informațiile și documentele solicitate de aceasta pe parcursul derulării programelor/subprogramelor naționale de sănătate publică;
  ag) să nu raporteze în sistemul de asigurări sociale de sănătate, în vederea decontării, activitățile, respectiv bunurile sau serviciile ce se finanțează din bugetul aferent programelor naționale de sănătate publică; în situațiile în care se constată încălcarea acestei obligații sumele reprezentând contravaloarea bunurilor și serviciilor finanțate din bugetul programelor/subprogramelor naționale de sănătate se recuperează de la unitatea de specialitate;
  ah) să nu încaseze sume de la beneficiari pentru serviciile medicale, medicamentele, materialele sanitare specifice, dispozitive medicale și altele asemenea, care se asigură în cadrul programelor naționale de sănătate publică.


  Articolul 21

  Ordonatorii de credite ai unităților de specialitate care implementează programe naționale de sănătate publică au următoarele atribuții și răspund de realizarea obligațiilor prevăzute la art. 20, precum și de:
  a) utilizarea fondurilor în limita bugetului aprobat și potrivit destinației specificate, cu respectarea dispozițiilor legale;
  b) gestionarea eficientă a mijloacelor materiale (medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale și altele asemenea) și bănești;
  c) organizarea și conducerea, prin directorul financiar contabil al unității de specialitate, a evidenței contabile a cheltuielilor pe fiecare program/subprogram, pe surse de finanțare și pe subdiviziunile clasificației bugetare, atât în prevederi, cât și în execuție;
  d) organizarea și conducerea, prin directorul financiar contabil al unității de specialitate, a evidenței tehnico-operativă pentru implementarea fiecărui program/subprogram național de sănătate publică, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
  e) organizarea și conducerea, prin directorul financiar contabil al unității de specialitate, a evidenței analitice a consumurilor și stocurilor de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale și altele asemenea achiziționate pentru implementarea fiecărui program/subprogram național de sănătate publică și în cadrul acestora pe fiecare tip de produse;
  f) desemnarea prin act administrativ propriu a unui coordonator pentru fiecare program/subprogram național de sănătate publică pe care îl implementează;
  g) desemnarea, prin act administrativ propriu, la propunerea directorului financiar-contabil, a persoanelor care vor participa la elaborarea raportărilor cu caracter financiar-contabil prevăzute la art. 20 lit. s);
  h) aprobarea fișelor de post ale persoanelor desemnate în conformitate cu prevederile lit. f) și
  g) cu înscrierea atribuțiilor corespunzătoare activităților prevăzute în cadrul programelor /subprogramelor naționale de sănătate publică;
  i) exactitatea și realitatea datelor înregistrate și raportate în cadrul programelor / subprogramelor naționale de sănătate publică;
  j) realizarea raportărilor corecte, complete și la termenele stabilite.


  Articolul 22
  (1) D.S.P. care încheie relații contractuale pentru desfășurarea activităților prevăzute în programele naționale de sănătate publică finanțate din bugetul Ministerului Sănătății, au următoarele obligații:
  a) să încheie contracte, conform prevederilor art. 11, cu unitățile de specialitate nominalizate în prezentele norme tehnice sau desemnate în condițiile prevăzute în anexele nr. 1-7 la prezentele norme tehnice;
  b) să monitorizeze derularea contractelor încheiate cu unitățile de specialitate pentru implementarea programelor naționale de sănătate publică;
  c) să asigure fondurile necesare pentru derularea programelor/subprogramelor naționale de sănătate publică în cadrul bugetului aprobat cu această destinație, prin finanțarea lunară, în limita valorii de contract, contravaloarea bunurilor și serviciilor acordate în cadrul programului/subprogramului; finanțarea lunară a programelor/subprogramelor naționale de sănătate se realizează pe baza cererilor fundamentate ale unităților de specialitate care le implementează, însoțite de documentele justificative prevăzute la art. 8, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la deschiderea de credite bugetare realizată de Ministerul Sănătății;
  d) să urmărească și să controleze modul de utilizare a fondurilor alocate pentru derularea programelor/subprogramelor naționale de sănătate publică;
  e) să informeze unitățile de specialitate cu privire la condițiile de contractare pentru finanțarea programelor/subprogramelor naționale de sănătate publică, precum și cu privire la eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a apariției unor noi acte normative, prin publicare pe pagina web a direcțiilor de sănătate publică, precum și prin e-mail/fax la adresele comunicate oficial de către furnizori, cu excepția situațiilor impuse de actele normative;
  f) să efectueze controlul implementării programelor/subprogramelor de sănătate publică, respectiv controlul îndeplinirii obligațiilor contractuale de către unitățile de specialitate cu care se află în relație contractuală, potrivit prevederilor normelor tehnice;
  g) să recupereze de la unitățile de specialitate sumele reprezentând contravaloarea bunurilor și serviciilor medicale în situația în care acestea au făcut și obiectul raportărilor în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și sumele reprezentând contravaloarea bunurilor expirate;
  h) să monitorizeze și să evalueze modul de realizare a activităților cuprinse în programele/subprogramele naționale de sănătate publică de către unitățile de specialitate în baza contractelor încheiate și, în situația constatării unor disfuncționalități, să ia măsurile pentru remedierea acestora;
  i) să monitorizeze și să controlează consumurile și stocurile de bunuri înregistrate și raportate de unitățile de specialitate pentru implementarea programelor/subprogramelor național de sănătate publică;
  j) să monitorizeze și să controleze evidențele financiar - contabile ale cheltuielilor aferente fiecărui program/subprogram, pe surse de finanțare și pe subdiviziunile clasificației bugetare, atât în prevederi, cât și în execuție, evidențele tehnico-operative pentru implementarea fiecărui program/subprogram național de sănătate publică, precum și evidențele analitice ale consumurilor și stocurilor de bunuri utilizate în realizarea activităților fiecărui program/subprogram național de sănătate publică;
  k) să primească de la unitățile de specialitate raportările trimestriale, cumulate de la începutul anului și anuale, privind: indicatorii specifici programelor naționale de sănătate publică, execuția bugetară, situația consumurilor și stocurilor cantitativ - valorice de bunuri balanțele de stocuri cantitativ-valorice după preț, rapoartele de activitate, transmise în primele 10 zile după încheierea perioadei pentru care se face raportarea;
  l) să verifice corectitudinea datelor consemnate în raportările prevăzute la litera k), să realizeze centralizarea datelor raportate de unitățile de specialitate și transmiterea acestora către unitățile de asistență tehnică și management în primele 20 de zile după încheierea perioadei pentru care se face raportarea; situațiile centralizate vor fi însoțite de balanțele de stocuri cantitativ-valorice după preț întocmite și raportate de fiecare unitate de specialitate care implementează programele/subprogramele naționale de sănătate publică;
  m) să formuleze și să transmită unităților de specialitate măsuri de remediere a disfuncționalităților constatate cu prilejul monitorizărilor, evaluărilor sau controalelor efectuate și să monitorizeze punerea în aplicare a acestora;
  n) să verifice organizarea evidenței nominale a beneficiarilor programelor/subprogramelor naționale de sănătate publică, pe bază de cod numeric personal de către unitățile de specialitate care implementează programe naționale de sănătate publică, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
  o) să verifice publicarea pe site-ul unităților de specialitate a bugetului alocat, detaliat pe surse de finanțare, titluri bugetare și programe/subprograme naționale de sănătate publică, precum și a oricăror alte modificări survenite în timpul anului financiar;
  p) să verifice publicarea pe site-ul unităților de specialitatea a execuției înregistrate, detaliat pe surse de finanțare și programe/subprograme naționale de sănătate publică;
  q) să primească de la unitățile de specialitate solicitările fundamentate pentru modificarea bugetului alocat pentru implementarea programelor/subprogramelor naționale de sănătate publică; să realizeze analiza solicitărilor adresate luând în considerare indicatorii realizați, execuția bugetară, consumurile și stocurile de bunuri înregistrate la nivelul unității de specialitate și să transmită Agenției naționale de programe de sănătate propuneri fundamentate de modificare a bugetului fie în sensul redistribuirii fondurilor alocate la nivelul direcției de sănătate publică, fie în sensul rectificării lor.
  (2) Obligațiile direcțiilor de sănătate prevăzute la alin. (1) se completează corespunzător cu obligațiile prevăzute în anexele care reglementează condițiile privind implementarea programelor naționale de sănătate publică.


  Articolul 23

  Coordonatorii programelor naționale de sănătate publică, desemnați în condițiile prevăzute la art. 21 lit. f), au următoarele obligații cu privire la monitorizarea activităților cuprinse în cadrul acestora:
  a) răspund de utilizarea fondurilor alocate pentru derularea programelor/subprogramelor naționale de sănătate, potrivit destinației stabilite pentru acestea;
  b) organizează evidența nominală a beneficiarilor programelor/subprogramelor naționale de sănătate publică, pe bază de setului minim de date prevăzut la art. 20 lit. c), cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
  c) dispun măsurile necesare aplicării metodologiei de program/subprogram, în vederea realizării activităților prevăzute în acesta;
  d) monitorizează modul de implementare a programelor naționale de sănătate publică pe care le coordonează;
  e) răspund de desfășurarea activităților prevăzute în cadrul programelor/subprogramelor naționale de sănătate publică, în conformitate cu prevederile în vigoare;
  f) monitorizează consumurile și stocurile de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale și altele asemenea care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate publică pe care le coordonează, informează conducerea unității de specialitate care implementează programul/subprogramul asupra termenului estimat de epuizare a stocurilor și propun măsurile necesare pentru reîntregirea acestora;
  g) să asigure îndrumarea personalului desemnat pentru întocmirea raportările prevăzute la art. 20 lit. s) și să participe la realizarea acestora; răspunde de realizarea raportărilor la corecte, complete și la termenele stabilite a datelor către D.S.P., precum și de realitatea și exactitatea acestora;
  h) să întocmească un raport de activitate trimestrial, respectiv anual, pe care să îl transmită conducerii instituției până la data de 7 a lunii următoare celei pentru care raportează; raportul de activitate cuprinde: stadiul realizării activităților prevăzute în cadrul programului, analiza comparativă a costurilor medii realizate raportat la costurile medii la nivel național prevăzute în prezentul ordin, cu precizarea cauzelor depășirii sau, după caz, nerealizării indicatorilor de eficiență, precum și a impactului nerealizării acestora, probleme și disfuncționalități întâmpinate în realizarea activităților, propuneri de îmbunătățire a modului de derulare a programelor naționale de sănătate publică;
  i) se ia măsurile necesare astfel încât serviciile medicale furnizate în baza prezentului contract să se încadrează din punct de vedere al calității în normele privind calitatea serviciilor medicale, elaborate în condițiile legii;
  j) răspund de respectarea prevederilor legale referitoare la aplicarea metodologiilor, protocoalelor de diagnostic și tratament în cadrul programelor/subprogramelor naționale de sănătate publică;
  k) să informeze permanent conducerea unității sanitare cu privire la disfuncționalitățile identificate în derularea programelor naționale de sănătate publică și să propună măsuri de soluționare a acestora;
  l) orice alte obligații prevăzute de actele normative în vigoare.


  Articolul 24

  Raportarea indicatorilor prevăzuți în programe/subprograme naționale de sănătate publică se realizează trimestrial, cumulat de la începutul anului și anual, atât în format electronic cât și pe suport hârtie, conform machetelor de raportare aprobate prin ordin al ministrului sănătății, la propunerea A.N.P.S.


  Articolul 25

  Costul mediu/indicator fizic se calculează ca raport între cheltuielile efective și indicatorii fizici realizați conform metodologiilor elaborate pentru fiecare program/subprogram național de sănătate publică de către unitățile de asistență tehnică și management, cu aprobarea acestora de A.N.P.S.. În cazul în care au fost finanțate și alte acțiuni pentru care nu au fost stabiliți indicatori fizici acestea vor fi evidențiate distinct, indicându-se cheltuiala efectivă pentru fiecare acțiune.


  Articolul 26

  Monitorizarea activităților cuprinse în programele naționale de sănătate publică se referă la:
  a) modul de realizare al indicatorilor prevăzuți în prezentul ordin;
  b) consumurile și respectiv stocurile cantitativ-valorice de bunuri înregistrate pentru realizarea activităților programelor naționale de sănătate publică;
  c) încadrarea în bugetul aprobat;
  d) respectarea destinațiilor stabilite pentru fondurile unităților de specialitate care derulează programe naționale de sănătate publică;
  e) urmărirea respectării de către persoanele implicate a responsabilităților stabilite prin prezentele norme tehnice;
  f) identificarea unor posibile disfuncționalități în derularea programelor naționale de sănătate publică.


  Articolul 27

  Controlul derulării programelor naționale de sănătate publică se exercită de către D.S.P. și/sau de către structurile de control din cadrul Ministerului Sănătății, după caz.


  Articolul 28

  Pentru implementarea programelor naționale de sănătate finanțate din bugetul Ministerului Sănătății sunt admise pierderi sau scăderi cantitative de medicamente, vaccinuri, reactivi și altele asemenea în limitele maxime de perisabilitate după cum urmează:
  a) 5% în cazul vaccinurilor monodoză;
  b) 10% în cazul vaccinurilor liofilizate sau lichide care conțin 2 - 6 doze;
  c) 50% în cazul vaccinurilor liofilizate care conțin 10 - 20 doze;
  d) 5% în alte cazuri decât cele prevăzute la lit. a) - c).
  e) 25% în cazul vaccinurilor lichide care conțin 10 - 20 doze.


  Articolul 29
  (1) Pentru tehnica de calcul și programele informatice achiziționate în vederea derulării Programului național privind evaluarea stării de sănătate a populației în asistența medicală primară, a căror stare tehnică permite exploatarea lor în continuare, se încheie noi contracte de comodat între D.S.P. și cabinetele de medicină de familie;(2) Tehnica de calcul și programele informatice atribuite în folosință gratuită cabinetelor de medicină de familie în condițiile prevăzute la alin. (1) se utilizează pentru monitorizarea persoanelor incluse în programele naționale de sănătate, precum și pentru derularea unor programe naționale de sănătate la nivelul cabinetelor de medicină de familie;(3) Pentru bunurile prevăzute la alin. (1) a căror durată normală de utilizare este îndeplinită iar starea tehnică nu mai permite exploatarea lor în continuare, se inițiază procedurile de clasare și declasare potrivit prevederilor legale în vigoare.


  Articolul 30

  Unitățile de specialitate care derulează programe naționale de sănătate au obligația să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 31

  Pentru realizarea și raportarea activităților specifice din cadrul unor programe naționale de sănătate publică pot fi elaborate norme metodologice, care se aprobă prin ordin al ministrului sănătății.


  Articolul 32

  Anexele nr. 1-13 fac parte integrantă din prezentele norme tehnice.


  Anexa nr. 1 la normele tehnice1. Bugetul alocat programelor naționale de sănătate publică aprobate pentru anul 2017

  - mii lei -

  Programele naționale de sănătate publică

  Buget de stat

  Venituri proprii

  Total

  I. Programul național de boli transmisibile, din care:

  300.000

  320.084

  620.084

  Programul național de vaccinare

  162.411

  123.765

  286.176

  Programul național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare

  0

  2.073

  2.073

  Programul național de supraveghere și control al infecției HIV

  137.373

  170.784

  308.157

  Programul național de supraveghere și control al tuberculozei

  216

  19.659

  19.875

  Programul național de supraveghere și control al infecțiilor nosocomiale și monitorizarea utilizării antibioticelor și a antibiotico-rezistenței

  0

  3.803

  3.803

  II. Programul național de monitorizare a factorilor determinanți din mediul de viață și muncă

  0

  1.561

  1.561

  III. Programul național de securitate transfuzională

  46.050

  62.892

  108.942

  IV. Programele naționale de boli netransmisibile, din care:

  6.385

  78.500

  84.885

  Programul național de depistare precoce activă a cancerului de col uterin

  0

  4.612

  4.612

  Programul național de sănătate mintală și profilaxie în patologia psihiatrică

  0

  1.811

  1.811

  Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană

  1.752

  52.959

  54.711

  Subprogramul de transplant de celule stem hematopoietice periferice și centrale

  4.633

  12.752

  17.385

  Subprogramul de fertilizare in vitro și embriotransfer

  0

  4.732

  4.732

  Programul național de boli endocrine

  0

  659

  659

  Programul național de tratament pentru boli rare

  0

  700

  700

  Programul național de management al registrelor naționale

  0

  275

  275

  V. Programul național de evaluare și promovare a sănătății și educație pentru sănătate

  21

  1.391

  1.412

  VI. Programul național de sănătate a femeii și copilului

  4.506

  15.410

  19.916

  Total buget programe naționale de sănătate publică 2017

  356.962

  479.838

  836.800

  MS - acțiuni centralizate

  0

  10

  10

  TOTAL BUGET

  356.962

  479.848

  836.810
  2. Bugetul alocat programelor naționale de sănătate publică aprobate pentru anul 2018
  PROGRAMELE NAȚIONALE DE SĂNĂTATE PUBLICĂBuget de statVenituri propriiTotal
  Credite de angajamentCredite bugetareCredite de angajamentCredite bugetareCredite de angajamentCredite bugetare
  I. Programul național de boli transmisibile, din care:265.014265.014380.199332.579645.213597.593
  Programul național de vaccinare151.016151.016125.891115.351276.907266.367
  Programul național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare002.6172.6172.6172.617
  Programul național de supraveghere și control al infecției HIV113.998113.998226.158189.078340.156303.076
  Programul național de supraveghere și control al tuberculozei0024.41024.41024.41024.410
  Programul național de supraveghere și control al infecțiilor nosocomiale și monitorizarea utilizării antibioticelor și a antibiotico-rezistenței001.1231.1231.1231.123
  II. Programul național de monitorizare a factorilor determinanți din mediul de viață și muncă001.6671.6671.6671.667
  III. Programul național de securitate transfuzională32.00032.00069.66768.287101.667100.287
  IV. Programele naționale de boli netransmisibile, din care:5.8105.81083.16882.16888.97887.978
  Programul național de depistare precoce activă a cancerului de col uterin006.9856.9856.9856.985
  Programul național de sănătate mintală și profilaxie în patologia psihiatrică001.7571.7571.7571.757
  Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană77777758.11357.11358.89057.890
  Subprogramul de transplant de celule stem hematopoietice periferice și centrale 5.0335.03311.07311.07316.10616.106
  Subprogramul de fertilizare in vitro și embriotransfer003.9393.9393.9393.939
  Programul național de boli endocrine00363363363363
  Programul național de tratament pentru boli rare00700700700700
  Programul național de management al registrelor naționale00238238238238
  V. Programul național de evaluare și promovare a sănătății și educație pentru sănătate001.4071.4071.4071.407
  VI. Programul național de sănătate a femeii și copilului5.0655.06516.18116.18121.24621.246
  Total buget programe naționale de sănătate publică 2017307.889307.889552.289502.289860.178810.178
  MS - acțiuni centralizate nerepartizate000000
  Reținere 10%000000
  T O T A L B U G E T307.889307.889552.289502.289860.178810.178

  (la 28-12-2018, Punctul 2. din Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.558 din 18 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1109 din 28 decembrie 2018 )
  3. Bugetul alocat programelor naționale de sănătate publică aprobate pentru anul 2019

