ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 184 din 25 noiembrie 2008pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărţii electronice de identitate
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 2 decembrie 2008    Având în vedere existenţa unor factori de natură obiectivă care determină imposibilitatea introducerii, respectiv eliberării şi utilizării cărţilor electronice de identitate începând cu data de 1 ianuarie 2009, aşa cum prevede Ordonanţa Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărţii electronice de identitate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, între care se numără:- necesitatea îndeplinirii cumulative a etapelor privind reconfigurarea Sistemului Naţional Informatic de Evidenţă a Populaţiei, organizarea şi derularea procedurilor pentru achiziţia întregului sistem informatic şi de comunicaţii, securizat, instruirea personalului cu atribuţii în domeniu, realizarea platformei-pilot şi testarea acesteia în condiţii de exploatare, operaţionalizarea Centrului Unic de Personalizare a Cărţilor Electronice de Identitate, astfel încât să fie respectate condiţiile impuse de normele privind prelucrarea datelor cu caracter personal;- lipsa resurselor financiare pentru modernizarea Sistemului Naţional Informatic de Evidenţă a Populaţiei, prevăzute iniţial în legislaţia specifică, dar care nu îşi mai găsesc reglementare ca urmare a modificărilor intervenite în anul 2007 în legislaţia privind datoria publică;- efortul financiar pe care îl implică un asemenea demers, care ar putea fi susţinut prin finanţarea implementării proiectului de către furnizorul declarat câştigător;- necesitatea luării în considerare a tuturor elementelor care să asigure realizarea funcţiilor cărţii de identitate, cu referire atât la utilizarea sa ca document de călătorie în spaţiul Uniunii Europene, potrivit recentelor modificări legislative în materia liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cât şi la perspectiva utilizării în cadrul sistemelor privind identitatea electronică şi serviciile electronice,ţinând seama de importanţa adoptării unor reglementări care să asigure atât cadrul instituţional necesar, cât şi posibilitatea implementării unor soluţii tehnice optime,luând în considerare faptul că timpul rămas până la sfârşitul actualei sesiuni parlamentare nu permite adoptarea unei legi în acest sens, nici măcar cu procedura de urgenţă prevăzută la art. 76 alin. (3) din Constituţia României, republicată, până la împlinirea termenelor prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 69/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,întrucât toate aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICOrdonanţa Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărţii electronice de identitate, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 844 din 15 septembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2011 se introduce cartea electronică de identitate."2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Începând cu data de 1 iulie 2010 se realizează platforma-pilot pentru constituirea sistemului informatic de emitere a cărţii electronice de identitate."3. La articolul 4 alineatul (2), literele a)-c) vor avea următorul cuprins:"a) în municipiile reşedinţă de judeţ, până la data de 31 decembrie 2012; b) în celelalte municipii şi oraşe, până la data de 31 decembrie 2013; c) în comune, până la data de 31 decembrie 2014."PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:Ministrul internelor şi reformei administrative,Cristian Davidp. Ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei,Constantin Teodorescu,secretar de statp. Ministrul economiei şi finanţelor,Cătălin Doica,secretar de statBucureşti, 25 noiembrie 2008.Nr. 184.----------