HOTĂRÂRE nr. 1.453 din 12 noiembrie 2008pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deşeuri
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 24 noiembrie 2008    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deşeuri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 522 din 2 august 2007, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 4, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:"e) Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, prin unităţile subordonate."2. Articolul 8 se abrogă.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul mediuluişi dezvoltării durabile,Attila KorodiMinistrul transporturilor,Ludovic OrbanMinistrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuMinistrul agriculturiişi dezvoltării durabile,Dacian Cioloşp. Ministrul internelorşi reformei administrative,Liviu Radu,secretar de statp. Ministrul economieişi finanţelor,Darius Meşca,secretar de statBucureşti, 12 noiembrie 2008.Nr. 1.453.----------