  -mii lei-

  Programele naționale de sănătate publică

  Buget de stat

  Credite de angajament

  Credite bugetare

  I. Programul național de boli transmisibile, din care:

  702.025

  701.059

  Programul național de vaccinare

  339.798

  338.857

  Programul național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare

  2.803

  2.803

  Programul național de supraveghere și control al infecției HIV

  327.998

  327.998

  Programul național de supraveghere și control al tuberculozei

  30.370

  30.345

  Programul național de supraveghere și control al infecțiilor nosocomiale și monitorizarea utilizării antibioticelor și a antibiotico-rezistenței

  1.056

  1.056

  II. Programul național de monitorizare a factorilor determinanți din mediul de viață și muncă

  1.724

  1.724

  III. Programul național de securitate transfuzională

  118.047

  118.047

  IV. Programele naționale de boli netransmisibile, din care:

  95.164

  95.164

  Programul național de depistare precoce activă a cancerului de col uterin

  7.768

  7.768

  Programul național de sănătate mintală și profilaxie în patologia psihiatrică

  1.743

  1.743

  Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană

  61.435

  61.435

  Subprogramul de transplant de celule stem hematopoietice periferice și centrale

  16.393

  16.393

  Subprogramul de fertilizare in vitro și embriotransfer

  5.209

  5.209

  Programul național de boli endocrine

  132

  132

  Programul național de evaluare a statusului vitaminei D

  1.511

  1.511

  Programul național de tratament pentru boli rare

  700

  700

  Programul național de management al registrelor naționale

  273

  273

  V. Programul național de evaluare și promovare a sănătății și educație pentru sănătate

  1.325

  1.325

  VI. Programul național de sănătate a femeii și copilului

  25.614

  25.614

  Total buget programe naționale de sănătate publică 2019

  943.899

  942.933

  MS - acțiuni centralizate nerepartizate

  0

  0

  TOTAL BUGET

  943.899

  942.933

  (la 24-12-2019, Punctul 3. din Anexa nr. 1 a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 1.942 din 24 decembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1044 din 24 decembrie 2019 )
  4. Bugetul alocat programelor naționale de sănătate publică aprobate pentru anul 2020

  - lei -

  PROGRAMELE NAȚIONALE DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

  Buget de stat

  Credite de angajament aprobate 2020

  Credite bugetare aprobate 2020

  I. Programul național de boli transmisibile, din care:

  1.232.802

  1.232.802

  Programul național de vaccinare

  431.973

  431.973

  Programul național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare

  462.435

  462.435

  Programul național de supraveghere și control al infecției HIV

  307.489

  307.489

  Programul național de supraveghere și control al tuberculozei

  30.060

  30.060

  Programul național de supraveghere și control al infecțiilor nosocomiale și monitorizarea utilizării antibioticelor și a antibiotico-rezistenței

  845

  845

  II. Programul național de monitorizare a factorilor determinanți din mediul de viață și muncă

  1.805

  1.805

  III. Programul național de securitate transfuzională

  91.905

  91.905

  IV. Programele naționale de boli netransmisibile, din care:

  82.219

  82.219

  Programul național de depistare precoce activă a cancerului de col uterin

  6.124

  6.124

  Programul național de sănătate mintală și profilaxie în patologia psihiatrică

  1.335

  1.335

  Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană

  46.981

  46.981

  Subprogramul de transplant de celule stem hematopoietice periferice și centrale

  16.386

  16.386

  Subprogramul de fertilizare in vitro și embriotransfer

  8.866

  8.866

  Programul național de evaluare a statusului vitaminei D

  1.384

  1.384

  Programul național de tratament pentru boli rare

  933

  933

  Programul național de management al registrelor naționale

  210

  210

  V. Programul național de evaluare și promovare a sănătății și educație pentru sănătate

  1.250

  1.250

  VI. Programul național de sănătate a femeii și copilului

  19.992

  19.992

  Total buget programe naționale de sănătate publică pentru anul 2020

  1.429.973

  1.429.973

  MS - acțiuni centralizate nerepartizate din Fondul de rezervă bugetară

  108.640

  108.640

  Reținere 10%

  0

  0

  TOTAL BUGET AN 2020

  1.538.613

  1.538.613

  (la 19-11-2020, Punctul 4. din Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 2.008 din 18 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1107 din 19 noiembrie 2020 )

  (la 28-09-2018, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.230 din 21 septembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 28 septembrie 2018 )


  Anexa nr. 2 la normele tehniceI. PROGRAMELE NAȚIONALE DE BOLI TRANSMISIBILEI.1. PROGRAMUL NAȚIONAL DE VACCINARE
  A. Obiectiv:
  Protejarea sănătății populației împotriva principalelor boli transmisibile care pot fi prevenite prin vaccinarea:1. populației la vârstele prevăzute în Calendarul național de vaccinare;2. grupelor populaționale la risc.

  B. Unitatea de asistență tehnică și management: structura din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică (INSP)
  C. Activități:1. vaccinarea populației la vârstele prevăzute în Calendarul național de vaccinare;2. vaccinarea grupelor populaționale la risc.1. Vaccinarea populației la vârstele prevăzute în Calendarul național de vaccinare

  Calendarul național de vaccinare


  Vârsta recomandată^1)

  Tipul de vaccinare

  Comentarii

  primele 24 de ore
  2-7 zile

  Vaccin hepatitic B (Hep B)^2)
  Vaccin de tip Calmette Guerrin (BCG)

  în maternitate

  2 luni

  Vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus B-hepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B)
  Vaccin pneumococic conjugat

  medicul de familie

  4 luni

  Vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus B-hepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B)
  Vaccin pneumococic conjugat

  medicul de familie

  11 luni

  Vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus B-hepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B)
  Vaccin pneumococic conjugat

  medicul de familie

  12 luni

  Vaccin rujeolic-rubeolic-oreion (ROR)

  medicul de familie

  5 ani

  Vaccin rujeolic-rubeolic-oreion (ROR)

  medicul de familie

  5-6 ani

  Vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic (DTPa-VPI)

  medicul de familie

  14 ani

  Vaccin diftero-tetano-pertussis acelular pentru adulți (DTPa)

  medicul de familie

  6 săptămâni

  Vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus B-hepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B) doza I

  medicul de familie

  30 de zile de la prima doză

  Vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus B-hepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B) doza II

  medicul de familie

  30 de zile de la a doua doză

  Vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus B-hepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B) doza III

  medicul de familie

  NOTE:
  ^1) Vaccinarea copiilor abandonați în unitățile sanitare cu paturi se realizează la vârstele recomandate în Calendarul național de vaccinare sau, după caz, la alte vârste, în funcție de starea de sănătate a acestora.
  ^2) În situația în care vaccinul hepatitic B nu este disponibil pentru administrare în primele 24 de ore de la naștere, copiilor născuți din mame AgHBs pozitive li se va aplica temporar următoarea schemă de vaccinare:
  La vârsta de 11 luni copiii vor fi vaccinați conform Calendarului național de vaccinare, respectiv vor primi a IV-a doză de vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus B-hepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B).
  Copiii născuți din mame AgHBs negative vor fi vaccinați conform Calendarului național de vaccinare începând cu vârsta de 2 luni, fără a mai fi necesară recuperarea dozei de vaccin hepatitic B care nu a fost administrată la naștere.
  Pentru administrarea tuturor vaccinurilor se vor utiliza numai seringi de unică folosință.

  (la 15-07-2020, Calendarul național de vaccinare din Punctul 1., Litera C. , Titlul I.1., Punctul I., Anexa nr. 2 a a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.272 din 14 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 15 iulie 2020 )
  1.1. Activități derulate la nivelul INSP, prin Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) și structurile de specialitate de la nivel regional:1.1.1. coordonarea la nivel național respectiv regional a activităților desfășurate de direcțiile de sănătate publică (DSP);1.1.2. centralizarea, la solicitarea Direcției Generale de Asistență Medicală și Sănătate Publică (DGAMSP), a necesarului de vaccinuri pe fiecare tip de vaccin estimat de către DSP și transmiterea acestuia către DGAMSP;1.1.3. monitorizarea lunară a consumului, stocurilor de vaccinuri pe fiecare tip de vaccin și a procentului de copii vaccinați pe tip de vaccin și vârste prevăzute în Calendarul național de vaccinare și transmiterea acestora la DGAMSP;1.1.4. organizarea bianuală a activității de estimare a acoperirii vaccinale conform metodologiei;1.1.5. coordonarea supravegherii reacțiilor adverse postvaccinale indezirabile (RAPI) și informarea DGAMSP cu privire la evenimentele deosebite (clustere de RAPI, alerte naționale/internaționale privind loturi de vaccinuri în urma cărora s-au înregistrat RAPI) conform metodologiei;1.1.6. organizarea de instruiri metodologice (inclusiv privind lanțul de frig și utilizarea Registrului Electronic Național de Vaccinări (RENV) pentru personalul de specialitate din DSP;1.1.7. întocmirea raportului anual solicitat de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) pe problema vaccinărilor și înaintarea acestui la OMS cu avizarea prealabilă a DGAMSP;1.1.8. administrarea și dezvoltarea RENV;1.1.9. asigurarea tipăririi carnetelor de vaccinare și distribuirii acestora către DSP.1.1.10. asigurarea găzduirii RENV în cloud securizat;
  (la 28-06-2019, Subpunctul 1.1. din Litera C. , Punctul I.1. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 978 din 26 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 28 iunie 2019 )
  1.1.11. asigurarea prin intermediul RENV a trimiterii de SMS către aparținătorii legali ai copiilor ce urmează a fi vaccinați;
  (la 28-06-2019, Subpunctul 1.1. din Litera C. , Punctul I.1. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 978 din 26 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 28 iunie 2019 )
  1.2. Activități derulate la nivelul serviciilor/birourilor de supraveghere și control al bolilor transmisibile din DSP:1.2.1. preluarea și, după caz, transportul vaccinurilor de la nivelul depozitului central;1.2.2. depozitarea, distribuirea și, după caz, transportul vaccinurilor către cabinetele de asistență primară și unitățile sanitare cu paturi în cadrul cărora se realizează vaccinarea, precum și către centrele de vaccinare organizate, în situații epidemiologice deosebite, prin ordin al ministrului sănătății;
  (la 12-09-2017, Punctul 1.2.2. din Punctul 1.2. , Litera C. , Punctul I.1. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 1.020 din 4 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 12 septembrie 2017 )
  1.2.3. supervizarea realizării catagrafiilor, estimarea cantităților de vaccinuri necesare și utilizarea eficientă a vaccinurilor solicitate și repartizate;1.2.4. centralizarea necesarului de vaccinuri pe vârste pentru fiecare tip de vaccin la nivel județean, respectiv al municipiului București și transmiterea acestuia la CNSCBT;1.2.5. asigurarea instruirii personalului medical vaccinator, precum și a asistenților medicali comunitari și a mediatorilor sanitari, trimestrial și ori de câte ori este nevoie, cu privire la modul de realizare și raportare a vaccinărilor;1.2.6. verificarea condițiilor de păstrare a vaccinurilor, modului de administrare a acestora în condiții de siguranță maximă la nivelul furnizorilor de servicii medicale, de înregistrare și raportare a vaccinărilor;1.2.7. identificarea comunităților cu acoperire vaccinală suboptimală, dispunerea și organizarea campaniilor suplimentare de vaccinare pentru recuperarea restanțierilor, prin intermediul medicilor de familie și cu sprijinul asistenților comunitari și al mediatorilor sanitari;1.2.8. asigurarea funcționării sistemului de supraveghere a reacțiilor adverse postvaccinale indezirabile (RAPI) în teritoriul de responsabilitate;1.2.9. verificarea și validarea înregistrării corecte și complete a vaccinărilor în RENV;1.2.10. Abrogat.
  (la 12-09-2017, Punctul 1.2.10. din Punctul 1.2. , Litera C. , Punctul I.1. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost abrogat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 1.020 din 4 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 12 septembrie 2017 )
  1.2.11. estimarea acoperirii vaccinale, pe baza metodologiei unice și raportarea datelor la CNSCBT;1.2.12. participarea la sesiuni de instruire (inclusiv privind lanțul de frig și utilizarea RENV) organizate de CNSCBT și/sau structurile de specialitate de la nivel regional;1.2.13. asigurarea mentenanței și metrologizării spațiilor frigorifice de păstrare a vaccinurilor la nivel județean și a municipiului București;1.2.14. organizarea de sesiuni de instruiri metodologice (inclusiv privind lanțul de frig și utilizarea RENV) pentru personalul responsabil din teritoriu;1.2.15. întocmirea referatelor în vederea încheierii contractelor prevăzute la punctul B din anexa nr. 9 la normele tehnice, pentru serviciile de vaccinare acordate în cadrul Programului național de vaccinare;1.2.16. întocmirea referatelor în vederea încheierii contractelor prevăzute în anexa nr. 11 la normele tehnice, pentru furnizarea vaccinurilor achiziționate prin licitații publice organizate la nivel național către unități de specialitate pentru implementarea unor activități din cadrul Programului național de vaccinare, inclusiv pentru situațiile în care DSP decide efectuarea recuperării la BCG în cadrul dispensarelor teritoriale de pneumoftiziologie sau efectuarea vaccinării în unitățile sanitare cu paturi a copiilor abandonați;
  (la 12-09-2017, Punctul 1.2.16. din Punctul 1.2. , Litera C. , Punctul I.1. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 1.020 din 4 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 12 septembrie 2017 )
  1.2.17. raportarea lunară către DGAMSP a consumului și stocurilor de vaccinuri la INSP, detaliat pe fiecare tip de vaccin;1.2.18. întocmirea referatelor în vederea decontării serviciilor de vaccinare.
  1.3. Activități desfășurate de furnizorii de servicii medicale de la nivelul maternităților, din sistemul public și privat:1.3.1. estimarea cantităților de vaccinuri BCG și Hepatitic B pediatric necesar și transmiterea acestuia către DSP;1.3.2. asigură respectarea lanțului de frig, preluarea și transportul vaccinurilor precum și păstrarea și administrarea acestora în condiții de maximă siguranță;1.3.3. depistarea, înregistrarea și notificarea DSP cu privire la reacțiile adverse postvaccinale indezirabile (RAPI) conform metodologiei;1.3.4. participarea la sesiunile de instruiri metodologice (inclusiv privind lanțul de frig și utilizarea RENV) organizate de DSP;1.3.5. informarea părinților cu privire la vaccinările și calendarul de efectuare a acestora;1.3.6. înregistrarea corectă și la timp a vaccinărilor efectuate, în evidențele medicale și în RENV, precum și consemnarea vaccinărilor efectuate în biletul de externare și în carnetul de vaccinări al nou-născutului;1.3.7. răspund de utilizarea eficientă a cantităților de vaccinuri solicitate și primite;1.3.8. raportează la DSP, vaccinările efectuate, detaliat pe fiecare tip de vaccin;1.3.9. raportează lunar la DSP consumurile și stocurile de vaccinuri, detaliat pe fiecare tip de vaccin.1.4. Activități desfășurate de furnizorii de servicii medicale de la nivelul asistenței medicale primare:1.4.1. realizarea catagrafiei și estimarea cantităților de vaccinuri necesare din Calendarul național de vaccinări și transmiterea acestora către DSP;1.4.2. efectuarea vaccinării beneficiarilor prevăzuți la titlul D punctul 1 cu tipurile de vaccinuri menționate în Calendarul național de vaccinare și la vârstele prevăzute în acesta sau, după caz, la alte vârste, în situația completării schemei de vaccinare. Medicii de familie au obligativitatea efectuării vaccinării beneficiarilor înscriși pe lista proprie de asigurați, a beneficiarilor înscriși pe lista de asigurați a altui medic de familie pe care îl înlocuiește, în toate situațiile de înlocuire a unui medic prevăzute de legislația în vigoare, respectiv: convenție de înlocuire si convenție de reciprocitate, precum și acelora care nu sunt înscriși pe lista unui medic de familie, la solicitarea DSP și/sau a părinților copiilor sau a aparținătorilor legali, cu utilizarea vaccinurilor achiziționate de Ministerul Sănătății sau, după caz, achiziționate de aparținători în situații în care pot fi dovedite discontinuități în aprovizionare. Efectuarea vaccinării se realizează după acordarea unei consultații medicale prin care se confirmă starea de sănătate a copilului. Efectuarea vaccinării și consultația medicală acordată constituie serviciul de vaccinare. Consultația medicală acordată în cadrul serviciului de vaccinare urmărește obiective distincte de consultațiile din cadrul serviciilor medicale de prevenție și profilaxie decontate de către casele de asigurări de sănătate, după cum urmează: 1.4.2.1. excluderea situațiilor medicale care contraindică temporar sau definitiv vaccinarea;1.4.2.2. evaluarea contextului epidemiologic, după caz;1.4.2.3. examenul clinic;1.4.2.4. consilierea părinților copiilor sau a aparținătorilor legali referitor la reacțiile postvaccinale și atitudinea terapeutică în cazul apariției lor;1.4.2.5. înregistrarea în RENV;1.4.2.6. urmărirea apariției RAPI și raportarea lor.
  Serviciul medical de vaccinare se consemnează în evidențele primare ale cabinetelor medicale de asistență medicală primară.
  (la 21-10-2019, Punctul 1.4.2. din Punctul 1.4. , Litera C. , Punctul I.1. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.536 din 11 octombrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 849 din 21 octombrie 2019 )
  1.4.3. asigură acoperirea vaccinală optimă pentru toate tipurile de vaccinuri și grupele de vârstă pentru beneficiarii prevăzuți la 1.4., subpunctul 1.4.2;1.4.4. realizează înregistrarea corectă și la timp a vaccinărilor efectuate în evidențele medicale primare, în RENV în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 1.234/2011 privind instituirea metodologiei de raportare online în Registrul unic de vaccinări, precum și în Carnetul de vaccinare, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 1.147/2011 privind aprobarea modelului Carnetului de vaccinări, cu modificările ulterioare; pentru situațiile de înlocuire prevăzute de legislația în vigoare, serviciul medical de vaccinare se consemnează în RENV de către medicul înlocuit, cu menționarea în rubrica «Observații» a faptului că serviciul de vaccinare a fost realizat de către medicul înlocuitor;
  (la 21-10-2019, Punctul 1.4.4. din Punctul 1.4. , Litera C. , Punctul I.1. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.536 din 11 octombrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 849 din 21 octombrie 2019 )
  1.4.5. asigură respectarea lanțului de frig, preluarea și transportul vaccinurilor precum și păstrarea și administrarea acestora în condiții de maximă siguranță;1.4.6. depistarea, înregistrarea și notificarea direcției de sănătate publică județene și a municipiului București cu privire la reacțiile adverse postvaccinale indezirabile (RAPI) conform metodologiei;1.4.7. participarea la sesiunile de instruiri metodologice (inclusiv privind lanțul de frig și utilizarea RENV) organizate de direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București;1.4.8. informarea părinților cu privire la vaccinările și calendarul de efectuare a acestora;1.4.9. răspund de utilizarea eficientă a cantităților de vaccinuri solicitate și primite;1.4.10. raportează lunar la DSP consumurile și stocurile de vaccinuri, detaliat pe fiecare tip de vaccin.
  1.4^1. Activități desfășurate la nivelul centrelor de vaccinare care se organizează, în situații epidemiologice deosebite, prin ordin al ministrului sănătății.
  (la 12-09-2017, Litera C. din Punctul I.1. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completata de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 1.020 din 4 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 12 septembrie 2017 )
  1.5. Activități desfășurate de furnizorii de servicii spitalicești care au în structură dispensare de pneumoftiziologie:1.5.1. administrarea vaccinului BCG în vederea recuperării, în cazul în care DSP decide efectuarea recuperării la vaccinarea BCG în cadrul acestor dispensare;1.5.2. informarea medicului de familie al copilului despre vaccinarea BCG efectuată prin scrisoare medicală;1.5.3. înregistrarea corectă a vaccinărilor efectuate în evidențele medicale și în Carnetul de vaccinare în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 1147/2011 privind aprobarea modelului Carnetului de vaccinări, cu modificările și completările ulterioare;1.5.4. depistarea, înregistrarea și notificarea direcției de sănătate publică județene și a municipiului București cu privire la reacțiile adverse postvaccinale indezirabile (RAPI) conform metodologiei;1.5.5. răspund de utilizarea eficientă a cantităților de vaccinuri solicitate și primite;1.5.6. raportarea vaccinărilor efectuate la DSP;1.5.7. raportează lunar la DSP consumurile și stocurile de vaccinuri.1.6. Activități desfășurate de furnizorii de servicii spitalicești în situațiile în care sunt spitalizați copii abandonați:1.6.1. realizarea catagrafiei și estimarea cantităților de vaccinuri necesare din Calendarul național de vaccinări și transmiterea acestora către DSP;1.6.2. efectuarea vaccinării copiilor abandonați în unitatea sanitară, cu tipurile de vaccinuri menționate în Calendarul național de vaccinare și la vârstele prevăzute în acesta sau, după caz, la alte vârste după acordarea unei consultații medicale prin care se confirmă starea de sănătate a copilului, după cum urmează:1.6.2.1. excluderea situațiilor medicale care contraindică temporar sau definitiv vaccinarea;1.6.2.2. evaluarea contextului epidemiologic, după caz; 1.6.2.3. examenul clinic;1.6.2.4. înregistrarea corectă și la timp a vaccinărilor efectuate în evidențele medicale, în Carnetul de vaccinare în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 1.147/2011 privind aprobarea modelului Carnetului de vaccinări, cu modificările ulterioare, și în RENV; 1.6.2.5. urmărirea apariției RAPI și raportarea lor;1.6.3. răspund de utilizarea eficientă a cantităților de vaccinuri solicitate și primite;1.6.4. raportarea vaccinărilor efectuate la DSP;1.6.5. raportează lunar la DSP consumurile și stocurile de vaccinuri.
  (la 12-09-2017, Litera C. din Punctul I.1. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completata de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. 1.020 din 4 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 12 septembrie 2017 )
  2. Vaccinarea grupelor populaționale la risc
  Tipul de vaccinareGrupe populaționale la risc
  Vaccin diftero-tetano-pertussis acelular pentru adulți (DTPa)gravide
  HPV^1)fete din grupa de vârstă 11-14 ani
  Vaccinul gripalpersoanele din grupele populaționale la risc stabilite de Organizația Mondială a Sănătății conform metodologiei, precum și personalul implicat în asigurarea și menținerea capacității operaționale a structurilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naționale, Serviciului de Protecție și Pază, Serviciului Român de Informații și Serviciului de Telecomunicații Speciale
  Vaccin rujeolic-rubeolic-oreion (ROR)contacții din focar
  alte vaccinări aprobate de Ministerul Sănătății și aplicabile în situații epidemiologice deosebite și/sau în urgențe de sănătate publică de importanță internaționalăpersoane cu susceptibilitate crescută, indiferent de antecedentele vaccinale sau de boală infecțioasă (campanii de tip catch-up, mopping-up sau follow-up), personalul din cadrul instituțiilor cu rețele sanitare proprii care desfășoară misiuni la frontieră sau în afara granițelor țării, imigranți, refugiați, azilanți

  ^1) Vaccinarea anti-HPV pentru prevenirea infecțiilor determinate de HPV:
  a) se realizează la solicitarea părinților/reprezentanților legali care vor formula o cerere la medicul de familie; cererile vor fi centralizate în ordinea cronologică a datei de înregistrare și trimestrial se va solicita direcției de sănătate publică numărul de doze de vaccin necesare;
  b) o schemă de vaccinare integrală se realizează cu același produs vaccinal în vederea respectării principiului echității;
  c) se achiziționează cantitatea corespunzătoare întregii scheme de vaccinare anti-HPV;
  d) vaccinarea va fi disponibilă numai pentru fetele care, la data solicitării, se încadrează în grupa de vârstă 11-14 ani, părinții urmând să decidă individual când anume în acest interval se va face vaccinarea.

  (la 19-11-2020, Punctul 2. din Litera C. , Punctul I.1. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 2.008 din 18 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1107 din 19 noiembrie 2020 )
  2.1. Activități derulate la nivelul INSP, prin CNSCBT și structurile de specialitate de la nivel regional:2.1.1. coordonarea la nivel național respectiv regional a activităților desfășurate de DSP;2.1.2. centralizarea, la solicitarea DGAMSP, a necesarului de vaccinuri pe fiecare tip de vaccin estimat de către DSP și transmiterea acestuia la DGAMSP;2.1.3. monitorizarea trimestrială a consumului, stocurilor de vaccinuri pe fiecare tip de vaccin și a numărului de persoane la risc vaccinate, pe tip de vaccin și transmiterea acestora la DGAMSP; în cazul vaccinului gripal, aceste activități se realizează săptămânal în sezon;2.1.4. coordonarea supravegherii reacțiilor adverse postvaccinale indezirabile (RAPI) și informarea DGAMSP cu privire la evenimentele deosebite (clustere de RAPI, alerte naționale/internaționale privind loturi de vaccinuri în urma cărora s-au înregistrat RAPI) conform metodologiei;2.1.5. organizarea de instruiri metodologice pentru personalul de specialitate din DSP.2.2. Activități derulate la nivelul serviciilor/birourilor de supraveghere și control al bolilor transmisibile din DSP:2.2.1. preluarea și, după caz, transportul vaccinurilor de la nivelul depozitului central;2.2.2. depozitarea, distribuirea și, după caz, transportul vaccinurilor către cabinetele de asistență primară și unitățile sanitare cu paturi în cadrul cărora se realizează vaccinarea, precum și către centrele de vaccinare organizate, în situații epidemiologice deosebite, prin ordin al ministrului sănătății;
  (la 12-09-2017, Punctul 2.2.2. din Punctul 2.2. , Punctul 2. , Litera C. , Punctul I.1. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din ORDINUL nr. 1.020 din 4 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 12 septembrie 2017 )
  2.2.3. supervizarea realizării catagrafiilor, estimarea cantităților de vaccinuri necesare și utilizarea eficientă a vaccinurilor solicitate și repartizate;2.2.4. centralizarea necesarului de vaccinuri pe vârste și după caz, grupe la risc, pentru fiecare tip de vaccin la nivel județean și a municipiului București și transmiterea acestuia la CNSCBT;2.2.5. asigurarea instruirii personalului medical vaccinator și a mediatorilor sanitari, trimestrial și ori de câte ori este nevoie, cu privire la modul de realizare și raportare a vaccinărilor;2.2.6. verificarea condițiilor de păstrare a vaccinurilor, modului de administrare a acestora în condiții de siguranță maximă la nivelul furnizorilor de servicii medicale, de înregistrare și raportare a vaccinărilor;2.2.7. identificarea grupelor populaționale la risc, în situații epidemiologice deosebite și/sau în urgențe de sănătate publică de importanță internațională și organizarea de campanii suplimentare de vaccinare prin intermediul medicilor de familie și cu sprijinul asistenților comunitari și al mediatorilor sanitari;2.2.8. asigurarea funcționării sistemului de supraveghere a reacțiilor adverse postvaccinale indezirabile (RAPI) în teritoriul de responsabilitate;2.2.9. verificarea și validarea înregistrării corecte și complete a vaccinărilor în formularele standard;2.2.10. întocmirea referatelor în vederea încheierii contractelor prevăzute la punctul B din anexa nr. 9 la normele tehnice, pentru serviciile de vaccinare acordate în cadrul Programului național de vaccinare;2.2.11. raportarea trimestrială a consumului și stocurilor de vaccinuri la CNSCBT, detaliat pe fiecare tip de vaccin, cu excepția vaccinului gripal, pentru care aceste activități se realizează săptămânal în sezon;2.2.12. Abrogat.
  (la 12-09-2017, Punctul 2.2.12. din Punctul 2.2. , Punctul 2. , Litera C. , Punctul I.1. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost abrogat de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 1.020 din 4 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 12 septembrie 2017 )
  2.2.13. întocmirea referatelor în vederea decontării serviciilor de vaccinare acordate în cadrul programului.
  2.3. Activități desfășurate de furnizorii de servicii medicale de la nivelul asistenței medicale primare:2.3.1. realizarea catagrafiei și estimarea cantităților de vaccinuri opționale pentru persoanele la risc necesare și transmiterea acestora către DSP;2.3.2. administrarea vaccinurilor opționale beneficiarilor prevăzuți la titlul D punctul 2. Medicii de familie au obligativitatea efectuării vaccinării beneficiarilor înscriși pe lista proprie de asigurați, a beneficiarilor înscriși pe lista de asigurați a altui medic de familie pe care îl înlocuiește, în toate situațiile de înlocuire a unui medic prevăzute de legislația în vigoare, respectiv: convenție de înlocuire și convenție de reciprocitate.
  Efectuarea vaccinării se realizează după acordarea unei consultații medicale prin care se confirmă starea de sănătate a copilului. Efectuarea vaccinării și consultația medicală acordată constituie serviciul de vaccinare. Consultația medicală acordată în cadrul serviciului de vaccinare urmărește obiective distincte de consultațiile din cadrul serviciilor medicale de prevenție și profilaxie decontate de către casele de asigurări de sănătate, după cum urmează:2.3.2.1. excluderea situațiilor medicale care contraindică temporar sau definitiv vaccinarea;2.3.2.2. evaluarea contextului epidemiologic, după caz;2.3.2.3. examenul clinic;2.3.2.4. consilierea părinților copiilor sau a aparținătorilor legali referitor la reacțiile postvaccinale și atitudinea terapeutică în cazul apariției lor;2.3.2.5. înregistrarea în RENV;2.3.2.6. urmărirea apariției RAPI și raportarea lor.
  Serviciul medical de vaccinare se consemnează în evidențele primare ale cabinetelor medicale de asistență medicală primară;
  (la 21-10-2019, Punctul 2.3.2. din Punctul 2.3. , Punctul 2. , Litera C. , Punctul I.1. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 1.536 din 11 octombrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 849 din 21 octombrie 2019 )
  2.3.3. înregistrarea corectă și la timp a vaccinărilor efectuate și raportarea corectă conform formularului standard a vaccinărilor efectuate la grupele de risc;2.3.4. asigură respectarea lanțului de frig, preluarea și transportul vaccinurilor precum și păstrarea și administrarea acestora în condiții de maximă siguranță;2.3.5. depistarea, înregistrarea și notificarea DSP cu privire la reacțiile adverse postvaccinale indezirabile (RAPI) conform metodologiei;2.3.6. participarea la sesiunile de instruire organizate de DSP;2.3.7. răspund de utilizarea eficientă a cantităților de vaccinuri solicitate și primite;2.3.8. raportează trimestrial la DSP consumurile și stocurile de vaccinuri, detaliat pe fiecare tip de vaccin, cu excepția vaccinului gripal care se raportează săptămânal, în sezon.
  2.4. Activități desfășurate la nivelul centrelor de vaccinare: care se organizează, în situații epidemiologice deosebite, prin ordin al ministrului sănătății.
  (la 12-09-2017, Punctul 2. din Litera C. , Punctul I.1. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 19, Articolul I din ORDINUL nr. 1.020 din 4 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 12 septembrie 2017 )

  D. Beneficiarii programului:1. pentru activitatea prevăzută la titlul C punctul 1: copiii cu cetățenie română dobândită conform prevederilor Legii cetățeniei române nr. 21/1991, cu modificările și completările ulterioare;2. pentru activitatea prevăzută la titlul C punctul 2: persoanele încadrabile într-una dintre grupele de risc care îndeplinesc una dintre următoarele cerințe:2.1. au domiciliul în România și au calitatea de asigurat în conformitate cu prevederile art. 222 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;2.2. au domiciliul în România și nu realizează venituri din muncă, pensie sau alte surse;2.3. sunt în tranzit pe teritoriul României și prezintă un risc epidemiologic. Notă
  Până la atribuirea codului numeric personal (CNP) copiii vor fi vaccinați și înregistrați în RENV, identificarea acestora realizându-se pe baza codului unic de identificare generat de aplicație, variabila CNP nefiind obligatoriu de completat.
  (la 12-09-2017, Punctul 2. din Litera D. , Punctul I.1. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 20, Articolul I din ORDINUL nr. 1.020 din 4 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 12 septembrie 2017 )

  E. Contravenții și sancțiuni:
  Neaplicarea prevederilor Programului național de vaccinare de către personalul medico-sanitar cu atribuții specifice în această activitate, indiferent de forma de organizare în cadrul sistemului sanitar constituie contravenție și se sancționează conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 857/2011 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătății publice, cu modificările și completările ulterioare.

  E. Indicatori de evaluare:1. Indicatori fizici:1.1. număr de vaccinări: 2.500.000 vaccinări/an;1.2. număr carnete de vaccinări tipărite de INSP/an: 130.000;1.3. număr de activități desfășurate de către INSP/an: 350.2. Indicatori de eficiență:2.1. cost mediu estimat/vaccinare*1): 65 lei; Notă
  * 1) costul mediu estimat/vaccinare: se calculează drept raportul dintre cheltuielile efectiv realizate exprimate și număr de vaccinări efectuate. Cheltuielile efectiv realizate reprezintă cheltuielile aferente dozelor de vaccin și seringilor utilizate și a prestării de servicii pentru serviciilor de vaccinare la care se adaugă cheltuielile generale care cuprind valoarea bunurilor utilizate în scopuri administrative, cheltuielile care țin de transportul vaccinurilor și întreținerea, mentenanța, metrologizarea spațiilor frigorifice, cheltuielile privind pierderile de produse, precum și cheltuieli rezultate din întreținerea sistemului informațional și informatic necesar derulării programului.
  2.2. cost mediu estimat/carnet tipărit de către INSP: 1 leu;2.3. cost mediu estimat/activitate desfășurată de către INSP: 970 lei;
  3. Indicatori de rezultat:3.1. acoperirea vaccinală cu antigenele din Calendarul național de vaccinare la vârstele de 12 luni:95%;3.2. acoperirea cu antigenele din vaccinurile opționale la grupurile la risc incluse în program: 50%.

  F. Natura cheltuielilor eligibile:1. medicamente: vaccinuri*1);
  Notă: ^1 Vaccinul DTPa achiziționat din bugetul Programului național de vaccinare poate fi transferat unităților sanitare în vederea utilizării acestuia pentru profilaxia antitetanică a persoanelor expuse la risc în condițiile în care direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București constată o rată scăzută de vaccinare și/sau cu maximum 3 luni înainte de data expirării vaccinului; transferul se realizează cu titlu gratuit, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare, cu consemnarea transferului în cuprinsul anexelor nr. 12 și 13 la normele tehnice.
  (la 28-06-2019, Nota din Litera F. , Punctul I.1. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 978 din 26 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 28 iunie 2019 )
  2. materiale sanitare: seringi de unică folosință, ace pentru seringi;3. prestări de servicii pentru:3.1. serviciul de vaccinare acordat de medicul de familie, care se decontează la un tarif de 25 lei/serviciu medical pe baza raportului generat de RENV și/sau a formularelor standard de raportare, în cazul vaccinărilor opționale, pentru serviciile acordate începând cu data de 1 aprilie 2017, în cazul administrării vaccinurilor achiziționate de Ministerul Sănătății; în situația în care vaccinarea se efectuează cu două sau mai multe tipuri de vaccinuri menționate în Calendarul național de vaccinare și la vârstele prevăzute în acesta sau, după caz, la alte vârste, în situația completării schemei de vaccinare, tariful se majorează corespunzător cu suma de 13 lei/serviciu de vaccinare pentru fiecare tip de vaccin administrat suplimentar față de primul tip de vaccin.
  Pentru situațiile înregistrate în cursul trimestrului IV 2017, în care au fost administrate simultan mai multe tipuri de vaccin prevăzute în Calendarul național de vaccinare, sumele decontate se regularizează până la data de 25 ianuarie 2018.
  Începând cu data de 1 ianuarie 2018, decontarea serviciului de vaccinare acordat de medicul de familie, în situația administrării un singur tip de vaccin, se realizează la un tarif de 27 lei/serviciu medical. În cazul în care în serviciul de vaccinare se realizează administrarea mai multor tipuri de vaccinuri simultan, pentru fiecare tip de vaccin administrat în plus se va plăti suplimentar suma de 13 lei.
  (la 10-01-2018, Punctul 3.1. din Punctul 3. , Litera F. , Punctul I.1. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1 din 3 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 24 din 10 ianuarie 2018 )
  3.2. întreținerea, mentenanța, metrologizarea spațiilor frigorifice;3.3. întreținerea și exploatarea echipamentelor informatice, copiatoarelor, faxurilor, xerox-urilor și multifuncționalelor;3.4. depozitarea, conservarea și neutralizarea deșeurilor medicale;3.5. cheltuieli de transport pentru medicamente efectuate cu alte mijloace de transport decât cele proprii;3.6. procurarea, tipărirea sau multiplicarea imprimatelor specifice activității medico-sanitare, inclusiv editarea și tipărirea carnetelor de vaccinare;3.7. administrare, dezvoltare și asigurare backup RENV;3.8. editare și tipărire de sinteze, rapoarte, ghiduri și buletine informative, postere, multiplicarea și legătoria documentelor, diseminare materiale;3.9. organizarea instruirii metodologice și cursuri de scurtă durată;3.10. găzduirea RENV în cloud securizat;
  (la 28-06-2019, Punctul 3. din Litera F. , Punctul I.1. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 978 din 26 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 28 iunie 2019 )
  3.11. transmiterea din RENV de SMS către aparținătorii legali ai copiilor ce urmează a fi vaccinați.
  (la 28-06-2019, Punctul 3. din Litera F. , Punctul I.1. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 978 din 26 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 28 iunie 2019 )
  4. furnituri de birou: creioane, pixuri și mine, roller, hârtie, dosare, mape, coperți îndosariere, bibliorafturi, plicuri, etichete, hârtie pentru xerox și imprimantă, agrafe, capse, perforator, capsator, decapsator, cutter, markere, toner/cartuș pentru imprimantă, fax, copiator, multifuncțională, CD și DVD, radiere, inele îndosariere, folii protectoare, fluid/bandă corectoare, post-it, scotch, sfoară, stick memorie, suporți documente, calculator de birou, index adeziv, foarfece, separatoare de carton, alonje, clame/clipsuri, lipici, markere permanente pentru inscripționat CD-uri, elastice, rigle, caiete, registre, blocnotesuri, ascuțitori, cutii carton pentru arhivare;5. obiecte de inventar cu caracter funcțional: calculatoare, copiatoare, fax, xerox, multifuncționale, hard diskuri/memorii externe, UPS-uri, distrugătoare documente, lăzi/genți izoterme;6. piese de schimb și accesorii pentru echipamentele necesare transportului vaccinurilor, depozitării vaccinurilor/lanț de frig, calculatoarelor, faxurilor, imprimantelor, copiatoarelor, multifuncționalelor;
  (la 12-09-2017, Punctul 6. din Litera F. , Punctul I.1. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 21, Articolul I din ORDINUL nr. 1.020 din 4 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 12 septembrie 2017 )
  7. poșta: timbre, servicii de poștă și curierat, taxe poștale;8. deplasări interne: cheltuieli cu transportul, cazarea și diurna personalului propriu, taxe drum;9. carburanți pentru autovehiculele din dotarea proprie;10. cheltuieli cu bunuri și servicii pentru contracte de prestări servicii sau contracte de antrepriză, încheiate în temeiul Codului civil, după caz, conform prevederilor art. 52 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;11. pregătire profesională.

  G. Unități de specialitate care implementează:1. Institutul Național de Sănătate Publică;2. direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București;3. cabinete de asistență medicală primară;4. unitățile sanitare cu paturi care au în structură secții/compartimente de obstetrică-ginecologie, din sistemul public și privat;5. unitățile sanitare cu paturi care au în structură dispensare de pneumoftiziologie;6. unități sanitare cu paturi, unități medicale ambulatorii de specialitate și serviciile de ambulanță județene și serviciul de ambulanță București-Ilfov, pentru vaccinarea antigripală a personalului medical (medici, cadre sanitare medii și personal auxiliar)
  (la 21-10-2019, Punctul 6. din Litera G. , Punctul I.1. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 1.536 din 11 octombrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 849 din 21 octombrie 2019 )
  7. unități sanitare cu paturi pentru vaccinarea copiilor abandonați;
  (la 12-09-2017, Litera G. din Punctul I.1. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completata de Punctul 22, Articolul I din ORDINUL nr. 1.020 din 4 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 12 septembrie 2017 )
  8. centre de vaccinare.
  (la 12-09-2017, Litera G. din Punctul I.1. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completata de Punctul 22, Articolul I din ORDINUL nr. 1.020 din 4 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 12 septembrie 2017 )
  I.2. PROGRAMUL NAȚIONAL DE SUPRAVEGHERE ȘI CONTROL A BOLILOR TRANSMISIBILE PRIORITARE
  A. Obiectiv:
  Depistarea precoce și asigurarea diagnosticului etiologic al bolilor transmisibile în vederea implementării măsurilor de limitare a răspândirii acestora.

  B. Unitatea de asistență tehnică și management: structura din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică
  C. Activități:1. supravegherea epidemiologică a bolilor transmisibile;2. intervenția în focar;3. derularea de studii epidemiologice de evaluare a incidenței și prevalenței bolilor infecțioase;1. Activități desfășurate la nivelul INSP prin CNSCBT și structurile de specialitate din Centrele Regionale de Sănătate Publică (CRSP):1.1. organizarea și coordonarea metodologică a supravegherii bolilor transmisibile prevăzute în reglementările legale în vigoare prin elaborarea și implementarea metodologiilor de supraveghere/strategiilor de supraveghere și control ale unor boli transmisibile sau situații de risc epidemiologic identificate la nivel național și/sau internațional;1.2. raportarea datelor epidemiologice către forurile naționale și internaționale;1.3. recomandarea desfășurării acțiunilor speciale de depistare activă și de prevenire a bolilor transmisibile în funcție de contextul epidemiologic;1.4. asigurarea, prin laboratoarele proprii, a testărilor necesare pentru stabilirea diagnosticului microbiologic sau confirmarea diagnosticului etiologic în cazul bolilor transmisibile cu metodologii de supraveghere și pentru care nu există capacitate de testare la nivel local sau dacă testarea la nivel local nu este cost-eficientă;1.5. încheierea contractelor de prestări servicii pentru diagnostic de laborator cu laboratoare din țară sau străinătate care îndeplinesc condițiile minime de referință stabilite de Centrului European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor Transmisibile (ECDC) pentru bolile transmisibile prioritare pentru care există supraveghere epidemiologică, dar pentru care nu există capacitate locală/regională de diagnostic și pentru asigurarea cost-eficienței;1.6. organizarea de instruiri pentru personalul din cadrul direcțiilor de sănătate publică în domeniul supravegherii bolilor transmisibile;1.7. acordarea asistenței tehnice DSP în instituirea și aplicarea măsurilor de prevenire și control al focarului de boală transmisibilă;1.8. informarea DGAMSP referitor la cazurile de boli infecțioase de interes național și internațional, a măsurilor recomandate și transmiterea informațiilor privind situația epidemiologică a bolilor transmisibile și situațiile de risc epidemiologic;1.9. asigurarea/menținerea acreditării laboratoarelor de microbiologie și participarea la realizarea indicatorilor de evaluare a performanțelor de laborator în materie de supraveghere a bolilor transmisibile;1.10. organizarea și derularea de studii epidemiologice;1.11. colaborarea cu rețeaua de supraveghere a infecției TB și HIV/SIDA în domeniul supravegherii epidemiologice a acestor boli și primirea informațiilor semestriale și anuale de la aceste rețele privind situația epidemiologică înregistrată;1.12. coordonarea metodologică a sistemului de alertă precoce și răspuns rapid în colaborare cu Biroul Regulament Sanitar Internațional (RSI) și de informare toxicologică din structura INSP;1.13. asigurarea administrării și dezvoltării RUBT.1.14. monitorizarea activităților de identificare a comunității la risc de îmbolnăvire prin hepatită A și de organizare a vaccinărilor, în vederea prevenirii apariției focarelor de hepatită A sau a limitării extinderii acestora;
  (la 28-06-2019, Punctul 1. din Litera C. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 978 din 26 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 28 iunie 2019 )
  2. Activități implementate la nivelul serviciilor/birourilor de epidemiologie din DSP:2.1. supravegherea bolilor transmisibile prevăzute în reglementările legale în vigoare prin culegerea, validarea, analiza, interpretarea și raportarea datelor epidemiologice în conformitate cu prevederile legale în vigoare pentru aprobarea fișei unice de raportare a bolilor transmisibile și metodologiile specifice de supraveghere elaborate de CNSCBT;2.2. supravegherea bolilor transmisibile considerate probleme de sănătate publică locală sau regională, sub coordonarea structurilor de specialitate din centrele regionale de sănătate publică;2.3. instituirea și aplicarea măsurilor de prevenire și control al focarului de boală transmisibilă, inclusiv focare de tuberculoză cu minim 3 cazuri în colectivități, respectiv la apariția unui caz de tuberculoză MDR/XDR într-o colectivitate: efectuarea investigației epidemiologice, depistarea contacților/populației la risc, recoltarea probelor biologice, efectuarea tratamentului profilactic, cu excepția chimioprofilaxiei tuberculozei, conform metodologiilor specifice de supraveghere a bolilor infecțioase, efectuarea dezinfecției în colaborare cu rețeaua de asistență primară și raportarea acestora;2.4. realizarea activităților epidemiologice în situații de urgență provocate de calamități naturale, precum inundații, cutremure și altele asemenea, în colaborare cu rețeaua de asistență medicală primară și de specialitate și cu administrația publică locală, conform practicilor epidemiologice curente;2.5. desfășurarea acțiunilor speciale de depistare activă și prevenire a bolilor transmisibile funcție de situația epidemiologică, cu colaborarea centrului regional de sănătate publică, după caz;2.6. întocmirea referatelor în vederea încheierii contractelor și, după caz, a actelor adiționale la acestea, prevăzute la punctul B din anexa nr. 9 la normele tehnice, pentru vaccinările efectuate în comunitățile cu risc crescut de apariție a focarelor de hepatită A, în focare de boală transmisibilă, în situații de urgență provocate de calamități naturale, precum inundații, cutremure și/sau în alte situații epidemiologice deosebite;
  (la 28-06-2019, Subpunctul 2.6. din Punctul 2. , Litera C. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 978 din 26 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 28 iunie 2019 )
  2.7. întocmirea referatelor în vederea decontării serviciilor de vaccinare pentru vaccinurile: vaccin hepatitic A pediatric, tifoidic, tetanic, hepatitic B tip adult pentru contacții cazurilor acordate în cadrul programului;2.8. Abrogat.
  (la 12-09-2017, Punctul 2.8. din Punctul 2. , Litera C. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost abrogat de Punctul 23, Articolul I din ORDINUL nr. 1.020 din 4 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 12 septembrie 2017 )
  2.9. întocmirea referatelor în vederea încheierii contractelor de prestări servicii pentru diagnostic de laborator cu laboratoarele care îndeplinesc condițiile minime de referință stabilite de ECDC pentru bolile transmisibile prioritare pentru care există supraveghere epidemiologică, dar pentru care nu există capacitate locală/regională de diagnostic și pentru asigurarea cost-eficienței;2.10. organizarea de instruiri ale personalului medico-sanitar și ale mediatorilor sanitari cu privire la prevenirea, depistarea, raportarea și controlul bolilor transmisibile;2.11. întocmirea referatelor de necesitate pentru achiziționarea testelor și reactivilor necesari pentru diagnosticul bolilor transmisibile prioritare în focare de boală transmisibilă și acțiuni de depistare activă;2.12. depistarea, verificarea, investigarea și raportarea alertelor naționale, participarea la verificarea și investigarea locală a alertelor internaționale și asigurarea răspunsului rapid în conformitate cu legislația în vigoare;2.13. asigurarea/continuarea activităților în vederea acreditării/menținerii acreditării laboratoarelor de microbiologie și participarea la realizarea indicatorilor de evaluare a performanțelor de laborator în materie de supraveghere a bolilor transmisibile;2.14. asigurarea schimbului de informații specific și colaborarea interjudețeană în probleme epidemiologie;2.15. organizarea și participarea la derularea unor activități antiepidemice solicitate de CNSCBT sau dispuse de către DGAMSP;2.16. participarea la realizarea de studii organizate de INSP prin CNSCBT și/sau CRSP conform metodologiilor de derulare a studiilor;2.17. participarea la instruirile organizate de INSP prin CNSCNT și/sau CRSP;2.18. întocmirea referatelor de necesitate pentru achiziționarea medicamentelor, vaccinurilor, dezinfectanților, materialelor sanitare, echipamentelor de protecție necesare pentru intervenție în caz de focar/epidemie de boală transmisibilă sau situații de risc.2.19. implementarea metodologiei de evaluare a riscului de îmbolnăvire prin boli transmisibile la nivelul județului/municipiului București;
  (la 28-06-2019, Punctul 2. din Litera C. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 978 din 26 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 28 iunie 2019 )
  2.20. identificarea comunităților la risc de îmbolnăvire prin hepatită A;
  (la 28-06-2019, Punctul 2. din Litera C. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 978 din 26 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 28 iunie 2019 )
  2.21. organizarea vaccinărilor în vederea prevenirii apariției focarelor de hepatită A sau a limitării extinderii acestora în funcție de nivelul de risc identificat în urma evaluării;
  (la 28-06-2019, Punctul 2. din Litera C. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 978 din 26 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 28 iunie 2019 )
  2.22. întocmirea referatelor în vederea încheierii contractelor pentru realizarea serviciilor de recoltare a probelor biologice de tipul exudatului faringian și nazal pentru afecțiunile clinice compatibile cu gripa, în conformitate cu algoritmul de recoltare si definiția de caz prevăzute în metodologia de supraveghere; recoltarea probelor biologice se realizează numai de către medicii de familie selectați de direcțiile de sănătate publică să participe în sistemul de supraveghere tip santinelă a gripei.
  (la 21-10-2019, Punctul 2. din Litera C. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 1.536 din 11 octombrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 849 din 21 octombrie 2019 )
  2.23. întocmirea referatelor în vederea încheierii contractelor prevăzute la pct. C din anexa nr. 9 la normele tehnice, pentru desfășurarea activităților prevăzute în programele naționale de sănătate publică finanțate din bugetul Ministerului Sănătății, derulate de către cabinetele medicale de asistență medicală primară, pentru medicii de familie din sistemul de supraveghere tip santinelă a gripei.
  (la 21-10-2019, Punctul 2. din Litera C. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 1.536 din 11 octombrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 849 din 21 octombrie 2019 )
  3. Activități desfășurate de furnizorii de servicii medicale de la nivelul asistenței medicale primare:3.1. raportarea bolilor transmisibile, inclusiv a cazurilor de infecții cu transmitere sexuală (ITS) depistate, în conformitate cu prevederile legale vigoare pentru aprobarea fișei unice de raportare a bolilor transmisibile și metodologiile specifice de supraveghere elaborate de CNSBT;3.2. participarea la activitățile de supraveghere și investigare a focarelor de boală transmisibilă;3.3. efectuarea de vaccinări suplimentare dispuse de DSP. Efectuarea vaccinării se realizează după acordarea unei consultații medicale prin care se confirmă starea de sănătate a copilului. Efectuarea vaccinării și consultația medicală acordată constituie serviciul de vaccinare. Consultația medicală acordată în cadrul serviciului de vaccinare urmărește obiective distincte de consultațiile din cadrul serviciilor medicale de prevenție și profilaxie decontate de către casele de asigurări de sănătate, după cum urmează:3.3.1. excluderea situațiilor medicale care contraindică temporar sau definitiv vaccinarea;3.3.2. evaluarea contextului epidemiologic, după caz;3.3.3. examenul clinic;3.3.4. consilierea părinților copiilor sau a aparținătorilor legali referitor la reacțiile postvaccinale și atitudinea terapeutică în cazul apariției lor;3.3.5. înregistrarea în RENV;3.3.6. urmărirea apariției RAPI și raportarea lor.
  Serviciul medical de vaccinare se consemnează în evidențele primare ale cabinetelor medicale de asistență medicală primară;

  (la 12-09-2017, Punctul 3.3. din Punctul 3. , Litera C. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 24, Articolul I din ORDINUL nr. 1.020 din 4 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 12 septembrie 2017 )
  3.4. înregistrarea corectă și la timp a vaccinărilor efectuate și raportarea corectă conform formularului standard a vaccinărilor în focarele de boală transmisibilă;3.5. efectuarea anchetei epidemiologice pentru cazurile de boală transmisibilă, aplicarea definițiilor de caz, respectarea protocolului de investigare și diagnostic etiologic, după caz, indicarea condițiilor de izolare conform metodologiilor de supraveghere elaborate de CNSCBT;3.6. participarea alături de specialiștii din cadrul DSP la acțiunile de evaluare și investigare a situațiilor de risc epidemiologic, la identificarea alertelor și la raportarea lor conform legislației în vigoare.3.7. recoltarea de către medicii de familie desemnați de DSP județeană/a municipiului București să participe în sistemul de supraveghere tip santinelă a gripei a probelor biologice de tipul exudatului faringian și nazal pentru afecțiunile clinice compatibile cu gripa, în conformitate cu algoritmul de recoltare și definiția de caz prevăzute în metodologia de supraveghere.
  (la 21-10-2019, Punctul 3. din Litera C. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 1.536 din 11 octombrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 849 din 21 octombrie 2019 )
  4. Activități desfășurate la nivelul unităților de specialitate pentru identificarea virusului SARS COV-2:4.1. testarea de laborator prin metoda RT-PCR pentru depistarea infecției cu virusul SARS COV-2 a persoanelor stabilite prin metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus (SARS COV-2) elaborată de INSP, prin CNSCBT sau prin ordin al ministrului sănătății
  (la 13-05-2020, Punctul 4. din Litera C. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 805 din 12 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 13 mai 2020 )

  D. Beneficiarii programului:1. Persoanele care au calitatea de suspecți, contacți sau simptomatici ai bolilor infecțioase prevăzute în reglementările legale în vigoare și care îndeplinesc una dintre următoarele cerințe:1.1. au domiciliul în România și au calitatea de asigurat în conformitate cu prevederile art. 222 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;1.2. au domiciliul în România și nu realizează venituri din muncă, pensie sau alte surse;1.3. sunt în tranzit pe teritoriul României.2. Testarea de laborator prin metoda RT-PCR pentru depistarea infecției cu virusul SARS COV-2 se realizează la toate categoriile de persoane stabilite prin metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus (SARS COV-2) sau prin ordin al ministrului sănătății.
  (la 13-05-2020, Litera D. din Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 805 din 12 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 13 mai 2020 )

  E. Indicatori de evaluare:1. Indicatori fizici:1.1. pentru INSP:1.1.1. număr de activități desfășurate la nivelul INSP: 600 activități/an;1.1.2. număr de studii desfășurate: 1 studiu/an;1.2. pentru DSP:1.2.1. număr de activități desfășurate la nivelul DSP: 3.500 activități/an;1.2.2. număr de focare depistate, raportate și investigate: 1.500 focare/an;1.2.3. număr de alerte verificate: 200 alerte/an;1.2.4. număr de alerte investigate: 200 alerte/an;1.2.5. Abrogat.
  (la 15-07-2020, Subpunctul 1.2.5. din Punctul 1.2. , Punctul 1. , Litera E. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost abrogat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 1.272 din 14 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 15 iulie 2020 )
  1.3 pentru unitățile de specialitate care realizează testarea RT-PCR pentru identificarea virusului SARS-CoV-2:
  (la 27-05-2020, sintagma: virusului 2019-nCOV a fost înlocuită de Punctul 5, Articolul I ORDINUL nr. 909 din 26 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 mai 2020 ) 1.3.1. număr testări RT-PCR pentru identificarea SARS-CoV-2 efectuate: 2.181.620;
  (la 19-11-2020, Subpunctul 1.3.1. din Punctul 1.3 , Punctul 1. , Litera E. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 2.008 din 18 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1107 din 19 noiembrie 2020 )
  2. Indicatori de eficiență:2.1. pentru INSP:2.1.1. cost mediu estimat/activitate desfășurată la nivelul INSP: 1.200 lei/activitate;2.1.2. cost mediu estimat/studiu realizat: 1.834.000 lei/ studiu;
  (la 15-07-2020, Subpunctul 2.1.2. din Punctul 2.1. , Punctul 2. , Litera E. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 1.272 din 14 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 15 iulie 2020 )
  2.2. pentru DSP:2.2.1. cost mediu estimat/activitate desfășurată la nivelul DSP: 800 lei/activitate;2.2.2. cost mediu estimat/focar de boală transmisibilă depistat, raportat și investigat: 800 lei/focar;2.2.3. cost mediu estimat/alertă verificată: 400 lei/alertă;2.2.4. cost mediu estimat/alertă investigată: 400 lei/ alertă;2.2.5. Abrogat.
  (la 15-07-2020, Subpunctul 2.2.5. din Punctul 2.2. , Punctul 2. , Litera E. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost abrogat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 1.272 din 14 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 15 iulie 2020 )
  2.3. pentru unitățile de specialitate care realizează testarea RT-PCR pentru identificarea virusului SARS-CoV-2:
  (la 27-05-2020, sintagma: virusului 2019-nCOV a fost înlocuită de Punctul 5, Articolul I ORDINUL nr. 909 din 26 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 mai 2020 ) 2.3.1. cost mediu estimat/testare RT-PCR efectuată pentru identificarea virusului SARS-CoV-2: 200 lei;
  (la 27-05-2020, sintagma: virusului 2019-nCOV a fost înlocuită de Punctul 5, Articolul I ORDINUL nr. 909 din 26 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 mai 2020 )
  (la 11-03-2020, Punctul 2. din Litera E. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 397 din 11 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 11 martie 2020 )
  3. Indicatori de rezultat:3.1. pentru DSP: indice de raportare a bolilor transmisibile: 75%;3.2. pentru unitățile de specialitate care realizează testarea RT-PCR pentru identificarea virusului SARS-CoV-2: ponderea persoanelor infectate cu SARS-CoV-2: minimum 1%.
  (la 27-05-2020, sintagma: virusului 2019-nCOV a fost înlocuită de Punctul 5, Articolul I ORDINUL nr. 909 din 26 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 mai 2020 )

  (la 11-03-2020, Punctul 3. din Litera E. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 397 din 11 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 11 martie 2020 )

  (la 12-09-2017, Litera E. din Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 25, Articolul I din ORDINUL nr. 1.020 din 4 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 12 septembrie 2017 )

  F. Natura cheltuielilor eligibile:1. medicamente necesare chimioprofilaxiei și vaccinuri*1): vaccin tifoidic, hepatitic A pediatric, hepatitic B adult, tetanic, precum și medicamentele și vaccinurile prevăzute în rezerva antiepidemică;2. materiale sanitare, inclusiv cele prevăzute în rezerva antiepidemică*1);3. reactivi;4. dezinfectanți, inclusiv cei prevăzuți în rezerva antiepidemică*1); Notă
  *1) Medicamente necesare chimioprofilaxiei, vaccinurile sau materialele sanitare achiziționate de către direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București din fondurile Programului național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare, cu maximum 3 luni înainte de data expirării, pot fi transferate cu titlu gratuit pentru utilizare furnizorilor de servicii medicale aflați în contract cu direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare, cu cu consemnarea transferului în cuprinsul anexelor nr. 12 și 13 la normele tehnice.
  5. materiale de laborator;6. echipamente de protecție necesare pentru intervenție în caz de focar/epidemie de boală transmisibilă sau situații de risc epidemiologic;7. furnituri de birou: creioane, pixuri și mine, markere, hârtie, dosare, separatoare de dosare, mape, coperți îndosariere, folii protectoare, folii îndosariere, bibliorafturi, plicuri, etichete, post-it-uri, hârtie pentru xerox și imprimantă, agrafe, capse, perforator, capsator, decapsator, cuttere, sfoară, scotch, fluid/bandă corectoare, calculatoare de birou, foarfece de birou, tonere/cartușe pentru imprimantă, fax, copiator, multifuncțională, CD-uri și DVD-uri, stickuri de memorie, radiere, separatoare de carton, alonje, clame/clipsuri, lipici, markere permanente pentru inscripționat CD-uri, elastice, rigle, caiete, registre, blocnotesuri, ascuțitoare, cutii carton pentru arhivare;8. prestări servicii pentru:8.1. serviciul de vaccinare acordat de medicul de familie care se decontează de către direcțiile de sănătate publică la un tarif de 27 lei/serviciu medical pe baza raportului generat de RENV și/sau a formularelor standard de raportare, pentru vaccinările efectuate în comunitățile cu risc crescut de apariție a focarelor de hepatită A, în focare de boală transmisibilă, în situații de urgență provocate de calamități naturale, precum inundații, cutremure și/sau în alte situații epidemiologice deosebite.
  (la 28-06-2019, Subpunctul 8.1 din Punctul 8. , Litera F. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. 978 din 26 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 28 iunie 2019 )
  8.2. editarea și tipărirea de rapoarte, ghiduri și buletine informative, și multiplicarea și legătoria documentelor și diseminarea lor;8.3. organizarea instruirii metodologice și cursuri de scurtă durată;8.4. testarea de laborator necesară pentru diagnosticul/confirmarea bolilor transmisibile în laboratoarele INSP sau în alte laboratoare care îndeplinesc condițiile minime de referință stabilite de ECDC, în cazul în care testarea nu se poate realiza la nivel județean;8.5. controlul extern al calității;8.6. întreținere, mentenanță, redevențe, asigurări, metrologizare și etalonare a echipamentelor de laborator în vederea acreditării, menținerii acreditării laboratoarelor;8.7. întreținerea și exploatarea echipamentelor informatice, copiatoarelor, faxurilor, xerox-urilor și multifuncționalelor;8.8. depozitarea, conservarea și neutralizarea deșeurilor medicale;8.9. transport intern pentru probe, precum și extern, în situații de alertă internațională;8.10. administrarea, dezvoltarea și asigurarea back-up RUBT;8.11. serviciul de testare de laborator prin metoda RT-PCR pentru depistarea infecției cu virusul SARS-CoV-2 se finanțează de Ministerul Sănătății, respectiv se decontează de către direcțiile de sănătate publică la un tarif de 200 lei/testare RT-PCR realizată și raportată;
  (la 27-05-2020, Subpunctul 8.11. din Punctul 8. , Litera F. , Titlul I.2. , Capitolul I. , Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 909 din 26 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 mai 2020 )
  9. cărți, publicații și materiale documentare: procurare de cărți și reviste de specialitate, abonamente la publicații periodice de specialitate;10. piese de schimb și accesorii pentru echipamentele de laborator, calculatoare, faxuri, imprimante, copiatoare, multifuncționale;11. obiecte de inventar cu caracter funcțional: calculatoare, copiatoare, fax, xerox, multifuncționale, hard diskuri/memorii externe, UPS-uri, distrugătoare documente, găleți cu capac pentru infectele din laborator, cutii/găleți colectoare deșeuri înțepătoare-tăietoare, lăzi/genți izoterme, accesorii pentru izoterme, frigidere pentru laboratoarele de microbiologie;12. poșta: timbre, servicii de poștă și curierat, taxe poștale, servicii telefonie și servicii de internet;
  (la 21-04-2020, Punctul 12. din Litera F. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 639 din 21 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 21 aprilie 2020 )
  13. deplasări interne: cheltuieli cu transportul, cazarea și diurna personalului propriu, taxe drum;14. carburanți pentru autovehiculele din dotare;15. cheltuieli cu bunuri și servicii pentru contracte de prestări servicii sau contracte de antrepriză, încheiate în temeiul Codului civil, după caz, conform prevederilor art. 52 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;16. pregătire profesională.17. recoltarea probelor biologice de tipul exudatului faringian și nazal pentru afecțiunile clinice compatibile cu gripa, în conformitate cu algoritmul de recoltare și definiția de caz precizate în metodologia de supraveghere, se decontează la un tarif de 10 lei/caz investigat.
  (la 21-10-2019, Litera F. din Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completată de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 1.536 din 11 octombrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 849 din 21 octombrie 2019 )

  G. Unități de specialitate care implementează:1. Institutul Național de Sănătate Publică;2. direcțiile de sănătate publică teritoriale;3. unitățile de asistență medicală primară.4. unități de specialitate care dețin în dotare echipament medical pentru efectuarea testării RT-PCR pentru identificarea virusului SARS-CoV-2:
  (la 27-05-2020, sintagma: virusului 2019-nCOV a fost înlocuită de Punctul 5, Articolul I ORDINUL nr. 909 din 26 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 mai 2020 ) 4.1. Institutul Național de Boli Infecțioase «Prof. Dr. Matei Balș»;4.2. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale «Victor Babeș» - București;4.3. Spitalul de Boli Infecțioase Brașov;4.4. Spitalul Clinic Județean Mureș;4.5. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase «Sfânta Parascheva» Iași;4.6. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca;4.7. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța;4.8. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie «Dr. Victor Babeș» Timișoara;4.9. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie «Victor Babeș» Craiova;4.10. Institutul Național de Sănătate Publică.4.11. Institutul de Pneumoftiziologie «Marius Nasta»;
  (la 22-03-2020, Punctul 4. din Litera G. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 479 din 22 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 22 martie 2020 )
  4.12. Institutul Clinic Fundeni;
  (la 22-03-2020, Punctul 4. din Litera G. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 479 din 22 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 22 martie 2020 )
  4.13. SYNEVO ROMANIA - S.R.L.;
  (la 22-03-2020, Punctul 4. din Litera G. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 479 din 22 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 22 martie 2020 )
  4.14. SANADOR - S.R.L.;
  (la 22-03-2020, Punctul 4. din Litera G. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 479 din 22 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 22 martie 2020 )
  4.15. Rețeaua Privată de Sănătate «REGINA MARIA» cu șase entități:4.15.1. S.C. CENTRUL MEDICAL UNIREA - S.R.L., București; 4.15.2. S.C. GENOME & GENETICS - S.R.L., București; 4.15.3. S.C. Genetic Center - S.R.L., Cluj-Napoca;4.15.4. S.C. Biostandard 2007 - S.R.L., Oradea, Bihor;4.15.5. S.C. CENTRUL MEDICAL UNIREA - S.R.L., Timișoara;4.15.6. S.C. CENTRUL MEDICAL UNIREA - S.R.L., Brașov.
  (la 03-11-2020, Punctul 4.15. din Punctul 4. , Litera G. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.837 din 29 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1024 din 03 noiembrie 2020 )
  4.16. Abrogat.
  (la 15-07-2020, Subpunctul 4.16. din Punctul 4. , Litera G. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost abrogat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 1.272 din 14 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 15 iulie 2020 ) 4.17. Institutul Oncologic «Prof. Dr. Ion Chiricuță» Cluj-Napoca;
  (la 22-03-2020, Punctul 4. din Litera G. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 479 din 22 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 22 martie 2020 )
  4.18. Institutul Regional de Oncologie Iași;
  (la 22-03-2020, Punctul 4. din Litera G. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 479 din 22 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 22 martie 2020 )
  4.19. Universitatea de Medicină și Farmacie «Iuliu Hațieganu», Cluj-Napoca.
  (la 22-03-2020, Punctul 4. din Litera G. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 479 din 22 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 22 martie 2020 )
  NOTĂ:
  Unitățile de specialitate care realizează testarea RT-PCR pentru stabilirea diagnosticului de Sindrom Respirator Acut Sever determinat de noul coronavirus COVID 19 au obligația de a asigura prelucrarea probelor recoltate de către personalul de specialitate din cadrul: direcțiilor de sănătate publică, serviciilor de ambulanță județene, Serviciului de Ambulanță București-Ilfov sau din cadrul unităților sanitare, după caz, conform metodologiei de supraveghere, pe baza arondării teritoriale realizate de către Institutul Național de Sănătate Publică, prin Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile.
  (la 22-03-2020, Punctul 4. din Litera G. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 479 din 22 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 22 martie 2020 )
  4.20. Spitalul Universitar de Urgență București;
  (la 26-03-2020, Punctul 4. din Litera G. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 500 din 26 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 26 martie 2020 )
  4.21. Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova.
  NOTĂ:
  Unitățile de specialitate care realizează testarea RT-PCR pentru stabilirea diagnosticului de sindrom respirator acut sever determinat de noul coronavirus COVID-19 au obligația de a asigura prelucrarea probelor recoltate de către personalul medico-sanitar din cadrul: direcțiilor de sănătate publică, serviciilor de ambulanță județene, Serviciului de Ambulanță București-Ilfov sau din cadrul unităților sanitare, după caz, conform metodologiei de supraveghere, pe baza arondării teritoriale realizate de către Institutul Național de Sănătate Publică, prin Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile. Indicația testării prin metoda de laborator RT-PCR a persoanelor suspecte de infectare cu virusul SARS-CoV-2 se realizează de către orice medic care depistează un caz suspect.
  (la 27-05-2020, sintagma: virusul 2019-nCOV a fost înlocuită de Punctul 5, Articolul I ORDINUL nr. 909 din 26 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 mai 2020 )

  (la 26-03-2020, Punctul 4. din Litera G. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 500 din 26 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 26 martie 2020 )
  4.22. Institutul de Medicină Legală Cluj-Napoca;
  (la 30-03-2020, Punctul 4. din Litera G. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 523 din 27 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 258 din 30 martie 2020 )
  4.23. Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca;
  (la 30-03-2020, Punctul 4. din Litera G. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 523 din 27 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 258 din 30 martie 2020 )
  4.24. Personal Genetics - S.R.L., București;
  (la 30-03-2020, Punctul 4. din Litera G. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 523 din 27 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 258 din 30 martie 2020 )
  4.25. Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu;
  (la 30-03-2020, Punctul 4. din Litera G. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 523 din 27 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 258 din 30 martie 2020 )
  4.26. Spitalul Clinic Municipal «Dr. Gavril Curteanu» Oradea;
  (la 30-03-2020, Punctul 4. din Litera G. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 523 din 27 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 258 din 30 martie 2020 )
  4.27. Direcția de Sănătate Publică Alba;
  (la 30-03-2020, Punctul 4. din Litera G. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 523 din 27 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 258 din 30 martie 2020 )
  4.28. Spitalul Județean «Sf. Ioan cel Nou» Suceava;
  (la 30-03-2020, Punctul 4. din Litera G. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 523 din 27 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 258 din 30 martie 2020 )
  4.29. Spitalul Județean de Urgență Tulcea;
  (la 30-03-2020, Punctul 4. din Litera G. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 523 din 27 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 258 din 30 martie 2020 )
  4.30. Abrogat.
  (la 15-07-2020, Subpunctul 4.30. din Punctul 4. , Litera G. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost abrogat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 1.272 din 14 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 15 iulie 2020 ) 4.31. Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara;
  (la 30-03-2020, Punctul 4. din Litera G. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 523 din 27 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 258 din 30 martie 2020 )
  4.32. Spitalul Județean de Urgență Satu Mare;
  (la 30-03-2020, Punctul 4. din Litera G. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 523 din 27 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 258 din 30 martie 2020 )
  4.33. Societatea Comercială Investigații Medicale Praxis - S.R.L., Iași;
  (la 01-04-2020, Punctul 4.33. din Punctul 4. , Litera G. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 540 din 31 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 01 aprilie 2020 )
  4.34. S.C. PROVITAM - S.R.L., Sfântu Gheorghe;
  (la 30-03-2020, Punctul 4. din Litera G. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 523 din 27 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 258 din 30 martie 2020 )
  4.35. S.C. CLINICA SANTE - S.R.L., cu două puncte de lucru: 4.35.1. Laborator analize medicale - genetică moleculară, București, 4.35.2. Cabinete medicale și laborator de analize medicale, București.
  NOTĂ:
  Unitățile de specialitate care realizează testarea RT-PCR pentru stabilirea diagnosticului de sindrom respirator acut sever determinat de noul coronavirus COVID 19 au obligația de a asigura prelucrarea probelor recoltate de către personalul de specialitate din cadrul: direcțiilor de sănătate publică, serviciilor de ambulanță județene, Serviciului de Ambulanță București-Ilfov sau din cadrul unităților sanitare, după caz, conform metodologiei de supraveghere, pe baza arondării teritoriale realizate de către Institutul Național de Sănătate Publică, prin Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile. Indicația testării prin metoda de laborator RT-PCR a persoanelor suspecte de infectare cu virusul SARS-CoV-2 se realizează de către orice medic care depistează un caz suspect.
  (la 27-05-2020, sintagma: virusul 2019-nCOV a fost înlocuită de Punctul 5, Articolul I ORDINUL nr. 909 din 26 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 mai 2020 )

  (la 30-03-2020, Punctul 4.35. din Punctul 4. , Litera G. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 523 din 27 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 258 din 30 martie 2020 )
  4.36. S.C. GRAL MEDICAL - S.R.L., București;
  (la 03-04-2020, Punctul 4. , Litera G. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 554 din 3 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 281 din 03 aprilie 2020 )
  4.37. S.C. MEDLIFE - S.A., cu patru entități:4.37.1. laborator de biologie moleculară MedLife, București;4.37.2. laborator de biologie moleculară MedLife, Timișoara;4.37.3. laborator biologie moleculară, Sf. Gheorghe - S.C. Policlinica de Diagnostic Rapid Medis - S.R.L.;4.37.4. laborator de biologie moleculară MedLife, Cluj-Napoca;
  (la 18-09-2020, Punctul 4.37. din Punctul 4. , Litera G. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 1.598 din 18 septembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 18 septembrie 2020 )

  NOTĂ:
  Unitățile de specialitate care realizează testarea RT-PCR pentru stabilirea diagnosticului de sindrom respirator acut sever determinat de noul coronavirus COVID-19 au obligația de a asigura prelucrarea probelor recoltate de către personalul de specialitate din cadrul: direcțiilor de sănătate publică, serviciilor de ambulanță județene, Serviciului de Ambulanță București-Ilfov sau din cadrul unităților sanitare, după caz, conform metodologiei de supraveghere, pe baza arondării teritoriale realizate de către Institutul Național de Sănătate Publică, prin Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile. Indicația testării prin metoda de laborator RT-PCR a persoanelor suspecte de infectare cu virusul SARS-CoV-2 se realizează de către orice medic care depistează un caz suspect.
  (la 27-05-2020, sintagma: virusul 2019-nCOV a fost înlocuită de Punctul 5, Articolul I ORDINUL nr. 909 din 26 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 mai 2020 )

  (la 03-04-2020, Punctul 4. , Litera G. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 554 din 3 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 281 din 03 aprilie 2020 )
  4.38. IMUNOMEDICA PROVITA - S.R.L., București;
  (la 07-04-2020, Punctul 4. din Litera G. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 578 din 6 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 07 aprilie 2020 )
  4.39. Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, Alba;
  (la 07-04-2020, Punctul 4. din Litera G. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 578 din 6 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 07 aprilie 2020 )
  4.40. Direcția de Sănătate Publică Arad, Arad;
  (la 07-04-2020, Punctul 4. din Litera G. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 578 din 6 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 07 aprilie 2020 )
  4.41. Spitalul Județean de Urgență Miercurea-Ciuc, Harghita;
  (la 07-04-2020, Punctul 4. din Litera G. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 578 din 6 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 07 aprilie 2020 )
  4.42. Direcția de Sănătate Publică Harghita, Harghita;
  (la 07-04-2020, Punctul 4. din Litera G. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 578 din 6 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 07 aprilie 2020 )
  4.43. S.C. PRODIA - S.R.L. Miercurea-Ciuc, Harghita.
  NOTĂ:
  Unitățile de specialitate care realizează testarea RT-PCR pentru stabilirea diagnosticului de sindrom respirator acut sever determinat de noul coronavirus COVID-19 au obligația de a asigura prelucrarea probelor recoltate de către personalul de specialitate din cadrul: direcțiilor de sănătate publică, serviciilor de ambulanță județene, Serviciului de Ambulanță București-Ilfov sau din cadrul unităților sanitare, după caz, conform metodologiei de supraveghere, pe baza arondării teritoriale realizate de către Institutul Național de Sănătate Publică, prin Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile. Indicația testării prin metoda de laborator RT-PCR a persoanelor suspecte de infectare cu virusul SARS-CoV-2 se realizează de către orice medic care depistează un caz suspect.
  (la 27-05-2020, sintagma: virusul 2019-nCOV a fost înlocuită de Punctul 5, Articolul I ORDINUL nr. 909 din 26 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 mai 2020 )

  (la 07-04-2020, Punctul 4. din Litera G, Punctul I.2, Punctul I, Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 578 din 6 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 07 aprilie 2020 )
  4.44. Spitalul Clinic Județean de Urgență «Sf. Apostol Andrei» Galați;
  (la 13-04-2020, Punctul 4. din Litera G. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 614 din 10 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 306 din 13 aprilie 2020 )
  4.45. Direcția de Sănătate Publică Prahova;
  (la 13-04-2020, Punctul 4. din Litera G. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 614 din 10 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 306 din 13 aprilie 2020 )
  4.46. Spitalul Județean de Urgență Ploiești;
  (la 13-04-2020, Punctul 4. din Litera G. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 614 din 10 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 306 din 13 aprilie 2020 )
  4.47. S.C. Bioclinica - S.A., Timișoara;
  (la 13-04-2020, Punctul 4. din Litera G. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 614 din 10 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 306 din 13 aprilie 2020 )
  (la 23-04-2020, sintagma: București a fost înlocuită de RECTIFICAREA nr. 614 din 10 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 23 aprilie 2020 )
  4.48. Abrogat.
  (la 03-09-2020, Punctul 4.48. din Punctul 4. , Litera G. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost abrogat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.504 din 2 septembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 811 din 03 septembrie 2020 ) 4.49. Spitalul Universitar de Urgență Militar Central «Carol Davila» București;
  (la 13-04-2020, Punctul 4. din Litera G. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 614 din 10 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 306 din 13 aprilie 2020 )
  4.50. Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș;
  (la 13-04-2020, Punctul 4. din Litera G. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 614 din 10 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 306 din 13 aprilie 2020 )
  4.51. Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu;
  (la 13-04-2020, Punctul 4. din Litera G. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 614 din 10 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 306 din 13 aprilie 2020 )
  4.52. S.C. Lotus-Med - S.R.L., București;
  (la 13-04-2020, Punctul 4. din Litera G. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 614 din 10 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 306 din 13 aprilie 2020 )
  4.53. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară «Cantacuzino», București;
  (la 13-04-2020, Punctul 4. din Litera G. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 614 din 10 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 306 din 13 aprilie 2020 )
  4.54. Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare.
  NOTĂ:
  Unitățile de specialitate care realizează testarea RT-PCR pentru stabilirea diagnosticului de sindrom respirator acut sever determinat de noul coronavirus COVID-19 au obligația de a asigura prelucrarea probelor recoltate de către personalul de specialitate din cadrul: direcțiilor de sănătate publică, serviciilor de ambulanță județene, Serviciului de Ambulanță București-Ilfov sau din cadrul unităților sanitare, după caz, conform metodologiei de supraveghere, pe baza arondării teritoriale realizate de către Institutul Național de Sănătate Publică, prin Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile. Indicația testării prin metoda de laborator RT-PCR a persoanelor suspecte de infectare cu virusul SARS-CoV-2 se realizează de către orice medic care depistează un caz suspect.
  (la 27-05-2020, sintagma: virusul 2019-nCOV a fost înlocuită de Punctul 5, Articolul I ORDINUL nr. 909 din 26 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 mai 2020 )

  (la 13-04-2020, Punctul 4. din Litera G. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 614 din 10 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 306 din 13 aprilie 2020 )
  4.55. Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița;
  (la 21-04-2020, Punctul 4. din Litera G. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 639 din 21 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 21 aprilie 2020 )
  4.56. Institutul de Virusologie «Ștefan Nicolau» București;
  (la 21-04-2020, Punctul 4. din Litera G. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 639 din 21 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 21 aprilie 2020 )
  4.57. Spitalul Clinic de Urgență «Prof Dr. Agrippa Ionescu»;
  (la 21-04-2020, Punctul 4. din Litera G. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 639 din 21 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 21 aprilie 2020 )
  4.58. Spitalul Județean de Urgență Zalău;
  (la 21-04-2020, Punctul 4. din Litera G. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 639 din 21 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 21 aprilie 2020 )
  4.59. Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov;
  (la 21-04-2020, Punctul 4. din Litera G. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 639 din 21 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 21 aprilie 2020 )
  4.60. Direcția de Sănătate Publică Vrancea.
  NOTĂ:
  Unitățile de specialitate care realizează testarea RT-PCR pentru stabilirea diagnosticului de sindrom respirator acut sever determinat de noul coronavirus COVID-19 au obligația de a asigura prelucrarea probelor recoltate de către personalul de specialitate din cadrul: direcțiilor de sănătate publică, serviciilor de ambulanță județene, Serviciului de Ambulanță București-Ilfov sau din cadrul unităților sanitare, după caz, conform metodologiei de supraveghere, pe baza arondării teritoriale realizate de către Institutul Național de Sănătate Publică, prin Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile. Indicația testării prin metoda de laborator RT-PCR a persoanelor suspecte de infectare cu virusul SARS-CoV-2 se realizează de către orice medic care depistează un caz suspect.
  (la 27-05-2020, sintagma: virusul 2019-nCOV a fost înlocuită de Punctul 5, Articolul I ORDINUL nr. 909 din 26 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 mai 2020 )

  (la 21-04-2020, Punctul 4. din Litera G. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 639 din 21 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 21 aprilie 2020 )
  4.61. Spitalul Municipal de Urgență «Elena Beldiman» Bârlad;
  (la 27-04-2020, Punctul 4. din Litera G. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 689 din 27 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 27 aprilie 2020 )
  4.62. Spitalul Clinic Județean de Urgență «Sf. Apostol Andrei» Constanța;
  (la 27-04-2020, Punctul 4. din Litera G. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 689 din 27 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 27 aprilie 2020 )
  4.63. Direcția de Sănătate Publică Teleorman;
  (la 27-04-2020, Punctul 4. din Litera G. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 689 din 27 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 27 aprilie 2020 )
  4.64. Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț.
  NOTĂ:
  Unitățile de specialitate care realizează testarea RT-PCR pentru stabilirea diagnosticului de sindrom respirator acut sever determinat de noul coronavirus COVID-19 au obligația de a asigura prelucrarea probelor recoltate de către personalul de specialitate din cadrul: direcțiilor de sănătate publică, serviciilor de ambulanță județene, Serviciului de Ambulanță București-Ilfov sau din cadrul unităților sanitare, după caz, conform metodologiei de supraveghere, pe baza arondării teritoriale realizate de către Institutul Național de Sănătate Publică, prin Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile. Indicația testării prin metoda de laborator RT-PCR a persoanelor suspecte de infectare cu virusul SARS-CoV-2 se realizează de către orice medic care depistează un caz suspect.
  (la 27-05-2020, sintagma: virusul 2019-nCOV a fost înlocuită de Punctul 5, Articolul I ORDINUL nr. 909 din 26 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 mai 2020 )

  (la 27-04-2020, Punctul 4. din Litera G. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 689 din 27 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 27 aprilie 2020 )
  4.65. Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea
  NOTĂ:
  Unitățile de specialitate care realizează testarea RT-PCR pentru stabilirea diagnosticului de Sindrom Respirator Acut Sever determinat de noul coronavirus COVID 19 au obligația de a asigura prelucrarea probelor recoltate de către personalul de specialitate din cadrul: direcțiilor de sănătate publică, serviciilor de ambulanță județene, Serviciului de Ambulanță București-Ilfov sau din cadrul unităților sanitare, după caz, conform metodologiei de supraveghere, pe baza arondării teritoriale realizate de către Institutul Național de Sănătate Publică, prin Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile. Indicația testării prin metoda de laborator RT-PCR a persoanelor suspecte de infectare cu virusul SARS-CoV-2 se realizează de către orice medic care depistează un caz suspect.
  (la 27-05-2020, sintagma: virusul 2019-nCOV a fost înlocuită de Punctul 5, Articolul I ORDINUL nr. 909 din 26 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 mai 2020 )

  (la 08-05-2020, Punctul 4. din Litera G. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 765 din 8 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 08 aprilie 2020 )
  4.66. Direcția de Sănătate Publică Bacău;
  (la 13-05-2020, Punctul 4. din Litera G. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 805 din 12 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 13 mai 2020 )
  4.67. Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc;
  (la 13-05-2020, Punctul 4. din Litera G. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 805 din 12 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 13 mai 2020 )
  4.68. TEO HEALTH - S.A. - Spitalul «Sf. Constantin» - Brașov;
  (la 13-05-2020, Punctul 4. din Litera G. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 805 din 12 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 13 mai 2020 )
  4.69. Spitalul Municipal «Dr. Al. Simionescu» Hunedoara;
  (la 13-05-2020, Punctul 4. din Litera G. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 805 din 12 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 13 mai 2020 )
  4.70. Direcția de Sănătate Publică Suceava;
  (la 13-05-2020, Punctul 4. din Litera G. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 805 din 12 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 13 mai 2020 )
  4.71. Spitalul Municipal de Urgență Roman;
  (la 13-05-2020, Punctul 4. din Litera G. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 805 din 12 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 13 mai 2020 )
  4.72. Spitalul Județean de Urgență Vaslui;
  (la 13-05-2020, Punctul 4. din Litera G. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 805 din 12 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 13 mai 2020 )
  4.73. Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu;
  (la 13-05-2020, Punctul 4. din Litera G. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 805 din 12 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 13 mai 2020 )
  4.74. Spitalul Orășenesc Mioveni;
  (la 13-05-2020, Punctul 4. din Litera G. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 805 din 12 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 13 mai 2020 )
  4.75. Spitalul Județean de Urgență Bacău;
  (la 13-05-2020, Punctul 4. din Litera G. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 805 din 12 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 13 mai 2020 )
  4.76. Spitalul Municipal «Dr. Pop Mircea» Marghita;
  (la 13-05-2020, Punctul 4. din Litera G. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 805 din 12 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 13 mai 2020 )
  4.77. Direcția de Sănătate Publică Buzău;
  (la 13-05-2020, Punctul 4. din Litera G. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 805 din 12 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 13 mai 2020 )
  4.78. Spitalul Municipal Dr. Teodor Andrei Lugoj;
  (la 13-05-2020, Punctul 4. din Litera G. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 805 din 12 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 13 mai 2020 )
  4.79. Spitalul Județean de Urgență Deva;
  (la 13-05-2020, Punctul 4. din Litera G. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 805 din 12 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 13 mai 2020 )
  4.80. Spitalul de Pneumoftiziologie Galați;
  (la 13-05-2020, Punctul 4. din Litera G. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 805 din 12 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 13 mai 2020 )
  4.81. Spitalul Municipal Onești;
  (la 13-05-2020, Punctul 4. din Litera G. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 805 din 12 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 13 mai 2020 )
  4.82. Direcția de Sănătate Publică Constanța;
  (la 13-05-2020, Punctul 4. din Litera G. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 805 din 12 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 13 mai 2020 )
  4.83. AMS Laborator Genetic, București;
  (la 13-05-2020, Punctul 4. din Litera G. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 805 din 12 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 13 mai 2020 )
  4.84. Direcția de Sănătate Publică Olt;
  (la 13-05-2020, Punctul 4. din Litera G. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 805 din 12 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 13 mai 2020 )
  4.85. Spitalul Județean de Urgență «Mavromati» Botoșani;
  (la 13-05-2020, Punctul 4. din Litera G. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 805 din 12 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 13 mai 2020 )
  4.86. Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța.
  (la 13-05-2020, Punctul 4. din Litera G. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 805 din 12 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 13 mai 2020 )
  4.87. Spitalul Județean de Urgență Brăila;
  (la 15-05-2020, Punctul 4. din Litera G. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 820 din 14 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 15 mai 2020 )
  4.88. S.C. Routine Med - S.R.L., Tulcea;
  (la 15-05-2020, Punctul 4. din Litera G. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 820 din 14 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 15 mai 2020 )
  4.89. Spitalul Clinic Județean de Urgență «Pius Brînzeu», Timișoara.
  (la 15-05-2020, Punctul 4. din Litera G. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 820 din 14 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 15 mai 2020 )
  4.90. Spitalul Județean de Urgență Slobozia;
  (la 27-05-2020, Punctul 4. din Litera G. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 909 din 26 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 mai 2020 )
  4.91. Spitalul Orășenesc Târgu Bujor;
  (la 27-05-2020, Punctul 4. din Litera G. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 909 din 26 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 mai 2020 )
  4.92. Spitalul Județean de Urgență Drobeta-Turnu Severin;
  (la 27-05-2020, Punctul 4. din Litera G. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 909 din 26 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 mai 2020 )
  4.93. Spitalul Județean de Urgență Slatina.
  NOTĂ:
  Unitățile de specialitate care realizează testarea RT-PCR pentru stabilirea diagnosticului de sindrom respirator acut sever determinat de noul coronavirus SARS-CoV-2 au obligația de a asigura prelucrarea probelor recoltate de către personalul de specialitate din cadrul: direcțiilor de sănătate publică, serviciilor de ambulanță județene, Serviciului de Ambulanță București - Ilfov sau din cadrul unităților sanitare, după caz, conform metodologiei de supraveghere, pe baza arondării teritoriale realizate de către Institutul Național de Sănătate Publică, prin Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile. Indicația testării prin metoda de laborator RT-PCR a persoanelor suspecte de infectare cu virusul SARS-CoV-2 se realizează de către orice medic care depistează un caz suspect.

  (la 27-05-2020, Punctul 4. din Litera G. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 909 din 26 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 mai 2020 )
  4.94. Spitalul Județean de Urgență Giurgiu;
  (la 15-07-2020, Punctul 4. din Litera G. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 1.272 din 14 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 15 iulie 2020 )
  4.95. Spitalul Județean de Urgență Alexandria;
  (la 15-07-2020, Punctul 4. din Litera G. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 1.272 din 14 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 15 iulie 2020 )
  4.96. Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie «Leon Daniello» Cluj-Napoca;
  (la 15-07-2020, Punctul 4. din Litera G. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 1.272 din 14 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 15 iulie 2020 )
  4.97. Spitalul Militar de Urgență «Dr. Alexandru Gafencu» Constanța;
  (la 15-07-2020, Punctul 4. din Litera G. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 1.272 din 14 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 15 iulie 2020 )
  4.98. Direcția de Sănătate Publică Brăila;
  (la 15-07-2020, Punctul 4. din Litera G. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 1.272 din 14 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 15 iulie 2020 )
  4.99. Spitalul Municipal Săcele;
  (la 15-07-2020, Punctul 4. din Litera G. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 1.272 din 14 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 15 iulie 2020 )
  4.100. Spitalul Județean de Urgență Târgoviște cu două puncte de lucru: 4.100.1. laborator BK din cadrul Dispensarului TBC; 4.100.2. laborator de analize medicale - sediul central;
  (la 03-11-2020, Punctul 4.100. din Punctul 4. , Litera G. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 1.837 din 29 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1024 din 03 noiembrie 2020 )
  4.101. Laborator Cuza Vodă - S.R.L., București;
  (la 15-07-2020, Punctul 4. din Litera G. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 1.272 din 14 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 15 iulie 2020 )
  4.102. Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii «Sf. Maria» Iași;
  (la 15-07-2020, Punctul 4. din Litera G. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 1.272 din 14 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 15 iulie 2020 )
  4.103. Institutul de Boli Cardiovasculare «Prof. Dr. George I.M. Georgescu» Iași;
  (la 15-07-2020, Punctul 4. din Litera G. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 1.272 din 14 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 15 iulie 2020 )
  4.104. Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii «Sf. Ioan» Galați;
  (la 15-07-2020, Punctul 4. din Litera G. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 1.272 din 14 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 15 iulie 2020 )
  4.105. Spitalul Municipal Medgidia;
  (la 15-07-2020, Punctul 4. din Litera G. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 1.272 din 14 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 15 iulie 2020 )
  4.106. S.C. Centrul Medical Matei Basarab - S.R.L., București;
  (la 15-07-2020, Punctul 4. din Litera G. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 1.272 din 14 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 15 iulie 2020 )
  4.107. Spitalul Municipal Câmpulung, Argeș;
  (la 15-07-2020, Punctul 4. din Litera G. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 1.272 din 14 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 15 iulie 2020 )
  4.108. Spitalul Orășenesc «Sf. Dimitrie» Târgu-Neamț;
  (la 15-07-2020, Punctul 4. din Litera G. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 1.272 din 14 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 15 iulie 2020 )
  4.109. Spitalul clinic de Obstetrică Ginecologie «Dr. I. A. Sbarcea» Brașov;
  (la 15-07-2020, Punctul 4. din Litera G. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 1.272 din 14 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 15 iulie 2020 )
  4.110. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase «Sf. Cuvioasa Parascheva» Galați;
  (la 15-07-2020, Punctul 4. din Litera G. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 1.272 din 14 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 15 iulie 2020 )
  4.111. Spitalul Județean de Urgență Reșița;
  (la 15-07-2020, Punctul 4. din Litera G. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 1.272 din 14 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 15 iulie 2020 )
  4.112. Spitalul Clinic Militar de Urgență «Dr. Victor Popescu» Timișoara;
  (la 15-07-2020, Punctul 4. din Litera G. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 1.272 din 14 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 15 iulie 2020 )
  4.113. Spitalul Orășenesc «Ioan Lascăr» Comănești;
  (la 15-07-2020, Punctul 4. din Litera G. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 1.272 din 14 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 15 iulie 2020 )
  4.114. Spitalul Județean de Urgență Pitești;
  (la 15-07-2020, Punctul 4. din Litera G. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 1.272 din 14 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 15 iulie 2020 )
  4.115. Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad.
  NOTĂ:
  Unitățile de specialitate care realizează testarea RT-PCR pentru stabilirea diagnosticului de sindrom respirator acut sever determinat de noul coronavirus SARS-CoV-2 au obligația de a asigura prelucrarea probelor recoltate de către personalul de specialitate din cadrul: direcțiilor de sănătate publică, serviciilor de ambulanță județene, Serviciului de Ambulanță București-Ilfov sau din cadrul unităților sanitare, după caz, conform metodologiei de supraveghere, pe baza arondării teritoriale realizate de către Institutul Național de Sănătate Publică, prin Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile. Indicația testării prin metoda de laborator RT-PCR a persoanelor suspecte de infectare cu virusul SARS-CoV-2 se realizează de către orice medic care depistează un caz suspect.

  (la 15-07-2020, Punctul 4. din Litera G. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 1.272 din 14 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 15 iulie 2020 )

  NOTĂ:
  Unitățile de specialitate care realizează testarea RT-PCR pentru stabilirea diagnosticului de sindrom respirator acut sever determinat de noul coronavirus SARS CoV-2 au obligația de a asigura prelucrarea probelor recoltate de către personalul de specialitate din cadrul direcțiilor de sănătate publică, serviciilor de ambulanță județene, Serviciului de Ambulanță București-Ilfov sau din cadrul unităților sanitare, după caz, conform metodologiei de supraveghere, pe baza arondării teritoriale realizate de către Institutul Național de Sănătate Publică, prin Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile. Indicația testării prin metoda de laborator RT-PCR a persoanelor suspecte de infectare cu virusul SARS CoV-2 se realizează de către orice medic care depistează un caz suspect.
  (la 15-05-2020, Nota de la Punctul 4. din Litera G. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 820 din 14 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 15 mai 2020 )

  (la 11-03-2020, Litera G. din Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 397 din 11 martie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 11 martie 2020 ) 4.116. Spitalul Municipal Vatra Dornei, Suceava;
  (la 31-07-2020, Litera G. din Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.354 din 30 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 31 iulie 2020 )
  4.117. LABORATOARELE SYNLAB - S.R.L., cu două puncte de lucru:4.117.1. laborator analize medicale, București;4.117.2. laborator analize medicale, diagnostic molecular, București;
  (la 18-09-2020, Punctul 4.117. din Litera G. , Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 1.598 din 18 septembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 18 septembrie 2020 )
  4.118. Spitalul Județean de Urgență «Dr. Fogolyan Kristof» Sfântu Gheorghe, Covasna;
  (la 31-07-2020, Litera G. din Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.354 din 30 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 31 iulie 2020 )
  4.119. Institutul Național de Sănătate a Mamei și Copilului «Alessandrescu-Rusescu»;
  (la 31-07-2020, Litera G. din Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.354 din 30 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 31 iulie 2020 )
  4.120. Spitalul Orășenesc Vișeu de Sus, Maramureș;
  (la 31-07-2020, Litera G. din Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.354 din 30 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 31 iulie 2020 )
  4.121. Spitalul Județean de Urgență Vâlcea;
  (la 31-07-2020, Litera G. din Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.354 din 30 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 31 iulie 2020 )
  4.122. S.C. Medicavol A.M. Complet - S.R.L. Voluntari, Ilfov;
  (la 31-07-2020, Litera G. din Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.354 din 30 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 31 iulie 2020 )
  4.123. Centrul de Cercetări Științifice Medico-Militare (CCSMM), București;
  (la 31-07-2020, Litera G. din Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.354 din 30 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 31 iulie 2020 )
  4.124. S.C. Centrul Medical Avanta - S.R.L. București;
  (la 31-07-2020, Litera G. din Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.354 din 30 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 31 iulie 2020 )
  4.125. Spitalul Clinic CF Oradea, Bihor;
  (la 31-07-2020, Litera G. din Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.354 din 30 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 31 iulie 2020 )
  4.126. Spitalul Municipal Sighetu Marmației, Maramureș;
  (la 31-07-2020, Litera G. din Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.354 din 30 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 31 iulie 2020 )
  4.127. Spitalul Județean de Urgență «Dr. Pompei Samarian» Călărași;
  (la 31-07-2020, Litera G. din Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.354 din 30 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 31 iulie 2020 )
  4.128. Spitalul de Pediatrie Ploiești, Prahova;
  (la 31-07-2020, Litera G. din Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.354 din 30 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 31 iulie 2020 )
  4.129. Spitalul Clinic Județean de Urgențe «Sf. Spiridon» Iași.
  (la 31-07-2020, Litera G. din Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.354 din 30 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 31 iulie 2020 )
  NOTĂ:
  Unitățile de specialitate care realizează testarea RT-PCR pentru stabilirea diagnosticului de sindrom respirator acut sever determinat de noul coronavirus SARS-CoV-2 au obligația de a asigura prelucrarea probelor recoltate de către personalul de specialitate din cadrul: direcțiilor de sănătate publică, serviciilor de ambulanță județene, Serviciului de Ambulanță București-Ilfov sau din cadrul unităților sanitare, după caz, conform metodologiei de supraveghere, pe baza arondării teritoriale realizate de către Institutul Național de Sănătate Publică, prin Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile. Indicația testării prin metoda de laborator RT-PCR a persoanelor suspecte de infectare cu virusul SARS-CoV-2 se realizează de către orice medic care depistează un caz suspect.
  (la 31-07-2020, Litera G. din Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.354 din 30 iulie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 31 iulie 2020 )
  4.130. Universitatea de Medicină și Farmacie «Grigore T. Popa» Iași - Centrul avansat de cercetare-dezvoltare în medicină experimentală - CEMEX, laborator de diagnostic molecular.
  NOTĂ:
  Unitățile de specialitate care realizează testarea RT-PCR pentru stabilirea diagnosticului de sindrom respirator acut sever determinat de noul coronavirus SARS-CoV-2 au obligația de a asigura prelucrarea probelor recoltate de către personalul de specialitate din cadrul direcțiilor de sănătate publică, serviciilor de ambulanță județene, Serviciului de Ambulanță București-Ilfov sau din cadrul unităților sanitare, după caz, conform metodologiei de supraveghere, pe baza arondării teritoriale realizate de către Institutul Național de Sănătate Publică, prin Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile. Indicația testării prin metoda de laborator RT-PCR a persoanelor suspecte de infectare cu virusul SARS-CoV-2 se realizează de către orice medic care depistează un caz suspect.

  (la 03-09-2020, Litera G. din Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.504 din 2 septembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 811 din 03 septembrie 2020 )
  4.131. GENETIC LAB - S.R.L., București;
  (la 18-09-2020, Litera G. din Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 1.598 din 18 septembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 18 septembrie 2020 )
  4.132. S.C. Dorna Medical - S.R.L., Suceava;
  (la 18-09-2020, Litera G. din Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 1.598 din 18 septembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 18 septembrie 2020 )
  4.133. Spital Clinic CF Timișoara;
  (la 18-09-2020, Litera G. din Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 1.598 din 18 septembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 18 septembrie 2020 )
  4.134. Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii «Louis Țurcanu» Timișoara;
  (la 18-09-2020, Litera G. din Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 1.598 din 18 septembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 18 septembrie 2020 )
  4.135. Centrul Medical Topmed - S.R.L., Mureș;
  (la 18-09-2020, Litera G. din Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 1.598 din 18 septembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 18 septembrie 2020 )
  4.136. S.C. Clinica Binisan - S.R.L., Vâlcea.
  (la 18-09-2020, Litera G. din Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 1.598 din 18 septembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 18 septembrie 2020 )
  NOTĂ:
  Unitățile de specialitate care realizează testarea RT-PCR pentru stabilirea diagnosticului de sindrom respirator acut sever determinat de noul coronavirus SARS-CoV-2 au obligația de a asigura prelucrarea probelor recoltate de către personalul de specialitate din cadrul direcțiilor de sănătate publică, serviciilor de ambulanță județene, Serviciului de Ambulanță București-Ilfov sau din cadrul unităților sanitare, după caz, conform metodologiei de supraveghere, pe baza arondării teritoriale realizate de către Institutul Național de Sănătate Publică, prin Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile. Indicația testării prin metoda de laborator RT-PCR a persoanelor suspecte de infectare cu virusul SARS-CoV-2 se realizează de către orice medic care depistează un caz suspect.
  (la 18-09-2020, Litera G. din Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 1.598 din 18 septembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 18 septembrie 2020 )
  4.137. S.C. DIAMED SERV - S.R.L., Sibiu;
  (la 03-11-2020, Litera G. din Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 1.837 din 29 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1024 din 03 noiembrie 2020 )
  4.138. S.C. CITOBIOMED - S.R.L., București;
  (la 03-11-2020, Litera G. din Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 1.837 din 29 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1024 din 03 noiembrie 2020 )
  4.139. RESIDENT LABORATORY - S.R.L., Oradea, Bihor;
  (la 03-11-2020, Litera G. din Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 1.837 din 29 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1024 din 03 noiembrie 2020 )
  4.140. Spitalul Orășenesc Ineu, Arad;
  (la 03-11-2020, Litera G. din Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 1.837 din 29 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1024 din 03 noiembrie 2020 )
  4.141. Spitalul Municipal de Urgență Caransebeș, Caraș-Severin;
  (la 03-11-2020, Litera G. din Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 1.837 din 29 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1024 din 03 noiembrie 2020 )
  4.142. S.C. TECHNOMED GROUP - S.R.L., Arad;
  (la 03-11-2020, Litera G. din Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 1.837 din 29 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1024 din 03 noiembrie 2020 )
  4.143. S.C. FERTIGYN - S.R.L., Iași;
  (la 03-11-2020, Litera G. din Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 1.837 din 29 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1024 din 03 noiembrie 2020 )
  4.144. Institutul Oncologic «Prof. dr. Alexandru Trestioreanu», București;
  (la 03-11-2020, Litera G. din Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 1.837 din 29 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1024 din 03 noiembrie 2020 )
  4.145. S.C. BIOTEST - S.R.L., Suceava;
  (la 03-11-2020, Litera G. din Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 1.837 din 29 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1024 din 03 noiembrie 2020 )
  4.146. Spitalul Universitar de Urgență Elias, București;
  (la 03-11-2020, Litera G. din Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 1.837 din 29 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1024 din 03 noiembrie 2020 )
  4.147. S.C. EXPERT MED - S.R.L., Bacău;
  (la 03-11-2020, Litera G. din Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 1.837 din 29 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1024 din 03 noiembrie 2020 )
  4.148. S.C. CENTRUL MEDICAL ANTARES - S.R.L. - laborator analize medicale, Roznov, Neamț;
  (la 03-11-2020, Litera G. din Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 1.837 din 29 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1024 din 03 noiembrie 2020 )
  4.149. Spitalul de urgență «Prof. dr. D. Gerota», București;
  (la 03-11-2020, Litera G. din Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 1.837 din 29 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1024 din 03 noiembrie 2020 )
  4.150. S.C. YOKO GENETICS - S.R.L., Ploiești, Prahova.
  (la 03-11-2020, Litera G. din Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 1.837 din 29 octombrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1024 din 03 noiembrie 2020 )
  4.151. S.C. KATIMED - S.R.L. - Piatra-Neamț, Neamț;
  (la 19-11-2020, Litera G. din Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 2.008 din 18 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1107 din 19 noiembrie 2020 )
  4.152. Spitalul Județean de Urgență «Dr. Constantin Opriș» - Baia Mare, Maramureș;
  (la 19-11-2020, Litera G. din Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 2.008 din 18 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1107 din 19 noiembrie 2020 )
  4.153. Spital Municipal Orăștie - Hunedoara;
  (la 19-11-2020, Litera G. din Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 2.008 din 18 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1107 din 19 noiembrie 2020 )
  4.154. S.C. LUMISAN - S.R.L., Iași;
  (la 19-11-2020, Litera G. din Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 2.008 din 18 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1107 din 19 noiembrie 2020 )
  4.155. S.C. SCIENT MEDICAL LABORATORY - S.R.L., Ilfov;
  (la 19-11-2020, Litera G. din Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 2.008 din 18 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1107 din 19 noiembrie 2020 )
  4.156. Direcția de Sănătate Publică Dolj;
  (la 19-11-2020, Litera G. din Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 2.008 din 18 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1107 din 19 noiembrie 2020 )
  4.157. S.C. Bioclinica Analize Medicale - S.R.L., Constanța;
  (la 19-11-2020, Litera G. din Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 2.008 din 18 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1107 din 19 noiembrie 2020 )
  4.158. MEDILAB MEDICAL CENTER - S.R.L., Brașov, cu laborator de analize medicale în București;
  (la 19-11-2020, Litera G. din Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 2.008 din 18 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1107 din 19 noiembrie 2020 )
  4.159. Universitatea «Lucian Blaga» Sibiu - Centrul de cercetare în ecologie aplicată.
  (la 19-11-2020, Litera G. din Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 2.008 din 18 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1107 din 19 noiembrie 2020 )
  4.160. S.C. CENTRUL MEDICAL POLIMED - S.R.L., București;
  (la 25-11-2020, Litera G. din Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completată de Articolul I din ORDINUL nr. 2.045 din 25 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1136 din 25 noiembrie 2020 )
  4.161. S.C. Clinica Act Medica - S.R.L., București.
  (la 25-11-2020, Litera G. din Punctul I.2. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost completată de Articolul I din ORDINUL nr. 2.045 din 25 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1136 din 25 noiembrie 2020 )
  I.3. PROGRAMUL NAȚIONAL DE PREVENIRE, SUPRAVEGHERE ȘI CONTROL A INFECȚIEI HIV/SIDA
  A. Obiective:1. reducerea răspândirii infecției HIV/SIDA prin acțiuni specifice de prevenire, precum și prin depistarea precoce a persoanelor infectate în rândul celor cu comportament la risc pentru infecția HIV/SIDA și a persoanelor infectate HIV simptomatice;2. reducerea morbidității asociate cu infecția HIV prin asigurarea tratamentului bolnavilor cu infecție HIV/SIDA;3. dezvoltarea și adoptarea de metodologii de lucru pentru testarea HIV în comunitate.
  (la 28-06-2019, Litera A. din Punctul I.3. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 978 din 26 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 28 iunie 2019 )

  B. Unitatea de asistență tehnică și management: structura din cadrul Institutului Național de Boli Infecțioase "Prof. Dr. Matei Balș", București.
  C. Activități:1. prevenirea și supravegherea infecției HIV/SIDA:1.1. efectuarea testelor specifice de screening;1.2. confirmarea cazurilor de infecție HIV;1.3. luarea în evidență a persoanelor cu infecție HIV la nivelul unităților de boli infecțioase teritoriale;1.4. asigurarea, în spital și în ambulatoriu, a medicamentelor ARV necesare profilaxiei postexpunere;1.5. derularea de activități de informare-educare-comunicare pentru promovarea comportamentelor cu risc minim de dobândire a infecției HIV/SIDA.2. tratamentul și monitorizarea răspunsului terapeutic la bolnavii cu infecție HIV/SIDA:2.1. luarea în evidență a persoanelor cu infecție HIV/SIDA la nivelul unităților de boli infecțioase teritoriale;2.2. asigurarea, în spital și în ambulatoriu, a medicamentelor ARV pentru tratamentul bolnavilor cu infecție HIV/SIDA;2.3. asigurarea, în spital și în ambulatoriu, a medicamentelor necesare pentru profilaxia principalelor infecții oportuniste asociate cu infecția HIV/SIDA;2.4. asigurarea managementului bolnavului HIV/SIDA;2.5. efectuarea testelor de rezistență genotipică la ARV la bolnavii cu infecție HIV/SIDA în eșec terapeutic;2.6. creșterea aderenței la tratament.1. Activități în domeniul prevenirii și supravegherii infecției HIV/SIDA:1.1. Activități efectuate la nivelul Ministerului Sănătății:1.1.1. organizează, la nivel național, procedurile de achiziții centralizate pentru dispozitivele medicale necesare implementării activităților din domeniul prevenirii și supravegherii infecției HIV/SIDA și asigură repartizarea acestora în teritoriu conform prevederilor ordinului aprobat de ministrul sănătății, la propunerea Direcției generale asistență medicală și sănătate publică;1.1.2. dezvoltarea și adoptarea de metodologii de lucru pentru testarea HIV în comunitate.
  (la 28-06-2019, Subpunctul 1.1. din Punctul 1. , Litera C. , Punctul I.3. , Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din ORDINUL nr. 978 din 26 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 28 iunie 2019 )
  1.2. Activități implementate la nivelul INSP prin CNSCBT și structurile sale regionale:1.2.1. colaborează în domeniul supravegherii epidemiologice și raportării situației epidemiologice privind infecția HIV/SIDA cu Institutul Național de Boli Infecțioase "Prof. Dr. Matei Balș" prin intermediul CNSCBT, precum și cu centrele regionale din spitalele de boli infecțioase prin intermediul secțiilor de epidemiologie din centrele regionale de sănătate publică;1.2.2. organizarea activităților de pregătire a personalului din rețeaua de supraveghere epidemiologică a infecției HIV/SIDA;1.2.3. împreună cu alte structuri implicate contribuie la îmbunătățirea sistemului de raportare a informațiilor on-line și formarea personalului care deservește acest sistem.1.3. Activități implementate la nivelul D.S.P.:1.3.1. efectuarea screening-ului infecției HIV/SIDA la femeile gravide și persoanele din grupele de risc pentru infecția HIV/SIDA, cu utilizarea testelor de screening tip ELISA HIV(1+2);1.3.2. asigură confirmarea infecției HIV/SIDA pentru gravidele și persoanele din grupele de risc cu rezultat pozitiv la screening-ul infecției HIV/SIDA prin testare Western blot;1.3.3. realizează îndrumarea gravidelor și persoanelor din grupele de risc cu rezultat rezultat pozitiv la testare către specialistul infecționist din teritoriu în vederea evaluării clinico- imunologice;1.3.4. realizează distribuirea testelor de screening rapide, după caz, către unitățile sanitare implicate în testarea infecției HIV/SIDA;1.3.5. asigură colectarea din teritoriu a raportărilor privind screening-ul infecției HIV/SIDA, analiza rezultatelor și transmiterea indicatorilor, precum și a rezultatelor analizei efectuate către Unitatea de asistență tehnică și management;1.3.6. asigură colectarea fișelor de raportare a cazurilor noi de HIV și transmiterea acestora Compartimentului de monitorizare și raportare a infecției HIV din cadrul Institutului Național de Boli Infecțioase "Prof. dr. Matei Balș";1.3.7. organizarea la nivel teritorial a campaniilor de informare-educare-comunicare;1.3.8. asigură distribuirea seringilor de unică folosință și acelor necesare activităților de schimb de seringi în scopul prevenirii transmiterii infecției HIV/SIDA la utilizatorii de droguri injectabile către unități sanitare care derulează programul; descărcarea din gestiunea direcției de sănătate publică a seringilor și acelor distribuite gratuit consumatorilor de droguri injectabile se realizează în baza proceselor-verbale de predare-primire, care sunt anexe la contract și a deconturilor de cheltuieli însoțite de tabele în care sunt înscrise codurile ANA ale beneficiarilor și semnătura acestora.1.3.9. estimarea anuală a necesarului de teste de screening rapide și ELISA HIV(1+2) pentru diagnosticul infecției HIV/SIDA pentru activitatea proprie și pentru activitățile din unitățile sanitare implicate în screening-ul infecției HIV/SIDA și transmiterea acestuia către Unitatea de asistență tehnică și management.1.4. Activități implementate la nivelul spitalelor de boli infecțioase sau spitalelor care au în structură secții sau compartimente de boli infecțioase:1.4.1. efectuarea screening-ului infecției HIV/SIDA la femeile gravide și la persoanele din grupele de risc pentru infecția HIV/SIDA sau care se internează cu simptomatologie sugestivă pentru infecția HIV/SIDA, cu utilizarea testelor de screening rapide, distribuite de direcțiile de sănătate publică;1.4.2. asigură consilierea pre- și post-testare;1.4.3. evaluarea persoanelor cu rezultate pozitive la testele de screening pentru infecția HIV/SIDA în vederea confirmării/infirmării diagnosticului;1.4.4. îndrumarea persoanelor cu rezultat pozitiv la screening-ul infecției HIV/SIDA către centrul regional în vederea: confirmării infecției HIV/SIDA prin testare RNA-HIV, încadrării clinice și imuno-virusologice și aprecierii oportunității de a iniția tratamentul specific și profilaxia infecțiilor oportuniste;1.4.5. raportarea de către laboratoare a numărului testărilor HIV efectuate, detaliat pe tipuri de testări, categorii la risc și rezultate, la direcția de sănătate publică teritorială;1.4.6. întocmirea fișelor de raportare a cazurilor noi și transmiterea acestora către direcția de sănătate publică și Compartimentul de monitorizare și raportare a infecției HIV din cadrul Institutului Național de Boli Infecțioase "Prof. dr. Matei Balș";1.4.7. estimarea anuală a necesarului de teste pentru screening-ul infecției HIV/SIDA, pe tipuri de teste, și transmiterea acestuia către direcția de sănătate publică teritorială;1.4.8. realizează acordarea gratuită a seringilor de unică folosință și acelor necesare activităților de schimb de seringi în scopul prevenirii transmiterii infecției HIV/SIDA la utilizatorii de droguri injectabile prin intermediul structurilor proprii sau, după caz, prin intermediul organizațiilor nonguvernamentale în baza contractelor încheiate cu acestea. Descărcarea din gestiunea unității sanitare a seringilor și acelor acordate gratuit consumatorilor de droguri injectabile se realizează în baza proceselor-verbale de predare- primire care sunt anexe la contract și a deconturilor de cheltuieli însoțite de tabele în care sunt înscrise codurile ANA ale beneficiarilor și semnătura acestora;1.4.9. realizează colectarea seringilor de unică folosință și acelor uzate rezultate din activitatea de schimb de seringi și neutralizarea acestora.1.5. Activități implementate la nivelul spitalelor de pneumoftiziologie și spitalelor de boli dermato-venerice sau spitalelor care au în structură secții sau compartimente de pneumoftiziologie, respectiv dermato-venerologie:1.5.1. efectuarea screening-ului infecției HIV/SIDA al tuturor bolnavilor cu TB, respectiv ITS;1.5.2. îndrumarea persoanelor cu rezultat pozitiv la screening-ul infecției HIV/SIDA către specialistul infecționist din teritoriu în vederea confirmării infecției;1.5.3. raportarea de către laboratoare a numărului testărilor HIV efectuate, detaliat pe tipuri de testări, categorii la risc și rezultate, la direcția de sănătate publică teritorială;1.5.4. estimarea anuală a necesarului de teste pentru pentru screening-ul infecției HIV/SIDA, pe tipuri de teste și transmiterea acestuia către direcția de sănătate publică teritorială.1.6. Activități implementate la nivelul maternităților:1.6.1. efectuarea screening-ului infecției HIV/SIDA al gravidelor la luarea în evidență și apoi la momentul nașterii;1.6.2. îndrumarea gravidelor cu rezultat pozitiv la screening-ul infecției HIV/SIDA către specialistul infecționist din teritoriu în vederea confirmării infecției și pentru inițierea măsurilor de profilaxie specifică;1.6.3. aplicarea protocolului de prevenire a transmiterii verticale a infecției HIV/SIDA de la mamă la făt:1.6.3.1. inițierea terapiei ARV la gravidă;1.6.3.2. naștere prin operație cezariană dacă RNA-HIV este detectabil la 32 - 36 săptămâni de amenoree;1.6.3.3. profilaxia cu ARV la nou-născut;1.6.3.4. asigurarea accesului la alăptarea artificială.1.6.4. raportarea de către laboratoare a numărului testărilor HIV, detaliat pe tipuri de testări, categorii la risc și rezultate la direcția de sănătate publică teritorială;1.6.5. estimarea anuală a necesarului de teste pentru screening HIV, pe tipuri de teste și transmiterea acestuia către direcția de sănătate publică teritorială.1.7. Activități implementate la nivelul cabinetelor de medicină de familie:1.7.1. luarea în evidență a gravidelor în primele luni de sarcină și recomandarea efectuării testului de screening al infecției HIV /SIDA, prin laboratorul direcției de sănătate publică teritorială sau alte laboratoare acreditate;1.7.2. îndrumarea gravidelor cu rezultat pozitiv la screening-ul infecției HIV/SIDA către specialistul infecționist din teritoriu în vederea confirmării infecției și pentru inițierea măsurilor de profilaxie specifică.1.8. Activități implementate la nivelul unităților medicale cu privire la utilizatorii de droguri IV:1.8.1. implementarea activităților de schimb de seringi în colaborare cu direcțiile de sănătate publică teritoriale;1.8.2. promovarea screening-ului infecției HIV/SIDA în rândul utilizatorilor de droguri IV;1.8.3. îndrumarea utilizatorilor de droguri IV cu rezultate pozitive la testele de screening către specialistul infecționist;1.8.4. participarea la derularea studiilor sentinelă în rândul categoriilor populaționale la risc crescut pentru infecția HIV în colaborare cu Institutul Național de Boli Infecțioase "Prof. Dr. Matei Balș" și Institutul Național de Sănătate Publică.1.9. Activități implementate la nivelul tuturor unităților sanitare cu paturi:1.9.1. promovarea măsurilor de aplicare a precauțiunilor universal;1.9.2. aplicarea, în primele 48 de ore de la expunerea accidentală, a protocolului de prevenire a transmiterii infecției HIV la persoanele expuse la sânge și alte secreții provenind de la persoane infectate sau cu status HIV neprecizat și cu comportament la risc:1.9.2.1. măsuri imediate de igienă;1.9.2.2. informarea medicului șef de secție/șef de gardă;1.9.2.3. trimiterea către specialistul infecționist din teritoriu.1.10. Aplicarea de către specialistul infecționist a măsurilor de:1.10.1. testare HIV a persoanei expuse și a pacientului sursă (ori de câte ori acest lucru este posibil) cu teste ELISA HIV(1+2) de generația a IV-a sau cu teste rapide HIV, după caz;1.10.2. asigurarea, în spital și în ambulatoriu, a medicamentelor ARV necesare pentru efectuarea profilaxiei specifice pe o perioadă de 30 zile, în funcție de gravitatea expunerii;1.10.3. monitorizarea de laborator la 1, 3 și 6 luni de la expunere. Se recomandă asigurarea accesului la RNA-HIV pentru sursă și persoană expusă, acolo unde riscul de transmitere a infecției HIV/SIDA este considerat mare.
  2. Activități în domeniul tratamentului și monitorizării răspunsului terapeutic la bolnavii cu infecție HIV/SIDA:2.1. Activități realizate la nivelul Ministerului Sănătății:2.1.1. efectuează, la nivel național, achiziții centralizate pentru medicamentele antiretrovirale și antiinfecțioase pentru tratamentul infecțiilor asociate infecției HIV/SIDA și a testelor de rezistență genotipică la ARV prevăzute în Lista medicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelor medicale, echipamentelor de protecție, a serviciilor, combustibililor și lubrifianților pentru parcul auto, pentru care se organizează proceduri de achiziție centralizate la nivel național aprobată prin Ordinul ministrului sănătății nr. 658/2013, cu modificările și completările ulterioare;2.1.2. până la finalizarea achizițiilor centralizate la nivel național prevăzute la pct. 2.1.1 prin semnarea contractelor subsecvente cu ofertanții desemnați câștigători, medicamentele antiretrovirale și antiinfecțioase pentru tratamentul infecțiilor asociate care se acordă bolnavilor cu infecție HIV/SIDA se achiziționează de unitățile sanitare cu paturi prin care se derulează programul, cu respectarea legislației în domeniul achiziției publice, la prețul de achiziție care nu poate depăși prețul de decontare aprobat în condițiile legii.2.2. Activități implementate la nivelul centrelor regionale HIV/SIDA*1): Notă
  *1) Centrele regionale și arondarea județelor la acestea este următoarea:1. Centrul regional București: Institutul de Boli Infecțioase "Prof. dr. Matei Balș":
  a) județul Argeș;
  b) județul Buzău
  c) județul Dâmbovița;
  d) județul Galați;
  e) județul Ialomița;
  f) județul Ilfov;
  g) județul Prahova;
  h) județul Vâlcea;
  i) județul Vrancea;
  Institutul de Boli Infecțioase "Prof. dr. Matei Balș" asigură:
  a) coordonarea tehnică și metodologică a centrelor regionale HIV/SIDA în domeniul de competență;
  b) afișarea pe pagina de internet a institutului a datelor privind situația epidemiologică HIV/SIDA, situația testărilor HIV, alte date și informații rezultate din evaluări epidemiologice, clinice sau de comportament legate de HIV/SIDA;
  c) realizarea atribuțiilor în domeniul asistenței tehnice și managementului programului prevăzute la art. 19 din normele tehnice.
  2. Centrul regional București: Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale "Dr. Victor Babeș" București:
  a) județul Brăila
  b) județul Călărași;
  c) județul Giurgiu;
  d) județul Teleorman.
  3. Centrul regional Craiova: Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie "Victor Babeș" Craiova:
  a) județul Dolj;
  b) județul Gorj;
  c) județul Mehedinți;
  d) județul Olt.
  4. Centrul regional Timișoara: Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Victor Babeș" Timișoara:
  a) județul Arad;
  b) județul Caraș-Severin;
  c) județul Hunedoara;
  d) județul Timiș.
  5. Centrul regional Târgu Mureș: Spitalul Clinic Județean Mureș:
  a) județul Alba;
  b) județul Bistrița-Năsăud;
  c) județul Mureș;
  d) județul Sibiu.
  6. Centrul regional Brașov: Spitalul de Boli Infecțioase Brașov:
  a) județul Brașov;
  b) județul Covasna;
  c) județul Harghita.
  7. Centrul regional Cluj-Napoca: Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca:
  a) județul Bihor;
  b) județul Cluj;
  c) județul Maramureș;
  d) județul Satu Mare;
  e) județul Sălaj.
  8. Centrul regional Iași: Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf. Parascheva" Iași:
  a) județul Bacău;
  b) județul Botoșani;
  c) județul Iași;
  d) județul Neamț;
  e) județul Suceava
  f) județul Vaslui.
  9. Centrul regional Constanța: Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța:
  a) județul Constanța;
  b) județul Tulcea.
  2.2.1. evaluarea clinică și imuno-virusologică a bolnavilor confirmați cu infecție HIV din teritoriul arondat centrului regional, în regim de spitalizare, în baza relației contractuale cu casa de asigurări de sănătate;2.2.2. formularea recomandărilor pentru bolnavii cu infecție HIV/SIDA din teritoriul arondat centrului regional privind:2.2.2.1. inițierea tratamentului cu medicamente ARV și schema de utilizat, conform Ghidului național de tratament ARV;2.2.2.2. schimbările de tratament în cazurile cu reacții adverse sau cu eșec prin rezistență la ARV;2.2.2.3. profilaxia pentru principalele infecții oportuniste;2.2.3. efectuarea monitorizării periodice, în regim de spitalizare de zi, în baza relației contractuale cu casa de asigurări de sănătate,după cum urmează:2.2.3.1. la 1 lună de la inițierea tratamentului ARV: determinarea nivelului limfocitelor CD4 și a valorii RNA-HIV;2.2.3.2. la un interval de minimum 6 luni: determinarea nivelului limfocitelor CD4 și a valorii RNA-HIV;2.2.3.3. la bolnavii cu eșec terapeutic: evaluarea prezenței mutațiilor primare de rezistență la ARV;2.2.4. realizarea inițierii și continuării tratamentului ARV la bolnavii confirmați cu infecție HIV/SIDA aflați în evidență activă proprie, în spital și în ambulatoriu;2.2.5. realizarea profilaxiei principalelor infecții oportuniste asociate cu infecția HIV/SIDA, în spital și în ambulatoriu;2.2.6. monitorizarea nivelului de aderență la tratament pentru bolnavii cu infecție HIV din teritoriul arondat centrului regional;2.2.7. monitorizarea și evaluarea la nivel regional a implementării activităților specifice de către spitalele de boli infecțioase din teritoriul arondat;2.2.8. organizarea în colaborare cu Institutul Național de Boli Infecțioase "Prof. Dr. Matei Balș" a activităților de pregătire a personalului cu responsabilități în domeniu;2.2.9. dezvoltarea și aplicarea la nivelul unităților medicale din teritoriul arondat de programe integrate de servicii medicale și de consiliere;2.2.10. estimarea anuală a necesarului de medicamente antiretrovirale și antiinfecțioase pentru tratamentul profilactic al infecțiilor asociate, pentru activitățile proprii și pentru activitățile din unitățile sanitare din teritoriul arondat și transmiterea acestuia către Unitatea de asistență tehnică și management;2.2.11. raportarea către Unitatea de asistență tehnică și management și Compartimentul de monitorizare și raportare a infecției HIV din cadrul Institutului Național de Boli Infecțioase "Prof. dr. Matei Balș" a datelor legate de controlul infecției HIV.
  2.3. Activități implementate la nivelul spitalelor de boli infecțioase sau spitalelor care au în structură secții sau compartimente de boli infecțioase:2.3.1. realizarea inițierii și continuării, în spital și în ambulatoriu, a tratamentului cu medicamente ARV la bolnavii cu infecție HIV aflați în evidență activă, conform recomandărilor efectuate de centrul regional căruia îi este arondat teritorial;2.3.2. asigură colaborarea cu bolnavul și cu întreaga echipă medicală aflată la dispoziție pentru promovarea unei aderențe la tratamentul ARV > 95%;2.3.3. evaluarea evoluției bolii prin efectuarea periodică a testelor de laborator, în regim de spitalizare de zi, în baza relației contractuale cu casa de asigurări de sănătate, după cum urmează:2.3.3.1. bianual: hemoleucogramă, teste enzimatice hepatice, glicemie, colesterol, trigliceride, LDL, HDL, uree, creatinină, lipază;2.3.3.2. anual: markeri de hepatită virală și de sifilis;2.3.4. îndrumă persoanele seropozitive către centrul regional căruia îi este arondat teritorial în vederea confirmării infecției HIV prin test RNA-HIV, în vederea încadrării clinice și imuno- virusologice și a aprecierii oportunității de a iniția tratamentul specific și profilaxia unor infecții oportuniste;2.3.5. aplicarea recomandărilor specialiștilor de la nivelul centrului regional căruia îi este arondat teritorial;2.3.6. estimează anual necesarul de medicamente antiretrovirale, antiinfecțioase pentru tratamentul profilactic al infecțiilor asociate și îl trimite centrului regional căruia îi este arondat teritorial.

  D. Beneficiarii programului:
  Persoanele care au domiciliul în România și au calitatea de asigurat în conformitate cu prevederile art. 222 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare sau nu realizează venituri din muncă, pensie sau alte surse pot fi incluse în program în condițiile îndeplinirii următoarelor criterii:1. în domeniul prevenirii și supravegherii infecției HIV/SIDA:1.1. pentru efectuarea testelor de screening HIV/SIDA:1.1.1. femeia gravidă;1.1.2. persoane din grupele la risc:1.1.2.1. persoane cu TB;1.1.2.2. persoane cu ITS;1.1.2.3. donatori de sânge;1.1.2.4. personal medico-sanitar;1.1.2.5. hemodializați;1.1.2.6. transfuzați;1.1.2.7. nou-născuți din mame seropozitive HIV;1.1.2.8. deținuți;1.1.2.9. utilizatori de droguri IV;1.1.2.10. homosexuali;1.1.2.11. persoane care practică sex comercial;1.1.2.12. contacți cu persoane infectate HIV;1.1.2.13. persoane cu parteneri sexuali multipli;1.1.2.14. victime ale violului sau abuzurilor sexuale;1.1.2.15. șoferi de transport internațional;1.1.2.16. marinari de cursă lungă;1.1.2.17. persoane cu sejur > 6 luni în străinătate;1.1.2.18. persoane care au lucrat > 6 luni în străinătate;1.1.2.19. persoane care urmează să se căsătorească;1.1.2.20. persoane care solicită testarea;1.2. pentru efectuarea profilaxiei postexpunere:1.2.1. gravide HIV-pozitive și nou-născuți până la vârsta de 6 săptămâni;1.2.2. persoane expuse accidental la sânge și alte secreții provenind de la persoane infectate sau cu status HIV neprecizat și cu comportament la risc.2. în domeniul tratamentului și monitorizării răspunsului terapeutic al bolnavilor cu infecție HIV/SIDA:2.1. pentru efectuarea tratamentului ARV: persoane confirmate cu infecție HIV/SIDA, aflate în supraveghere activă, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute în Ghidului național de tratament ARV:2.1.1. infecție HIV simptomatică;2.1.2. infecție HIV asimptomatică + criterii imunologice:2.1.2.1. limfocite CD4 < 500/mmc;2.1.2.2. limfocite CD4 > 500/mmc, dar cu o rată mare de scădere;2.1.3. infecție HIV asimptomatică + criterii virusologice;2.1.3.1. nivelul încărcăturii virale (RNA-HIV plasmatic) peste 100.000 copii/ml;2.1.3.2. nivelul încărcăturii virale (RNA-HIV plasmatic) < 100.000 copii/ml, dar cu o rată mare de creștere.2.2. pentru efectuarea profilaxiei infecțiilor oportuniste asociate cu infecția HIV/SIDA:2.2.1. CD4 < 200/mmc: profilaxie PCP cu Cotrimoxazol;2.2.2. CD4 < 100/mmc: profilaxie Toxoplasmoză cu Cotrimoxazol;2.2.3. CD4 < 50/mmc: profilaxia pentru infecții cu Mycobacterii atipice cu Azithromycinum sau Clarithromycinum;2.2.4. bolnavi cu meningită criptococică: profilaxie cu Fluconazolum;2.2.5. bolnav HIV cu infecție TB: profilaxie cu Isoniazidum și Rifampicinum.2.3. pentru efectuarea testelor de rezistență genotipică la ARV: bolnavi HIV/SIDA în eșec terapeutic.
  Persoanele aflate în tranzit pe teritoriul României care prezintă un risc epidemiologic sau o situație de urgență pot fi beneficia activitățile programului pentru perioada limitată în care tranzitează teritoriul țării.

  E. Indicatori de evaluare:1. Indicatori fizici:1.1. număr de teste HIV efectuate (pe tipuri de teste):1.1.1. teste rapide HIV: 170.000 teste, din care 120.000 de teste efectuate la gravide;1.1.2. teste ELISA HIV(1+2): 200.000 teste, din care 120.000 de teste efectuate la gravidă;1.2. număr de persoane la care s-a realizat profilaxia postexpunere: 400 persoane;1.3. număr de bolnavi HIV/SIDA beneficiari de tratamentul cu ARV: 10.200 bolnavi;1.4. număr de bolnavi HIV/SIDA beneficiari de profilaxie cu non-ARV-uri: 500 bolnavi;1.5. număr de bolnavi HIV/SIDA în eșec terapeutic beneficiari de efectuarea testului rezistență genotipică la ARV: 3.500 teste;2. Indicatori de eficiență:2.1. cost mediu estimat/testare rapidă HIV: 4,70 lei;2.2. cost mediu estimat/testare ELISA HIV(1+2): 9,50 lei;2.3. cost mediu ARV estimat/persoană la care s-a realizat profilaxia postexpunere: 688 lei;2.4. cost mediu estimat/bolnav HIV/SIDA beneficiar de tratament cu ARV/an: 27.500 lei;2.5. cost mediu estimat/bolnav HIV/SIDA beneficiar de profilaxie cu non-ARV-uri: 2.000 lei;2.6. cost mediu estimat/test de rezistență genotipică la ARV: 1.300 lei.3. Indicatori de rezultat:3.1. în domeniul prevenirii și supravegherii infecției HIV:3.1.1. efectuarea testării HIV la minimum 60% gravide din totalul gravidelor;3.1.2. efectuarea testării HIV la minimum 1% persoane din populația generală;3.1.3. efectuarea profilaxiei pentru reducerea transmiterii verticale a infecției HIV/SIDA la minimum 95% din femeile gravide cu rezultat pozitiv la screening-ul HIV/SIDA;3.1.4. efectuarea profilaxiei pentru reducerea transmiterii verticale a infecției HIV la minimum 95% din copiii născuți din mame HIV pozitive;3.1.5. efectuarea profilaxiei postexpunere la 100% din persoanele expuse accidental care au indicație de tratament ARV;3.2. în domeniul tratamentului și monitorizării persoanelor cu infecție HIV/SIDA:3.2.1. efectuarea tratament ARV la minimum 80% din bolnavii HIV/SIDA aflați în evidență activă;3.2.2. efectuarea profilaxiei pentru infecții oportuniste la minimum 5% din totalul bolnavi HIV/SIDA aflați în tratament ARV;3.2.3. efectuarea testării de rezistență genotipică la ARV la 70% din bolnavii HIV/SIDA aflați în eșec terapeutic.
  F. Natura cheltuielilor eligibile:1. în domeniul prevenirii și supravegherii infecției HIV:1.1. reactivi: teste HIV rapide și teste ELISA HIV(1+2) achiziționate de Ministerul Sănătății prin achiziție publică centralizată;1.2. medicamente specifice ARV*1) necesare profilaxiei postexpunere; Notă
  *1) medicamentele specifice ARV și
  1.3. materiale sanitare: seringi, ace, vacutainere cu ace, mănuși de unică folosință, vată, alcool, cutii colectoare pentru seringi și ace, recipiente pentru depozitare - transport de probe;1.4. dezinfectanți;